Jeugdcriminaliteit in Lelystad Oost wordt aangepakt

LELYSTAD • Do 13 oktober 2022 | 0:36 • Donderdag 13 oktober 2022 | 0:36

De gemeente Lelystad heeft een plan ontwikkeld om de criminaliteit onder jongeren in 'Lelystad Oost' aan te pakken. Daarvoor trekt de gemeente op met het Openbaar Ministerie, de politie en een aantal maatschappelijke partijen. Het doel is te voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen de criminaliteit ingaan of hier verder in afglijden. Het gaat daarbij onder meer om de georganiseerde drugscriminaliteit.

Het opstellen van het plan is een vereiste om in aanmerking te komen voor een subsidie van het Rijk om de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden te verbeteren. Lelystad kan daar aanspraak op maken, omdat de gemeente eerder dit jaar samen met 14 andere gemeenten is geselecteerd via het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost
Er zijn plannen gemaakt voor wijken in het oosten van de stad waar momenteel de leefbaarheid onder druk staat. Het gaat om de Atolwijk, Zuiderzeewijk, Boswijk en Waterwijk. Voor deze wijken en vijftien andere kwetsbare gebieden in Nederland wordt de komende jaren 500 miljoen euro uitgetrokken om de situatie te verbeteren.

Beter beeld jongeren
In het plan staat dat de gemeente om te beginnen de jongeren om wie het gaat en de problemen die er spelen, nog beter in kaart wil brengen. Daarbij worden bijvoorbeeld scholen betrokken. De scholen moeten ook meer een centrale plek worden voor jongeren uit kwetsbare gezinnen. Ze moeten ondersteuning krijgen op school. Verder komt er op scholen ook meer aandacht voor 'digitale weerbaarheid'.

Aanpak in de wijken
In de wijken wil de gemeente zorgen voor activiteiten en begeleiding die meer aansluiten op de behoeften van de jongeren. Dit kan bijvoorbeeld in sport- en cultuuractiviteiten. De gemeente stelt dat de afstand tot de arbeidsmarkt ook groot is en dat er vaak een gebrek aan motivatie, kennis en vaardigheden is om in een normale werkomgeving te functioneren of blijven functioneren. Ook hier hoopt de gemeente meer perspectief te kunnen gaan bieden.

Criminaliteit zal ook nog steeds hard worden aangepakt. "Alleen kansen bieden om uit de criminaliteit te blijven is onvoldoende", zo staat er in het plan. "Vandaar dat ook stevig wordt ingezet op de versterking van gezag om de criminaliteit minder aantrekkelijk te maken. Daarnaast wordt hard opgetreden tegen negatieve rolmodellen."

Subsidieverzoek
De gemeente gaat voor de uitvoering van het plan nu een subsidieverzoek indienen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat om zo'n 1 miljoen euro per jaar. Dit is voor de komende tien jaar, met een tussenevaluatie na vier jaar. De gemeente wil zelf 4 ton per jaar investeren. Als de subsidie wordt toegekend worden de maatregelen verder uitgewerkt en wordt er met de aanpak gestart.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel