Meer soorten planten en beesten dankzij duurzame oevers

FLEVOLAND • Ma 1 november 2021 | 6:34 • Maandag 1 november 2021 | 6:34

Duurzame oevers zijn ecologisch waardevoller dan traditionele oevers. Er komen meer planten en diersoorten voor in tochten met een duurzame oever en in aantal zijn ze ook toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek.

Het Waterschap Zuiderzeeland is jaren geleden begonnen de traditionele oevers langs tochten te vervangen door duurzame oevers. Traditionele oevers hebben een houten beschoeiing. Duurzame oevers zijn breder gemaakt en hebben een zogenoemde plasberm. Dit is een ondiepte in het water, waarin planten en beestjes kunnen leven en groeien.

Honderden kilometers duurzame oevers
De laatste jaren is er versneld 104 kilometer duurzame oevers aangelegd. Het totale aantal kilometers van tochten met duurzame oevers komt daarmee op 700 kilometer. Het project loopt nu af en het bestuur van het waterschap moet beslissen of deze methode in de toekomst doorgezet wordt.

Nog niet alle oevers zijn duurzaam, er is in totaal 1600 kilometer aan tochten in de provincie. Daarom is onderzocht wat de ecologische effectiviteit van duurzame oevers nu daadwerkelijk is.

Ecoloog Martijn Hokken hielp mee met het onderzoek.

Meer beesten en planten
Uit metingen door heel Flevoland blijkt dat het percentage oever- en waterplanten met 60 procent is toegenomen en dat er 20 procent meer waterbeesten zijn. Ecoloog Martijn Hokken hielp mee met het onderzoek. Volgens hem zijn de aantallen toegenomen en zijn er ook meer verschillende beestjes te vinden. Daarbij zijn ook dieren die alleen voorkomen als de waterkwaliteit echt goed is. "Dan hebben we het over kokerjuffers, libellen larven, bepaalde soorten kevers en wantsen, die zitten er gelukkig weer," aldus Hokken. Ook is er een bijzonder plantje in de tochten te vinden, de kranswier. "Dat is een teken dat het water heel gezond is."

Meer beestjes en plantjes in het water dan voorheen

De oevers zijn wel duurder in aanleg maar gaan langer mee en zijn daarom volgens het Waterschap op termijn goedkoper dan traditionele oevers. Waar bij een traditionele oever de beschoeiing op een gegeven moment vervangen moet worden, is dit bij duurzame oevers niet aan de orde. Er is wel onderhoud nodig maar de kosten daarvan zijn veel lager.

Een bijkomend voordeel is dat door de aanleg van duurzame oevers het wateroppervlak toeneemt. De sloten worden breder, waardoor ze meer water kunnen bergen. Dat is gunstig, omdat er door het veranderende klimaat steeds vaker hevige buien voorkomen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel