Locaties zonnepanelen langs A6 zijn hele puzzel

FLEVOLAND • Vr 5 maart 2021 | 0:31 • Vrijdag 5 maart 2021 | 0:31

Rijkswaterstaat studeert verder op vier varianten voor hoe er langs de A6 tussen Almere Buiten Oost en de Ketelbrug het beste zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Tijdens een online bijeenkomst met belangstellenden zijn donderdagavond ideeën en suggesties uitgewisseld.

De zonnepanelen moeten een bijdrage leveren aan de energiebehoefte, die het Rijk, de provincie, Lelystad, Dronten en maatschappelijke partners in de Regionale Energiestrategie willen vastleggen. Maar het is niet de bedoeling dat de zonnepanelen lukraak langs de A6 komen te staan. Daarom hebben landschapsarchitecten gekeken naar oplossingen om ze mooi in het landschap in te passen. Dat volgde op twee eerdere bijeenkomsten in december.

Lint of clusters
In het concept 'Lange lijn van zon' liggen de zonnepanelen als een lint of als een soort streepjescode langs de snelweg en in de middenbermen. Daarbij wordt rekening gehouden met de kernmerken van het landschap. Bij Almere wordt het zicht op de Oostvaardersplassen open gehouden. Bij Lelystad gaan de panelen op in het groen van de berm en bomen en ten noorden van Lelystad kan de IJsselmeerdijk worden benut.

In het concept 'Clusters van zon' worden de panelen rond markante knooppunten gegroepeerd, zoals bij de afslagen Lelystad en Lelystad Noord, maar ook bij de Knardijk of bij de parkeerplaatsen De Lepelaar en De Aalscholver. In de lintopstelling is er plek voor honderd hectare zonnepanelen, in clusters voor zestig hectare. Er is geen doelstelling hoeveel stroom de panelen moeten opwekken.

Rekening houden met beplanting
Deelnemers vroegen tijdens de bijeenkomst onder meer om rekening te houden met bestaande beplanting langs de A6, zodat niet alles wijkt voor muren van zonnepanelen. Ook moet worden voorkomen dat de bodem onder de panelen verdroogt, omdat er geen regenwater meer op kan vallen. Verder moet er voor dieren ruimte blijven om onder de panelen door te kunnen.

Een echte voorkeur voor de lintopstelling of clusters hadden de deelnemers niet. Eén van hen pleitte voor een combinatie, waarbij je over de A6 eerst langs een lint van zonnepanelen rijdt en bij een verkeersknooppunt door een zonnepark gaat. Een ander vond een lint juist het karakter van de snelweg benadrukken. Verder werd er gevraagd om de panelen zo te plaatsen, dat je niet vanuit een bepaalde rijrichting altijd tegen de achterkant van de panelen aankijkt.

Alle suggesties worden de komende tijd geïnventariseerd. In april is er een nieuwe online bijeenkomst over de mogelijkheden om financieel mee te doen aan het project. In mei wordt een voorkeursontwerp gepresenteerd.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel