Provincie haalt energiedoelstelling niet

FLEVOLAND • Za 29 januari 2022 | 10:00 • Zaterdag 29 januari 2022 | 10:00

Flevoland gaat de doelstelling niet halen om energieneutraal te worden in 2030. Het streven om dan evenveel duurzame energie op te wekken als wordt gebruikt, was de belangrijkste ambitie uit het coalitieakkoord op het gebied van de energietransitie. In het tv-programma Over Flevoland Gesproken erkent gedeputeerde Jop Fackeldey dat die doelstelling buiten bereik is.

Hij heeft nog wel hoop dat Flevoland er zoals gepland in slaagt in 2023 energieneutraal te zijn, zonder dat verkeer en vervoer worden meegerekend. "De prognoses die we hebben laten zien dat dat rekenkundig misschien wel lukt."

Fackeldey laat zich niet uit het veld slaan door het missen van het grote doel voor 2030 en wil zich nu gaan richten op het klimaatneutraal maken van Flevoland. "We moeten naar het bredere plaatje kijken. Het gaat niet alleen om het opwekken van energie, maar ook om landbouw, industrie en mobiliteit. Dat gaat om de uitstoot van broeikasgassen die we moeten terugdringen. We moeten zorgen dat we klimaatneutraal worden en ons niet alleen op energie focussen."

Dat nieuwe doel hoopt de gedeputeerde te bereiken door onder meer de aanleg van bossen, een andere inrichting van de landbouw, en het terugdringen van mobiliteit of overschakelen op elektrisch vervoer.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel