Rapport ombudsman: "Inwoners Nobelhorst zijn vertrouwen in gemeente kwijt"

ALMERE • Wo 15 november 2023 | 7:20 • Woensdag 15 november 2023 | 7:20

De gemeente Almere heeft de verwachting van de bewoners van de wijk Nobelhorst om betrokken te worden bij het reilen en zeilen van de buurt niet waargemaakt. Dat concludeert de Ombudsman Metropool Amsterdam in een kritisch rapport.

De wijk in Almere werd gepresenteerd als een gebied dat gevormd zou worden door de bewoners zelf, met een hoge mate van zeggenschap. Maar dat bleek niet te kloppen. Ombudsman Munish Ramlal zegt dat de bewoners het vertrouwen in de gemeente zijn kwijtgeraakt. Ook is er geen sprake meer van een constructief gesprek. Hoe kon er volgens de ombudsman zo'n kloof ontstaan tussen de inwoners en de gemeente?

Wat is een ombudsman?
Een ombudsman helpt inwoners van een gebied als die problemen ervaren met de overheid. In dit geval gaat het om de Ombudsman voor de Metropoolregio waar Almere ook onder valt.

Het begon bij de hoge verwachtingen die gemeente Almere creëerde. De toenmalige wethouder zou over de wijk hebben gezegd: "Nobelhorst biedt maximale ruimte voor eigen initiatief door bewoners en ondernemers." Dat zou gebeuren op een schaal en wijze die nog niet eerder in Nederland vertoond is.

In het begin was het enthousiasme zo groot dat mensen wekenlang kampeerden om een plekje in de wijk te krijgen.

Een manier om te participeren was via de buurtschappen, dachten de bewoners. Daarin zouden ze moeten vergaderen en initiatieven en activiteiten ontwikkelen. Het beeld bestaat onder bewoners dat er daar ook over belangrijke kwesties voor de wijk besloten kan worden.

Veel staat al vast
In de praktijk bleek dat niet zo te zijn. Zo lag hoofdinfrastructuur van de wijk al vast. Ook het stratenpatroon was al bepaald. De gemeente zag de buurtschappen vooral om sociale samenhang te stimuleren en niet voor participatie.

Later probeerde de gemeente de participatie concreter te maken. Daarom kwamen bij de latere buurtschappen zogenoemde participatiezones. Dat zijn gebieden in de wijk waar bewoners wel over mogen beslissen. Maar in die gebieden was de participatie ook beperkt. Het ging daar om zaken als locaties voor afvalinzameling en de keuze voor een type boom.

Teleurstelling bij bewoners
De participatiedroom van veel bewoners spatte volgens de ombudsman door de werkwijze van de gemeente uiteen. "De bewoners voelen zich genegeerd door de gemeente en vragen zich af waar de belofte van het sámen inrichten van de wijk is gebleven", staat in het rapport. Op de vraag van de ombudsman hoe de gemeente hen heeft betrokken bij het inrichten van de wijk geven de inwoners een rapportcijfer 2.

Kijk ook: hoe spreek je die naam Nobelhorst eigenlijk uit?

Ook de informatievoorziening verloopt niet naar tevredenheid van de inwoners. De gemeente zou volgens de bewoners niet open en eerlijk communiceren. Zo zou er een supermarkt komen in de wijk, maar is die er nog steeds niet.

De bewoners vinden dat de gemeente kansen laat liggen. Bewoners zetten zich vrijwillig in en de gemeente zou blij moeten zijn met de actieve burgers. In plaats van het meenemen van ideeën ervaren ze vooral tegenwerking.

Ombudsman kritisch
De ombudsman is kritisch op de gemeente. Zo heeft de gemeente op verschillende momenten de invloed van bewoners ingeperkt. Bijvoorbeeld door in een later stadium alleen maar participatie toe te staan in de daarvoor bedoelde zones.

Daarnaast is het verwarrend dat buurtschappen volgens de gemeente vooral bedoeld zijn voor de sociale-cohesie, maar vervolgens wel aanspreekpunt zijn voor participatievraagstukken. Resultaat is dat de bewoners en de gemeente niet meer op constructieve wijze in gesprek zijn met elkaar.

Reactie gemeente
De wethouder die in 2022 verantwoordelijk werd voor Nobelhorst geeft in het rapport aan te worstelen met de kwestie. "Hoe moet de gemeente er mee omgaan, als er in het verleden te hoge verwachtingen zijn ontstaan." Hij noemt de verwachtingen uit het verleden niet realistisch en zegt dat de gemeente bezig is die te repareren.

Hoe nu verder?
De ombudsman doet een aantal aanbevelingen in het rapport. Eén van die aanbevelingen is dat er een manier gezocht moet worden om het gesprek met bewoners weer op te starten. Daarnaast moet de burgemeester een belangrijke rol krijgen omdat hij boven de partijen staat en daardoor het vertrouwen makkelijker kan herstellen.

Daarnaast moet er geleerd worden van het experiment, waarbij moet de gemeenten open staan voor gemaakte fouten.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel