Provincie wil vervolg geven aan Zorgtafel

FLEVOLAND • Vr 29 januari 2021 | 7:08 • Vrijdag 29 januari 2021 | 7:08

De provincie wil 150.000 euro uittrekken om het komende jaar de Zorgtafel Flevoland een vervolg te geven. Dat moet leiden tot concrete voorstellen om de gezondheidszorg in Flevoland te versterken en te verbeteren. Het college van Gedeputeerde Staten stelt dit voor.

De Zorgtafel is een overleg waarbij allerlei partijen aanschuiven die te maken hebben met de zorg in Flevoland. Het werd in september 2019 in het leven geroepen naar aanleiding van het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Toenmalig minister Bruno Bruins stelde zorgverkenner Bas Leerink aan om de zwakke plekken in de zorg in beeld te brengen. Hij adviseerde om de geboortezorg, zorg aan chronisch zieken en ouderen, en de acute zorg anders te organiseren. Dat zou moeten gebeuren door alle betrokken partijen beter met elkaar te laten samenwerken. Zorg op afstand via e-health zou daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.

Vertraging door corona
De Zorgtafel zou oorspronkelijk tot afgelopen zomer bestaan, maar de deelnemers willen dat die wordt voortgezet. Naast de provincie bestaat het overleg uit de Flevolandse gemeenten, de zorgverzekeraars onder leiding van Zilveren Kruis, de ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders, de Flevolandse Patiëntenfederatie en de stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad. Het overleg heeft het afgelopen jaar vertraging opgelopen, omdat zorgaanbieders vooral druk waren met de coronaproblematiek.

'Concrete resultaten'
Gezien deze onafhankelijke positie is de provincie gevraagd om bij te dragen aan het vervolg van de Zorgtafel, om zo continuïteit te waarborgen.
Provinciale Staten hebben eerder in januari al aangegeven dat ze voor voortzetting van de Zorgtafel zijn, maar willen wel concrete resultaten zien. Over het extra budget van anderhalve ton wordt in februari gesproken.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de acute zorg in Lelystad en Emmeloord beter wordt georganiseerd, maar dat hangt ook af van wat de nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen besluit over een nieuwe opzet van de acute zorg. Ook moeten projecten op het gebied van de zogeheten anderhalvelijnszorg tussen huisarts en ziekenhuis worden uitgewerkt, bijvoorbeeld door voor ouderen met zorg meer opvang te organiseren. Hetzelfde geldt voor de geboortezorg. Dit is met name voor Urk een belangrijk punt, sinds de aparte afdeling verloskunde in Lelystad verdween met het faillissement van het MC Zuiderzeeziekenhuis.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel