Inspectie: slechte kwaliteit onderwijs op Porteum komt door schoolbestuur

LELYSTAD • Vr 22 juli 2022 | 8:57 • Vrijdag 22 juli 2022 | 8:57

De slechte kwaliteit van het onderwijs op Porteum in Lelystad is met name te wijten aan het bestuur van de scholencampus. Dat concludeert de Onderwijsinspectie in een definitief rapport. Daarin staat dat het schoolbestuur te weinig heeft gedaan om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en lesuitval tegen te gaan.

Uit de eindconclusies van het rapport blijkt dat de kwaliteit van de lessen onder de maat is bij de afdelingen vmbo-basis/kader en havo/vwo. De afdelingen worden bestempeld als zeer zwak. Dat betekent dat de leerresultaten veel lager zijn dan op vergelijkbare scholen. Ook de afdeling vmbo-gemengd/theoretisch krijgt een onvoldoende.

'Niet goed lesgeven'
Er zijn verschillende oorzaken voor de problemen. Zo heeft het schoolbestuur niet gezorgd voor goede randvoorwaarden. Het gaat dan bijvoorbeeld om goede roosters en ICT-systemen. Ook doet de leiding van de afdeling havo/vwo en het lyceum haar werk niet goed. Hierdoor kunnen leraren, mentoren en ander personeel niet goed lesgeven en genoeg ondersteuning en begeleiding bieden aan leerlingen, zegt de Onderwijsinspectie.

De Raad van Toezicht (RvT) controleert het beleid en de gang van zaken van het bestuur. Maar de Onderwijsinspectie vindt dat de RvT kritischer had moeten zijn op het bestuur. Schoolbestuurder Barry Lommen besloot deze week zijn functie neer te leggen. Volgens Ed Bosschaart, voorzitter van de RvT, speelde het rapport mee in die beslissing, net als gesprekken die zijn gevoerd met de gemeente en de medezeggenschapsraad van de school.

"Die gesprekken hebben ertoe geleid dat we samen met Lommen die beslissing hebben genomen, juist om onrust te voorkomen", zegt Bosschaart. Overigens betreurt de RvT het vertrek van Lommen, ondanks de kritiek van de inspectie. "De heer Lommen was de grote inspirator van en stuwende kracht achter Porteum."

Redenen voor de onvoldoendes
Het onderzoek werd in februari en maart uitgevoerd. In april werd al duidelijk dat de middelbare school op verschillende niveaus een onvoldoende zou krijgen. Nu het definitieve rapport er is, wordt meer duidelijk over de totstandkoming van het oordeel. Er zijn namelijk meerdere redenen om het onderwijs als zeer zwak te bestempelen op de afdelingen vmbo-basis/kader en havo/vwo. Zo is de verstandhouding tussen leerlingen onderling en met de leerkrachten in een deel van de lessen niet goed. Ook alle activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert, is onvoldoende.

Verder krijgt de afdeling vmbo-gemengd/theoretisch een onvoldoende. Het zicht op de ontwikkeling van de leerlingen moet beter op deze afdeling, zegt de Onderwijsinspectie. Ondanks de onvoldoende is de Onderwijsinspectie ook tevreden over een aantal zaken. Zo is de kwaliteit van de lessen goed genoeg en wordt er genoeg gedaan om dit zo te houden en te verbeteren.

Bestuur had eerder moeten ingrijpen
Uit het rapport blijkt dat het bestuur zich heeft ingezet om de situatie op de school te verbeteren. "Dit had echter eerder gemoeten, zeker gezien de wijze waarop het bestuur de veiligheidssituatie en problematiek in Lelystad schetst", schrijft de inspectie.

Vervolgonderzoek
Porteum moet zich binnen een jaar verbeteren. Daarna volgt opnieuw een onderzoek van de inspectie. Als de middelbare school dan nog steeds zeer zwak scoort, maakt de Onderwijsinspectie melding bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister kan dan maatregelen treffen, zoals het inhouden of beëindigen van de financiering.

Porteum heeft een verbeterplan samengesteld. In een brief aan de ouders, medewerkers en leerlingen staat dat Porteum binnen een jaar wil voldoen aan de eisen van de Onderwijsinspectie. De RvT moet de verbeterplannen gaan controleren, staat in de brief. "Ik heb natuurlijk geen glazen bol, dus ik kan geen garanties geven", zegt Bosschaart van de Raad van Toezicht. "Maar ik heb er wel vertrouwen in dat we dat uiteindelijk gaan halen."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel