Natuurorganisaties komen met plannen voor toekomst van Flevoland

FLEVOLAND • Do 8 december 2022 | 12:34 • Donderdag 8 december 2022 | 12:34

Nieuwe eilanden, extra voedselbossen en het watersysteem aanpassen zodat er een grotere zoetwatervoorraad ontstaat. Het zijn enkele ideeën die worden genoemd in de nieuwe natuurvisie die deze week is gepresenteerd door het Flevo-landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Volgens de organisaties komen de grenzen van de maakbare polder in zicht en is het tijd om naar de toekomst te kijken: ''De bodem blijft dalen, grondwater verzilt en natuur en landbouw lijden onder steeds langere droogteperioden.''

De visie, met de naam 'Rijk voorland', bestaat uit vijf plannen. Die moeten er onder meer voor zorgen dat de biodiversiteit toeneemt en schoon drinkwater behouden blijft.

'Wetlands' verbinden met de meren
Het eerste idee is om zogenoemde 'wetlands', zoals de Lepelaarsplassen, Zuigerplas en Rotterdamse Hoek, beter te verbinden met de meren. De dijk krijgt een natuurvriendelijker uiterlijk, vissen moeten zich verplaatsen via visliften, hevels en gemalen. Het moet zorgen voor een gezond ecosysteem, zeggen de natuurorganisaties. Een voorbeeld is het project Oostvaardersoevers.

Randbossen als 'zoetwaterspons'
De natuurorganisaties willen verder kwelwater uit de meren naar de bossen aan de randen van Flevoland halen. Dat is nodig voor waterplanten en -dieren en voor recreatie. Volgens hen is het water van goede kwaliteit maar wordt het nu onnodig afgevoerd. Daarbij is er meer water in de bossen nodig omdat boeren in droge perioden veel moeten beregenen. Een bos kan water als een spons vasthouden voor natuur- en landbouw.

Daarom moet water in die gebieden worden vastgehouden. Dat moet onder meer gebeuren in het Kuinderbos, Voorsterbos, de Oostrand in Dronten en de bossen bij Zeewolde. Zo ontstaat er een schuilplek voor onder andere bosbeekjuffers, steenvliegen en beekvissen die het vanwege klimaatverandering zwaar kunnen gaan krijgen op het oude land.

De visie is deze week aangeboden aan de commissaris van de Koning Leen Verbeek. De natuurorganisaties willen met inwoners, boeren, natuurbeheerders en overheden samenwerken om de visie uit te voeren.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel