Welzijnswerk gaat op de schop; Almeerders aan zet

ALMERE • Wo 5 mei 2021 | 21:04 • Woensdag 5 mei 2021 | 21:04

Het Almeerse welzijnswerk moet op de schop. In de nieuwe plannen onder de naam WELzijn schrijft het college van burgemeester en wethouders dat inwoners van de stad de touwtjes in handen krijgen. 'Almeerders aan zet', aldus de gemeente. Daarnaast moet er ook anderhalf miljoen euro worden bezuinigd.

Er gaat jaarlijks ruim 11 miljoen euro naar het welzijnswerk in de stad. Met dat geld kunnen activiteiten voor jong tot oud georganiseerd worden. Zoals bijvoorbeeld koffieochtenden voor ouderen of jongeren die hutten bouwen in Jeugdland. Welzijnswerk heeft tot doel om de inwoners van de stad zowel lichamelijk als geestelijk te ondersteunen en ze een gevoel van 'welzijn' te geven.

Budget al tien jaar hetzelfde, terwijl aantal inwoners groeit
Het budget voor welzijnswerk in Almere is al tien jaar lang hetzelfde, terwijl het inwonersaantal met bijna 30.000 inwoners is gegroeid. Nu moet er meer dan tien procent van dat budget af en dat vindt directeur Gerard Boekhoff van Stichting de Schoor echt teleurstellend. Zeker nu het nut van welzijnswerk door corona nog duidelijker is geworden. "Wat mis je nu het meeste van alles wat niet meer mag, dat is toch contact en verbinding met elkaar. Dat gaat niet altijd vanzelf, daar kan een buurtcentrum bij helpen maar ook talloze andere activiteiten die wij ondernemen."

Maar de gemeente moet bezuinigen omdat er de komende jaren allemaal financiële tegenvallers worden verwacht. Zo stijgen de kosten voor jeugdzorg en is de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning duurder dan verwacht. Daarnaast vindt de gemeente dat de uitvoering van het welzijnswerk beter kan.

Gebrek aan focus, budget zit vast
Het ontbreekt volgens het stadsbestuur momenteel aan focus; er is geen overzicht van alle activiteiten die door welzijnsorganisaties zoals De Schoor, Humanitas en VMCA worden georganiseerd. Ook zit het welzijnsbudget vast. Het geld gaat volgens de gemeente nu altijd naar vaste partijen en daarom is er geen ruimte voor nieuwe initiatieven. Daarnaast kost volgens gemeentelijk onderzoek het gebruik en beheer van de zeventien buurtcentra ruim 2 miljoen euro. Veel geld gaat dus naar het beheer van gebouwen in plaats van activiteiten waar men elkaar kan ontmoeten.

Dat moet anders, zegt de gemeente Almere. Er is volgens eigen onderzoek behoefte aan ontmoetingsplekken die Almeerders zelf op kunnen zetten en waar het beheer ook zelf wordt gedaan. Dat is ook stukken goedkoper, schrijft de gemeente. Kosten voor zeventien buurthuizen die voor en door Almeerders worden gerund zijn berekend op zo'n 164.000 euro. Dat is twaalf keer minder dan voor de professioneel gerunde buurthuizen.

"Wat mis je nu het meeste van alles wat niet meer mag, dat is toch contact en verbinding met elkaar."

— Gerard Boekhoff, De Schoor

Volgens Gerard Boekhoff van Stichting de Schoor wordt door deze werkwijze een tegenstelling gecreëerd die er nu eigenlijk helemaal niet is. Namelijk meer dan 90 procent van de activiteiten in de buurtcentra zijn ideeën van Almeerders voor Almeerders. "Dus het is gek om daar geld weg te halen, dat geef je weer aan inwoners, dat zijn weer diezelfde inwoners, maar die willen weer ergens terecht kunnen. Die moeten dan weer in buurtcentra komen. Dus het is een rare tegenstelling. Iedereen ziet eigenlijk wel dat die redenering niet klopt."

Welzijnswerk moet (kostbare) hulpverlening voorkomen
Ondanks de bezuiniging krijgt het Almeerse welzijnswerk wel meer verantwoordelijkheid. Het nieuwe welzijnswerk moet in de toekomst voorkomen dat Almeerders uiteindelijke individuele en kostbare hulpverlening nodig hebben. Volgens de gemeente is de instroom vanuit welzijnswerk naar een aanvraag voor individuele hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning of jeugdzorg sterk toegenomen. De gemeente denkt dat die hulp laagdrempeliger op te lossen is door activiteiten van welzijnswerk.

Waar wordt op bezuinigd?
Er worden volgens de gemeente Almere nu ook heel veel projecten vanuit het welzijnsbudget betaald, terwijl die projecten daar eigenlijk niet thuis horen. Zo kan poppodium De Meester van Stichting de Schoor vanaf volgend jaar een kwart miljoen euro minder subsidie verwachten. De Meester was vroeger een jongerenontmoetingscentrum maar is uitgegroeid tot cultureel poppodium. Volgens de gemeente zou daar dus geen welzijnsgeld naar toe moeten maar moet dat geld uit de subsidiepot van de afdeling cultuur.

"Wat de gemeente zegt daar zit misschien wel wat in. Eerlijk gezegd maakt het mij niet uit, uit welk potje het betaald wordt maar het is natuurlijk wel de vraag of er bij cultuur dan wel zo'n potje is", aldus Boekhoff.

Voor helft van bezuiniging nog geen oplossing
De gemeente Almere moet nog meer bezuinigingen, voor zo'n 750.000 euro is nog geen oplossing gevonden. Daar wordt momenteel nog onderzoek naar gedaan. Alle projecten die de gemeente nu nog subsidieert vanuit welzijn worden onder de loep genomen. De gemeente is bang dat er vanaf 2023 gesneden moet worden in goedlopende projecten. Waaronder een project van Humanitas waar ouders door vrijwilligers worden geholpen bij de opvoeding. Of een project van VMCA waar vrijwilligers helpen bij intensieve thuiszorg.

De gemeenteraad spreekt donderdag 20 mei voor het eerst over WELzijn in Almere. Gerard Boekhoff van Stichting de Schoor heeft al aangekondigd dat hij zijn zorgen over de nieuwe plannen voor het welzijnswerk in de stad gaat toelichten.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel