Sneller bouwen, opknappen van huizen en Doe Dagen: dit zijn de woningbouwafspraken in Dronten

DRONTEN • Wo 6 december 2023 | 13:43 • Woensdag 6 december 2023 | 13:43

Een begin maken met de bouw van flexwoningen in Dronten, minder lange wachttijden, en het verbeteren van woningen in de Spelwijk in Swifterbant. Het zijn enkele woningbouwprojecten die volgend jaar in Dronten uitgevoerd moeten worden. Dat blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. In dit bericht lees je wat er allemaal gaat gebeuren op woningbouwgebied in Dronten in 2024.

Elk jaar maken de gemeente, woningbouwcorporatie OFW en de Huurdersbelangenvereniging zogenoemde prestatieafspraken. Daarin staat welke bijdrage de partijen leveren aan het lokale woonbeleid.

Minder lange wachttijden
OFW wil de wachttijden voor woningzoekers ook naar beneden brengen. Nu is de wachttijd in Dronten gemiddeld 3,1 jaar, maar dat moet volgend jaar naar maximaal twee jaar. Een aantal maatregelen die OFW wil nemen om dat te kunnen bereiken is het bouwen van nieuwe huizen, de doorstroom verbeteren en een eventuele wijziging in de manier waarop woningen nu worden toegewezen.

OFW wil kortere wachttijd

Opknappen van bestaande woningen
Tot 2029 wil OFW ruim 400 huizen uit de jaren '70 en '80 energiezuiniger maken. Volgend jaar gaat het concreet om 97 woningen in de Spelwijk in Swifterbant. Ook wordt er dan een overzicht en planning gemaakt voor de wijken die daarna volgen.

Woningen voor jongeren en één-oudergezinnen
Ook wil de woningcorporatie twintig bestaande woningen beschikbaar stellen voor jongeren en één-oudergezinnen. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat deze doelgroepen nu in de knel komen. Het toewijzen van deze woningen is een experiment. Eind 2024 wordt gekeken of de pilot geslaagd is en een vervolg krijgt.

Bijna 200 nieuwe (flex-)woningen
In 2024 wordt er in Dronten fors gebouwd. Zo willen de partijen beginnen met de bouw van 62 flexwoningen aan het Gangboord in Dronten, vlakbij het Copernicus college.

Ook moeten er 61 woningen aan het Hanzekwartier aangelegd worden, boven een praktijkschool. Het gaat daarbij om een Gemengd wonen project. In de Spoorzone van het Hanzekwartier komen nog eens 43 woningen. Aan de Beursstraat naast de Lidl in Dronten-West willen de partijen 36 woningen bouwen.

Ook wordt samen met hogeschool Aeres gekeken naar de toekomstige vraag naar studentenhuisvesting en de woonbehoeften van studenten.

Doorstroming van ouderen
Om alleenstaande ouderen zo prettig mogelijk te laten wonen en de beschikbaarheid van woningen te vergroten, gaan OFW en de gemeente ook inzetten op een beleid voor het verbeteren van de doorstroming. Zo moeten meer woningzoekenden aan een huis geholpen worden en wachttijden afnemen.

Afspraken over Wmo-zaken
OFW, de gemeente en huurdersvereniging gaan ook kijken naar een convenant met het oog op Wonen met Zorg. Daarin worden afspraken gemaakt over wie de zorg draagt voor woningaanpassingen en andere Wmo-zaken, zoals invalideparkeerplaatsen en stallingsruimtes voor scootmobiels.

Daarnaast gaan OFW en de gemeente samen kijken naar oplossingen voor stallingsproblematiek van scootmobielen bij appartementengebouwen De WoonArk, De Regenboog, De Boeg, De Tas, De Werf, Het Tussendek en De Wiekslag. per gebouw wordt vóór het tweede kwartaal een oplossing gezocht.

De Regenboog in Dronten

Maximaal 20 procent voor urgente zoekers
Van alle huurwoningen die volgend jaar vrijkomen, wordt maximaal 20 procent verhuurd aan statushouders, mensen die uit de maatschappelijke opvang stromen en beschermd wonen, woningzoekenden die gebruik maken van een voorrangsregeling en mensen die gebruik maken van zorg en snel een woning nodig hebben. Het doel is dat er binnen zes maanden een woning voor deze mensen gevonden wordt.

Biodiversiteit en Doe Dagen
Daarnaast gaat OFW samen met bewoners, de gemeente en de Huurdersbelangenvereniging vier zogenoemde Doe Dagen organiseren. Daarbij gaan de bewoners aan de slag met het netjes maken van hun tuinen. Zo moeten bewoners ook onderling met elkaar in contact gebracht worden.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel