Veel minder aanmeldingen voor het praktijkonderwijs in Almere, 'Gevolg van nieuwe toets'

FLEVOLAND • Di 23 april 2024 | 17:18 • Dinsdag 23 april 2024 | 17:18

Het aantal aanmeldingen voor praktijkonderwijs in Almere is sterk gedaald. Landelijk keldert het aantal aanmeldingen met 15 procent, maar Almere zou te maken hebben met een aanmeldingsdaling tot wel 70 procent.

Dat zegt Eric Bouwens, vicevoorzitter van de landelijke Sectorraad Praktijkonderwijs. Hij baseert zich op voorlopige cijfers die de sectorraad opvroeg bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Het praktijkonderwijs in Almere wordt gegeven door PrO Almere. De onderwijsinstelling heeft drie locaties in de stad. Het praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar.

Leerlingen volgen naast theoretische lessen zoals rekenen, Nederlands en wiskunde vooral ook praktijklessen. Ze kunnen zich tijdens de opleiding specialiseren in de bouw, horeca, detailhandel, groen of zorg en welzijn.

Doorstroomtoets mogelijk oorzaak
Eric Bouwens denkt dat het praktijkonderwijs het komende schooljaar 800 tot 900 minder kinderen kan verwachten. Dat is volgens hem een gevolg van de nieuwe doorstroomtoets voor leerlingen die van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs gaan.

Die toets kan leiden tot het dubbele advies praktijkonderwijs/vmbo basis, waarna dan vaak wordt gekozen voor het vmbo. Dat geldt voor velen toch als een stapje 'hoger' dan praktijkonderwijs.

Het advies met twee onderwijsvormen, het 'dakpanadvies', is volgens Bouwens weliswaar bedoeld om kinderen meer kansen te bieden, maar kan naar zijn idee juist averechts werken. "Zelfs een leerling die zo ongeveer alles in de toets fout had, krijgt dus dit dakpanadvies met ook vmbo."

Kans op faalangst neemt toe
Het dubbele advies kan er volgens Bouwens toe leiden dat een kind dat naar het vmbo gaat, daar niet goed mee kan komen. Als die leerling na een tijd toch naar het praktijkonderwijs moet, krijgt deze te maken een faalervaring. "Terwijl het kind op de basisschool ook al vaak op de tenen heeft moeten lopen."

Bouwens denkt dat 'passend' adviseren uiteindelijk juist meer kansen aan de leerling biedt dan het zogenoemde 'kansrijk' adviseren met de keus voor nog een andere opleiding.

Als blijkt dat het praktijkonderwijs te makkelijk is, is de stap naar een niveau hoger veel motiverender dan andersom. Volgens Bouwens leidt de dubbele advisering niet tot een grote toename van leerlingen in het vmbo, omdat daar een vergelijkbare verschuiving plaatsvindt als gevolg van dakpanadviezen.

Het praktijkonderwijs heeft de gevolgen echter al onderzocht en in kaart gebracht. Bouwens denkt dat het probleem van te hoog uitpakkende adviezen op alle niveaus kan gaan spelen, "

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel