Oppositie in de gemeenteraad: Almere heeft zwakke bestuurders

ALMERE • Do 30 maart 2023 | 6:10 • Donderdag 30 maart 2023 | 6:10

De Almeerse wethouders zijn zwakke bestuurders, zijn niet besluitvaardig en doen weinig tot geen voorstellen aan de gemeenteraad om grote problemen in de stad op te lossen. Dat zeggen zeven oppositiepartijen in de gemeenteraad. De coalitiepartijen zijn het niet eens met de kritiek: 'Het college van B en W had inwerktijd nodig'.

Het college in Almere bestaat uit zeven wethouders en de burgemeester. De wethouders zijn juli vorig jaar geïnstalleerd. Normaal gesproken komen zij met ideeën, initiatieven, voorstellen of plannen. Die worden vervolgens besproken door de leden van de gemeenteraad. Wanneer de raad akkoord gaat, worden de plannen uitgevoerd.

De wethouders zijn naar voren geschoven door de politieke partijen die na de gemeenteraadsverkiezingen een coalitie hebben gevormd. Die partijen hebben in een coalitieakkoord afgesproken dat een aantal grote problemen in de stad aangepakt moeten worden. Het gaat daarbij onder meer om woningnood, afvaldumpingen, achterstanden in beheer en onderhoud en het helpen van de inwoners met verduurzaming van hun woningen. Ook zouden de wethouders in gesprek gaan met de gemeenteraad om te bepalen waar het buitenzwembad gebouwd gaat worden en hoe het toekomstige stadsdeel Pampus, de binnenstad van Almere en Oosterwold 2 ontwikkeld gaan worden.

Harde kritiek
Vrijwel de gehele oppositie is niet te spreken over hoe de wethouders de afgelopen acht maanden te werk zijn gegaan. De politieke partijen missen concrete voorstellen. Brent Hadderingh van Forum Voor Democratie: "Er is nog weinig gebeurd. Er komt niks van ze deze kant op. Het stadsbestuur hoort hard, concreet, direct en beslisvaardig te zijn. Dat merk ik niet in dit college."

Toon van Dijk van de PVV: "Ik heb weinig tot niets van ze gezien. Dus daadkrachtig kun je ze niet noemen. Dit college moet natuurlijk wel het coalitieakkoord uitvoeren en dan verwacht je ook dat er raadsvoorstellen komen maar die komen er gewoon niet."

"Zelfs eind december hebben wij raadsvergaderingen geschrapt omdat er niets te bespreken was."

— Ruud de Jonge,PvdA

René Eekhuis van Respect Almere: "Respect Almere vindt op dit moment dat het bestuur, het management van Almere gewoon uitermate zwak is. We zien op heel veel vlakken problemen en er komen weinig voorstellen."

Hassan Buyatui van DENK: "Wij spreken als DENK van een zwak college. Er is een coalitieakkoord, er is een begroting voor 2023 maar van dit college hebben we nog weinig tot geen sterke voorstellen gezien. En dat baart ons zorgen."

"Leiderschap ontbreekt"
Ook 50PLUS zegt zich zorgen te maken. Marc van Rooij: "Ik maak me zeer grote zorgen want deze stad heeft echt leiderschap nodig. En dat leiderschap ontbreekt. Ik hoop echt dat onze (nieuwe) burgemeester als hoofd van het college die leiderschap zaak echt op zich gaat nemen. Want vanuit de wethouders op dit moment ontbreekt het aan alle kanten."

Jaap Steenkamer van GroenLinks: "GroenLinks vindt dat het huidige college te weinig heeft laten zien de afgelopen maanden. We hadden verwacht dat er visie zou komen, dat er plannen zouden komen voor het oplossen van de problemen in de stad maar tot nu toe hebben we nog heel weinig gezien en dat vinden we teleurstellend."

Ruud de Jonge van PvdA: "Na negen maanden hadden we toch echt een gezonde baby verwacht maar ik heb nog niks gezien. Dus er is weinig te doen voor ons als raad. Het aantal voorstellen loopt ver achter. Zelfs eind december hebben wij raadsvergaderingen geschrapt omdat er niets te bespreken was. Ja, dat kan eigenlijk helemaal niet."

Een precieze oorzaak voor het uitblijven van de voorstellen van de wethouders weten de oppositiepartijen niet. Wel vermoeden ze dat de samenstelling van de coalitie een rol speelt. De opvattingen van collegepartijen als bijvoorbeeld de VVD en SP zouden ver uit elkaar liggen, waardoor eensgezindheid ontbreekt.

'College had inwerktijd nodig'
De collegepartijen denken er anders over. Volgens de VVD, D66 en de SP had het nieuwe college een inwerkperiode nodig. Vooral nieuwe wethouders hadden tijd nodig om in de dossiers te duiken waar zij voor verantwoordelijk zijn. Ook is het college volgens hen nog bezig met het uitvoeren van de besluiten die in de vorige raadsperiode zijn genomen. De partijen verwachten dat het college de komende tijd met veel voorstellen richting de raad komen.

"Het huidige college is hard aan het werk om visies om te zetten naar zichtbare resultaten."

— Koen Bokhorst,VVD

Koen Bokhorst van de VVD: "Het vorige college hield zich vooral bezig met het opstellen van visies. Het huidige college is hard aan het werk om deze visies om te zetten naar zichtbare resultaten voor de stad. Dat het aantal voorstellen van het college naar de gemeenteraad beperkt is, betekent dus niet dat er niks gebeurt."

Reactie college van B en W
Het college van burgemeester en wethouders wil niet voor camera reageren. In een schriftelijke reactie laten B en W het volgende weten: "Het college is elke dag aan het werk om de grote opgaves waar Almere voor staat op- en aan te pakken. Daarover is iedere wethouder op elk moment aan te spreken door ieder raadslid en door elke fractie. Het gesprek over de voortgang en de manier waarop deze voortgang wordt bereikt vindt in eerste instantie plaats in de raad."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel