100 jaar biologisch dynamische landbouw: 'Kunnen de wereld wél voeden'

DRONTEN • Za 8 juni 2024 | 8:00 • Zaterdag 8 juni 2024 | 8:00

"Als we meer grond inzetten voor voedselproductie, dan kan de biologisch dynamische landbouw ook de wereldbevolking voeden", dat zegt directeur Annette Harberink van de landbouwopleiding Warmonderhof in Dronten bij het honderdjarig bestaan van de biologisch dynamische landbouw (BD).

Die begon een eeuw geleden met een lezing van antroposoof Rudolf Steiner voor een groep geïnteresseerde boeren. Zo werd de basis voor deze vorm van landbouw gelegd, die later uitmondde in certificering voor boerenbedrijven en hun producten en in een BD-opleiding, de Warmonderhof in Dronten.

Nieuwe studenten die aan de Warmonderhof beginnen wordt altijd gevraagd naar hun motieven. Harberink: "We vragen aan studenten van te voren of ze er iets van weten. Of hun dat aanspreekt, aandacht voor biodiversiteit, milieu en dierenwelzijn."

Kringlooplandbouw
Biologisch dynamische landbouw is kringlooplandbouw. De boer probeert op z'n eigen plek een gesloten systeem te maken. Harberink legt uit: "Je gebruikt de mest van je eigen beesten. Je voert de mest niet aan. En ook geen krachtvoer van buiten. Een gemengd bedrijf dus met zelf geteeld voer." Gangbare boeren zeggen vaak tegen hun BD-collega's dat zij met hun methode niet de hele wereld kunnen voeden.

Knellen
Harberink pareert deze bewering: "De gangbare landbouw kan de wereld ook niet blijven voeden. Het gaat knellen als we met een groeiende wereldbevolking allemaal zo veel dierlijke eiwitten (gaan) eten. We moet naar een andere voedselsysteem. Kortere ketens en meer plek voor biodiversiteit. Daar is iedereen het wel over eens. We moeten meer landbouwgrond gebruiken voor het produceren van levensmiddelen. Dan kan je ook met biologisch dynamische landbouw de wereldbevolking voeden." Nu staat op veel grond mais bijvoorbeeld, dat wordt gebruikt als voer voor de koeien.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel