Rekenkamer: 'Betere samenwerking nodig voor jeugdzorg'

ALMERE • Vr 24 maart 2023 | 6:37 • Vrijdag 24 maart 2023 | 6:37

De gemeente Almere moet nog meer de regie nemen bij de jeugdzorg, betrokken organisaties moeten beter samenwerken en alle goede projecten rond de jeugdzorg moeten gebundeld worden. Dat zijn de voornaamste conclusies van de Rekenkamer, die opnieuw onderzoek heeft gedaan naar de jeugdzorg in Almere.

Volgens de Rekenkamer zijn er de afgelopen anderhalf jaar veel goede initiatieven in gang gezet. Maar het zijn losse projecten en de rekenkamer adviseert om die initiatieven aan elkaar te koppelen. Daarbij moet de gemeente haar regierol versterken.

Vervolgonderzoek na conclusies in 2021
De onderzoekers hadden in 2021 al geconcludeerd dat de kwaliteit van de jeugdzorg in Almere niet optimaal was. De jeugdzorg droeg destijds onvoldoende bij aan de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook lukte het niet om goed samen te werken tussen de verschillende zorgaanbieders. De Rekenkamer adviseerde toen al om de regierol van de gemeente te versterken.

De Rekenkamer heeft nu geëvalueerd hoe de gemeente en haar partners zijn omgegaan met die conclusies en de aanbevelingen uit 2021. Volgens directeur Scott Douglas van de Rekenkamer zijn er allerlei losse initiatieven die goed werken, zoals het zogenoemde 18-/18+ project, waarbij jongeren worden geholpen bij de overgang van jeugdhulp met verblijf naar zelfstandig wonen.

"Je ziet nu gelukkig dat langzaam, stukje voor stukje, die muren worden afgebroken", zegt Douglas. "Er worden nu verbindingen geslagen tussen de hulp die we bieden aan kinderen onder de achttien en kinderen die net achttien worden. Eerst zag je dat dat gescheiden werelden waren, maar er lopen nu initiatieven om de hulp door te laten lopen, zoals we dat zouden willen."

Heeft de gemeente genoeg deskundigheid in huis?
Douglas benadrukt wel dat de gemeente Almere een heldere visie moet opstellen zodat alle partners in de stad weten waar de gemeente heen wil met de jeugdzorg en wat Almere belangrijk vindt voor de jeugd. Daarbij moet de gemeente zelf over voldoende kennis en capaciteit beschikken. "Blijf investeren in voldoende deskundige mensen binnen de gemeentelijke organisatie zelf", adviseert Douglas.

Ook moeten alle partners geregeld om de tafel gaan zitten om gezamenlijk te kijken wat er wel en niet werkt. Tijdens die evaluaties heeft de gemeente volgens Douglas een cruciale rol. Die moet alle partijen bij elkaar brengen om van elkaar te leren.

"Waar heel erg behoefte aan is vanuit al die partners die keihard werken voor de kinderen in de stad, is om maandelijks bij elkaar te komen kijken 'wat hebben we nu goed gedaan' en 'waar ging het pijnlijk fout', en wat kunnen we daarvan leren."

Hoeveel kost de jeugdzorg?
Eén van de grote problemen in Almere is de kostenpost voor de jeugdzorg. Zo heeft de gemeente in de afgelopen vier jaar 313 miljoen euro uitgegeven aan de jeugdzorg. Bovendien wordt er verwacht dat de gemeente 104 miljoen euro gaat uitgeven in 2023.

Om de kosten omlaag te krijgen, adviseert Douglas vooral geld uit te geven aan projecten waarbij er wordt samengewerkt tussen verschillende partijen. Ook moet er op een slimme manier gekeken worden hoe het geld wordt uitgegeven, zegt hij. "Geef niet het geld aan het kind als het probleem eigenlijk bij de ouders zit. Door samen die ene euro slimmer uit te geven, kan je zorgen dat het totaal minder gaat kosten."

Binnenkort praat de gemeenteraad over het rapport van de Rekenkamer.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel