Agrarisch natuurbeheer levert nog weinig op voor vogels

FLEVOLAND • Ma 5 december 2022 | 6:14 • Maandag 5 december 2022 | 6:14

Er wordt al sinds 2016 aan gewerkt. En het kost zeven ton per jaar. Maar de maatregelen die Flevoland treft om meer akker- en weidevogels aan te trekken, werken niet of nauwelijks. Dit blijkt uit twee rapporten van het Kenniscentrum Akkervogels. Daarin wordt de effectiviteit van het zogeheten agrarische natuurbeheer in beeld gebracht. In tegenstelling tot de doelstelling stijgt het aantal vogels niet. Bij de meeste soorten zet de daling die eerder was ingezet juist verder door.

Onderzoek: aanpak ontoereikend
Aan de hand van de tellingen constateren de onderzoekers dat de maatregelen geen grote verandering hebben gebracht. Volgens hen is de huidige aanpak dan ook ontoereikend om de afname van de vogels te stoppen.

Het kenniscentrum deed onderzoek op verzoek van de provincie Flevoland. Die is samen met het Flevolands Agrarisch Collectief verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer.

In de afgelopen jaren is er zeven ton per jaar in agrarisch natuurbeheer gestopt. Dit geld is voor het grootste deel afkomstig uit Europa, maar ook de provincie betaalt mee.

De kiekendief
Agrarisch natuurbeheer in Flevoland is gericht op de kiekendief, de veldleeuwerik, de graspieper en de gele kwikstaart. Verder worden er maatregelen getroffen om het aantal weidevogels zoals grutto's, kieviten en scholeksters toe te laten nemen. Dat gebeurt in zes gebieden, verdeeld over de provincie. Boeren in die gebieden leggen onder meer kruidenstroken aan. Verder markeren ze nesten of maaien later in het seizoen.

Alleen in het Rivierduingebied bij Swifterbant worden voorzichtige positieve resultaten geboekt met de scholekster, de kievit en de graspieper. Maar volgens de onderzoekers is het een slechts een subtiele vooruitgang.

Slecht resultaat, maar méér budget
Vanaf 2023 wordt het budget voor agrarisch natuurbeheer verhoogd naar 1,4 miljoen euro per jaar. De provincie, het Flevolands Agrarisch Collectief en het Kenniscentrum Akkervogels zijn blij met het extra geld, maar ze vinden het wel belangrijk om het bestaande beleid tegen het licht te houden. Ze willen onderzoeken of er andere, meer effectieve methodes zijn om de vogels naar Flevoland te lokken. Komend jaar wordt er bovendien met enkele nieuwe maatregelen gestart.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel