Alle partijen nog aan boord voor raadsakkoord en raads-niet-akkoord

LELYSTAD • Vr 3 juni 2022 | 15:39 • Vrijdag 3 juni 2022 | 15:39

Alle veertien in de gemeenteraad van Lelystad gekozen partijen zijn nog aan boord voor het raadsakkoord. Dat melden de initiatiefnemers van het raadsakkoord, de VVD, Jong Lelystad en GroenLinks. In het raadsakkoord van Lelystad worden afspraken gemaakt over zaken waar zoveel mogelijk partijen in de gemeenteraad het over eens zijn.

Inmiddels zijn de besprekingen over het inhoudelijke deel van het akkoord afgerond en wordt er gewerkt aan een integrale tekst. De verwachting is dat de eindversie van het raadsakkoord eind juni kan worden vastgesteld. Er wordt ook gewerkt aan een ‘raads-niet-akkoord’.

VVD, Jong Lelystad en GroenLinks kwamen uit de bus als grootste partijen van Lelystad na de verkiezingen, met vijf zetels voor de VVD, vier voor Jong Lelystad en drie voor GroenLinks. De drie partijen besloten daarop in te willen zetten op een raadsakkoord. Twee externe deskundigen begeleiden dat proces.

De veertien partijen hebben gezamenlijk eveneens de profielen en beoogde wethouderportefeuilles vastgesteld. Inmiddels is ook een werkgroep selectie wethouders met vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad geïnstalleerd om een voorstel aan de raad te doen voor een nieuw college. Doelstelling blijft om begin juli de nieuwe wethouders te benoemen.

Wat is het 'raads-niet-akkoord'?
Er komt niet alleen een raadsakkoord, er komt ook een ‘raads-niet-akkoord’. “Aan de besprekingen hebben alle fracties uit de raad deelgenomen. Waar overeenstemming over is wordt opgenomen in het raadsakkoord. Enkele zaken die wel belangrijk zijn voor partijen, maar waar geen overeenstemming over is, komen in het raads-niet-akkoord. Dat is een opsomming van onderwerpen die als vrije kwestie worden bestempeld, om later te bespreken in de raad.

Indien partijen op individuele grond geen steun kunnen verlenen aan een voorstel dat wel steunt op een kwalitatieve meerderheid, wordt hiervan een aantekening gemaakt. Die aantekening betekent dat het raadsakkoord wel wordt gesteund, maar dat principiële zaken ook zijn benoemd. Daarmee verrassen partijen elkaar achteraf niet,” melden de initiatiefnemers in een voortgangsbericht.

Tijdens de laatste sessie die de veertien partijen met elkaar hadden is er gesproken over de wijze waarop de raadsleden willen omgaan met elkaar, het nieuwe college en de verbinding met de stad. Ook daarover zijn afspraken gemaakt die worden opgenomen in het raadsakkoord.

Gezamenlijk optrekken
VVD, Jong Lelystad en GroenLinks benadrukken dat het de wens is dat straks alle veertien partijen hun handtekening zetten onder het raadsakkoord. “Daarmee wordt een nieuwe periode ingeluid, waarin de gemeenteraad en het nieuw te benoemen college veel meer gezamenlijk zullen optrekken en dat willen doen dichter bij de Lelystadse samenleving.”

De werkgroep die zich bezighoudt met de selectie van de wethouders zal ook rekening houden met het feit dat ‘een goed college ook functioneert als een team’. “Het vertrouwelijk karakter is hierbij belangrijk. Daarom zal er tijdens dit proces geen verdere informatie worden gedeeld over de voortgang ervan. De raad zal naar verwachting op 5 juli een besluit nemen over de voordracht van de werkgroep.”

Dit artikel is geschreven door verslaggever Kees Bakker. Hij focust zich dit jaar voor Omroep Flevoland en Radio Lelystad op Lelystad. Voor tips: kees.bakker@omroepflevoland.nl

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel