'Van de dijk blijf je af' zegt waterschap tegen Lelystad

LELYSTAD • Di 30 januari 2024 | 6:11 • Dinsdag 30 januari 2024 | 6:11

Het waterschap verzet zich fel tegen het plan van de gemeente Lelystad om onder de naam 'Waterfront' buitendijks een stadsstrand, een wandelboulevard en woningen te bouwen. Volgens het waterschap is dit plan gebaseerd op onjuiste aannames. Ook is het in strijd met de wet- en regelgeving van het Rijk.

In een zienswijze van maar liefst 7 kantjes geeft Waterschap Zuiderzeeland aan dat er ten onrechte de suggestie is gewekt dat er nauwe samenwerking is geweest tussen hen en de gemeente voor wat betreft waterveiligheid. Het plan van de gemeente gaat namelijk in tegen het beleid voor primaire waterkeringen, de dijken.

Het waterschap kan zich dan ook absoluut niet vinden in het voorlopig voorkeursalternatief, waarbij de Oostvaardersdijk wordt gereconstrueerd, verlegd en bebouwd. Bovendien benadrukt Zuiderzeeland dat het waterschap het bevoegd gezag is als het gaat om waterveiligheid.

Zuiderzeeland wijst erop dat de belangen met betrekking tot water onvoldoende zijn meegewogen in het plan. Dit handelt volgens hen ook in strijd met de Algemene wet bestuursrecht, waarin staat dat een bestuursorgaan "de nodige kennis omtrent relevante feiten en af te wegen belangen" moet vergaren bij de voorbereiding van een besluit.

De gemeente heeft toestemming nodig van het waterschap om het plan uit te voeren. Maar nu al laat het waterschap weten deze toestemming niet te zullen geven. Het plan zou namelijk belemmeringen opleveren voor het onderhoud, de instandhouding en de versterking van de primaire waterkeringen en de waterkwaliteit.

Om dezelfde redenen is het waterschap ook niet bereid om de benodigde gronden voor deze ontwikkelingen aan de gemeente over te dragen.

Het waterschap heeft duidelijk gemaakt dat het zich sterk maakt voor de waterveiligheid en dat het deze verantwoordelijkheid serieus neemt. Zuiderzeeland is van mening dat dit plan van de gemeente Lelystad niet voldoet aan de vereisten en richtlijnen die gesteld worden voor een veilige leefomgeving met betrekking tot water.

Het waterschap staat dan ook pal achter zijn standpunt en zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit plan geen doorgang vindt.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel