'Almere kan organisatie openbare orde en veiligheid niet meer aan'

ALMERE • Do 30 juni 2022 | 15:23 • Donderdag 30 juni 2022 | 15:23

Almere kan de organisatie van openbare orde en veiligheid niet meer aan. Dat zegt waarnemend burgemeester en verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid in de stad Ank Bijleveld. "De afgelopen jaren is sprake geweest van een toename in complexiteit en een versteviging van de veiligheidsproblematiek. Deze ontwikkelingen zijn de organisatie van openbare orde en veiligheid in Almere boven het hoofd gegroeid." Bijleveld schrijft dit in het onderzoeksrapport 2010-2030 dat donderdag is gepresenteerd.

Onderzoekers geven in het rapport aan dat de groei die Almere de afgelopen jaren doormaakte effect heeft gehad op veiligheidsproblemen. Bijleveld ziet dat die effecten te groot zijn geworden voor de stad: "De ambtelijke organisatie is niet langer in staat om op alle fronten mee te doen op basis van de huidige capaciteit."

Krappe capaciteit en budget
Almere is een jonge stad die de afgelopen jaren snel is gegroeid. De capaciteit en het budget voor politie, justitie, ambtelijk apparaat en het sociaal domein zijn niet even snel meegegroeid. Volgens de onderzoekers van het rapport is de capaciteit voor bestrijding en voorkoming van criminaliteit 'krap' is. Bijleveld: "Het verbaast mij dan ook niet dat de onderzoekers aangeven dat er substantieel geïnvesteerd moet worden in het veiligheidsbeleid om de criminaliteit en veiligheid in Almere beheersbaar te houden."

Toename straatroven, overvallen en cybercriminaliteit
Vermogensdelicten zijn de meest voorkomende misdrijven in Almere, gevolgd door vernielingen en geweldsmisdrijven. Bij deze categorieën is sprake van een daling van het aantal delicten per hoofd van de bevolking. Dit geldt niet voor de categorie wapenhandel. Hierbij is wel een duidelijke stijging te zien in de afgelopen jaren.

Ook de high impact crimes straatroven en overvallen hebben in recente jaren (2018-2020) een stijging laten zien. Daarnaast laten de resultaten van het onderzoek zien dat cybercriminaliteit stijgt en relatief veel voorkomt in Almere. Er zijn aanwijzingen dat dit ook geldt voor ondermijnende criminaliteit.

Jeugd en criminaliteit
Criminaliteit in Almere betreft in hoge mate een probleem van en met jeugdigen, constateren de onderzoekers. De meeste delicten worden gepleegd door jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 21 jaar. Diefstal komt het meest voor onder de jeugd. Een groeiende jeugdige bevolking betekent in het algemeen ook meer jeugdcriminaliteit. Bovendien lijkt zich een verharding van de criminaliteitsproblematiek bij een kleine groep jongeren af te tekenen. Daarnaast blijkt de jeugd in Almere bovengemiddeld kwetsbaar om de drugscriminaliteit te worden ingezogen.

De zware misdaad neemt volgens de onderzoekers ook toe in Almere. De grootste dreiging vanuit de georganiseerde misdaad voor de Nederlandse samenleving is de drugshandel. Gezien de groei en ontwikkeling van de stad en de mogelijkheden voor witwassen in onder meer de bouw- en vastgoedsector, ligt ook hier een opgave voor de gemeente Almere.

Voorspellingen zijn uitgekomen
Het is de tweede keer dat de gemeente opdracht heeft gegeven onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in de stad te doen. Het eerste onderzoek vond plaats in 2009. Daarin werd teruggekeken tot 1984 én vooruit gekeken tot 2030, met het oog op de snelle bevolkingsgroei die de stad te wachten stond.

In 2009 waarschuwden de onderzoekers ook dat de omvang van de jeugdproblematiek en jeugdcriminaliteit een punt van serieuze aandacht zou blijven in Almere. En daarnaast dat meer en ernstiger vormen van (georganiseerde) criminaliteit te verwachten waren. Deze voorspellingen zijn uitgekomen. Op het gebied van jeugd adviseren de onderzoekers in het nieuwe onderzoek om meer te investeren, onder meer in de aanpak van de verharding in de jeugdcriminaliteit en in kennis over de online leefwereld van jongeren. Daarnaast zijn investeringen nodig op preventief gebied in het jongerenwerk, de jeugdzorg, jeugdagenten en onderwijspersoneel.

Ook voor de aanpak van ondermijning en online criminaliteit en de weerbaarheid van bewoners en ondernemers op deze terreinen adviseren de onderzoekers extra investeringen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel