Boeren en waterschap in de clinch over wateroverlast

NOORDOOSTPOLDER • Zo 11 december 2022 | 20:34 • Zondag 11 december 2022 | 20:34

Boeren ten zuidwesten van Emmeloord liggen in de clinch met Waterschap Zuiderzeeland. De agrariërs kampen er al lange tijd met bodemdaling en wateroverlast, wat slecht is voor hun gewassen. Daar zou iets aan gebeuren, maar het waterschap wil die maatregelen nu afblazen. Dit zorgt voor spanning tussen beide partijen.

Dat bleek tijdens een bijeenkomst waar het waterschap aan de agrariërs uitlegde dat de technische ingrepen om water het gebied uit te krijgen, te duur worden.

Vier jaar geleden werd afgesproken dat er zogenoemde voortstuwers geplaatst zouden worden, maar die kosten volgens heemraad Piet Boer vijf miljoen euro. Het waterschap vindt dat te veel geld, omdat de schade die akkerbouwers door de wateroverlast kunnen lijden op anderhalf miljoen euro wordt geschat. Zuiderzeeland zegt dat het gezien die verhouding niet verantwoord is om de voortstuwers aan te leggen.

Grote vraagtekens bij rekensom waterschap
De boeren zetten grote vraagtekens bij de rekensom. Zij zeggen veel meer financiële schade te lijden. Bovendien zijn ze het er niet mee eens dat het waterschap alléén uitgaat van de schade die ontstaat wanneer er water op het land staat. Ook voor die tijd, als de waterstand hoog is, is er al sprake van schade aan gewassen. Maar het waterschap zegt daarvoor niet aansprakelijk te zijn.

Provincie wil dat maatregelen doorgaan
De provincie Flevoland wil dat de voortstuwers toch worden aangelegd. Volgens het college van Gedeputeerde Staten moeten de maatregelen gewoon worden getroffen, zoals eerder is afgesproken. Als Zuiderzeeland dat niet doet, komt de relatie met de provincie onder druk te staan, zo laat GS in een brief aan het waterschap weten.

Om de akkerbouwers tegemoet te komen wil het waterschap de berekeningen opnieuw tegen het licht houden. De agrariërs hopen dat het waterschap daarna besluit de voortstuwers alsnog aan te leggen. Komend voorjaar valt daar naar verwachting een besluit over.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel