Almeerders gaan 10% meer gemeentelijke belasting betalen

ALMERE • Do 5 oktober 2023 | 11:13 • Donderdag 5 oktober 2023 | 11:13

Almeerders gaan vanaf volgend jaar meer belasting betalen. Dat komt doordat de gemeentelijke belastingen zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting (OZB) gemiddeld met bijna 10% omhooggaan. Dat staat in de Programmabegroting 2024.

Een gemiddeld gezin met een koopwoning gaat in 2024 een bedrag van 1.035 euro betalen in plaats van 944 euro nu. Dat is een stijging van 91 euro. De woonlasten voor huishoudens met een huurwoning zijn lager omdat zij geen OZB en rioolheffing betalen.

De grootste stijging betreft de rioolheffing, die is bijna 20%. De stijging wordt door allerlei zaken veroorzaakt zoals inflatie, hogere kosten, onderhoud van sloten maar ook door het aanleggen van een nieuw rioolstelsel in Oosterwold. Bestaande zuiveringen die bewoners zelf hebben aangelegd, worden nu door de gemeente onderhouden en later verwijderd. Dat kost ruim 65 miljoen euro. De helft hiervan wordt uit de rioolheffing betaald.

De OZB gaat met 7,15% omhoog. Volgens het college van burgemeester en wethouders is deze stijging vooral gebaseerd op de inflatie. De afvalstoffenheffing gaat met 6,9% omhoog. Deze verhoging wordt mede veroorzaakt door de invoering van het nieuwe afvalinzamelingssysteem. Zo hoeven de inwoners in de toekomst hun plastic, metaal en drankverpakkingen niet meer apart te scheiden. Dit mag bij het restafval. Dat wordt later door een machine gedaan.

Het ophalen van een paspoort of een rijbewijs bij burgerzaken gaat 5,15% meer kosten. De parkeertarieven in Almere stad gaan met hetzelfde percentage omhoog. In Almere Buiten wordt het maximum dagtarief van 2 euro niet verhoogd. Dat geldt ook voor de abonnements-en vergunningstarieven in dat stadsdeel.

"We hebben te maken met een moeilijke financiële situatie"
In de begroting blijkt verder dat de gemeente geen geld heeft voor nieuwe plannen. Het college van burgemeester en wethouders gaat zich vooral bezig houden met het uitvoeren van gemaakte afspraken uit het collegeakkoord. "Wij zijn dit jaar genoodzaakt om alle nieuwe afweegbare voorstellen op dit moment niet toe te kennen. Gezien de financiële situatie hadden we geen andere keuze. Dit voelt onbevredigend. We realiseren ons dat dit wel consequenties zal hebben voor de stad".

Ook gaat het niet goed met de spaarpot van de gemeente. Burgemeester en wethouders streven al jaren een buffer te hebben van minimaal 60 miljoen euro. Zo'n spaarpot stelt de gemeente in staat om onvoorziene tegenvallers te kunnen betalen. Op die manier worden bezuinigingen voorkomen.

Het college van B & W schrijft daarover: "We kunnen geen verwachte buffer van 60 miljoen euro aan het eind van deze coalitieperiode in 2026 presenteren. We zouden dan fors moeten bezuinigen in een tijd die voor veel inwoners al zwaar is." Het college verwacht in 2026 een buffer van 4,5 miljoen euro. Om het spaardoel van 60 miljoen euro te kunnen bereiken, stelt het college voor om de winst uit de verkoop van bouwgrond eerst in de spaarpot te stoppen. De gemeenteraad moet bepalen of dat mag.

Groot onderhoud opgelost maar gaat meer geld kosten
Verschillende stadsdelen kampen door de jaren heen met achterstallig onderhoud. Zo worden grondverzakkingen niet tijdig aangepakt en worden bruggen of fietspaden niet op tijd vernieuwd. Dat komt doordat groot onderhoud veel geld kost terwijl de gemeente onvoldoende daarvoor heeft gespaard. De gemeente gaat nu over van sparen naar lenen.

Wanneer onderhoud nodig is, gaat de gemeente lenen om dat uit te voeren. "We investeren straks meer dan 30 miljoen euro per jaar om de stad op orde te houden. Hiermee zetten we een grote stap om de openbare ruimte, heel, schoon, veilig en klimaat adaptief te onderhouden." Nadeel van lenen is dat de gemeente meer rente gaat betalen waardoor de totale kosten hoger uitvallen.

Het college spreekt verder over moeilijke tegenvallende ontwikkelingen zoals teruglopende inkomsten uit het gemeentefonds. Zo krijgt Almere 30 miljoen euro minder van het Rijk vanaf 2026.

Kosten jeugdzorg opnieuw omhoog
De kosten voor de jeugdzorg stijgen opnieuw en bedragen ruim 122 miljoen euro in 2024. Al jaren probeert de gemeente de kosten te drukken maar het lukt niet. Zo zijn de kosten sinds 2020 in totaal met ruim 47 miljoen euro gestegen.

Binnenkort praat de gemeenteraad over de programmabegroting 2024.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel