Boeren kunnen subsidie aanvragen voor vernieuwingen, 33,5 miljoen beschikbaar

FLEVOLAND • Do 14 december 2023 | 10:53 • Donderdag 14 december 2023 | 10:53

Flevolandse agrariërs kunnen vanaf februari provinciale subsidie aanvragen voor het moderniseren van hun bedrijf en voor natuurlijk agrarisch beheer. Provinciale Staten hebben woensdagavond ingestemd met de subsidieregeling, die samen met het Rijk en Europa is opgezet.

Tot en met 2027 is er 33,5 miljoen euro beschikbaar binnen verschillende deelsubsidies. Zo is er geld voor het moderniseren van de bedrijfsvoering, voor jonge boeren maar ook voor maatregelen om de bodem, lucht, waterkwaliteit en de biodiversiteit te verbeteren. De subsidie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) Flevoland richt zich met name op vernieuwende initiatieven.

Van de 33,5 miljoen in de subsidiepot betaalt de Europese Unie 21,3 miljoen euro. De provincie draagt met 7,75 miljoen euro bij. Nog eens 4,4 miljoen euro zou door het Waterschap Zuiderzeeland en andere partners moeten worden opgebracht, maar hierover is nog discussie. Mocht het waterschap geen bijdrage leveren, dan kan de provincie het resterende bedrag alsnog zelf op tafel leggen.

Subsidiepot aanvullen
De BBB steunde het voorstel, maar is wel kritisch. Volgens de partij met haar grote boerenachterban blijft er door de ecologische subsidies minder in de landelijke subsidiepot voor de gewone landbouw.

De fractie kreeg brede steun voor een motie, die de provincie oproept om in Den Haag te gaan lobbyen voor verhoging van het landelijk beschikbare subsidiebedrag. Gedeputeerde Harold Hofstra beloofde dat te gaan doen, maar kan niet garanderen dat dit succes heeft.

De Partij voor de Dieren stemde als enige partij tegen de subsidie. Deze fractie vindt dat er te veel geld gaat naar subsidies voor nieuwe technologie, waarvan zeer onzeker is of die de veeteelt schoner maken. De partij dringt aan op een duurzame landbouw en veeteelt met minder gehouden dieren.

Volgens gedeputeerde Hofstra is de subsidieregeling een enorme impuls voor Flevoland. Tijdens een eerdere commissievergadering noemde hij die "een aanjager om een flinke stap te zetten naar de overgang naar een nieuwe landbouw."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel