De 25 dingen die je moet weten over... Dronten

[Terug naar originele bericht]

1. Dronten is een van de drie kernen van de gemeente Dronten. De naam Dronten is afgeleid van de polder en verdwenen buurtschap Dronthen, ten westen van Kampen.

2. Omstreeks 800 werd buurtschap Bidningahusum bij Doornspijk al bedreigd door oprukkend water van de Zuiderzee. Na de eerste grote stormvloed van 1170 vielen enorme gebieden ten prooi aan het water. Bidningahusum was toen al van de kaart verdwenen. Om de naam niet verloren te laten gaan werd de meest nabij Doornspijk gelegen woonkern in Oostelijk Flevoland, Biddinghuizen genoemd.

3. Volgens het oorkondeboek 'Gelre en Zutphen' lag er in het gebied, dat nu weer Swifterbant heet, in 793 al een plaats dat werd vermeld als 'Swifterbant'.

4. In de eerste plannen voor de inrichting van Oostelijk Flevoland werd uitgegaan van een flink aantal kleine kernen rondom een centrale hoofdplaats, net zoals in de Noordoostpolder. Door veranderende opvattingen over vervoer (een toenemend gebruik van bromfiets en auto) en de ervaring dat de kernen in de Noordoostpolder te klein waren gebleken, bleven er uiteindelijk maar drie dorpen over: Dronten en het kleinere Biddinghuizen en Swifterbant. In 1959 waren de plaatsen Larsen en Zeewolde nog opgenomen in de planning. Zeewolde 'verhuisde' uiteindelijk naar Zuidelijk Flevoland, de naam Larsen kun je nog terugvinden in het Larserbos, de Larserweg en de Larservaart. Namen van andere 'verdwenen' dorpen: Abbert, Hoophuizen, Bremerberg, Roggebot en Zelhorst.

5. Het Koningin Wilhelminabos is een ere-monument voor mensen die aan kanker zijn overleden. Op de gedenkplek midden in het bos staan glaspanelen met namen van dierbaren die aan de ziekte zijn overleden. Het project in het Roggebotzand is uniek in de wereld.

6. De kantine van IJsclub Dronten begon zijn leven als tijdelijk Rabobankgebouw. De bankdirecteur en zijn gezin woonden ook in het houten gebouwtje. Toen de Rabobank verhuisde naar het huidige pand aan De Rede, erfde de ijsclub het gebouw.

7. De Vereniging Lokale Omroep Dronten (VLOD) was in 1974 een van de eerste lokale omroepen van Nederland. Zes gemeenten in Nederland mochten van het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM) als experiment lokale televisie gaan maken. Vanaf 1974 zond de VLOD uit vanuit een studio in De Meerpaal. In 1999 viel het doek voor de omroep, doordat de gemeente de subsidiekraan dicht draaide.

8. 'Het ding van Dronten', zo werd de in 1967 geopende De Meerpaal ook wel genoemd. Het multi-functionele gebouw zette Dronten op de kaart van Nederland, met name omdat televisieprogramma's als 'Stuif es in' en 'Telebingo' er werden opgenomen.

9. Onderzoek van dialectoloog Harrie Scholtmeijer van het Meertens Instituut uit 1999 wees uit dat jongeren uit Dronten het meest accentloze Nederlands spraken in Nederland. Dat zou komen door het gebrek aan geschiedenis van Dronten. Mensen uit het hele land kwamen in Dronten wonen, en ze namen allen hun eigen dialect mee. Om elkaar te kunnen verstaan, was het zaak die verschillende tongvallen zo snel mogelijk overboord te gooien. De eerste bewoners slaagden daar nog niet helemaal in, maar de tweede generatie Drontenaren (zij die er geboren en getogen zijn) ging op de ingeslagen weg voort -- met als resultaat dat Dronten bij uitstek de thuishaven van het Algemeen Beschaafd Nederlands werd.

10. Op de plek waar nu de achtbanen van Walibi Holland staan, opende in 1971 agrarisch themapark Flevohof haar deuren. Het was jarenlang één van de grootste toeristische trekpleisters van Nederland, tot het in 1991 failliet ging. Een deel van het treintje dat door het huidige pretpark loopt, stamt nog uit de Flevohof-tijd.

11. De Strandgaperbeek is de langste beek van Flevoland. In nauwe samenwerki ng tussen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten werd de beek bedacht en gegraven. De gegraven waterloop ontspringt in het Spijk-Bremerbergbos, de monding ligt in de Kievitslanden. De beek is in totaal 9 kilometer lang.

12. Tijdens de introductieweek van de Aeres Hogeschool worden de eerstejaars geveild op de traditionele biggenmarkt. De nieuwe studenten worden bij opbod verkocht aan de hoogste bieder. Degene die de biggen koopt, zet ze vaak in voor tal van werkzaamheden, bijvoorbeeld een middagje onkruid wieden, trekkers wassen of een moestuintje bijhouden.

13. Padvinders uit 196 landen kwamen in augustus 1995 bijeen op het evenemententerrein van Walibi Holland. De 18e World Jamboree trok 28.960 deelnemers. Het monument 'Universal Solidarity', tegenover de ingang van Walibi, herinnert aan deze grote internationale bijeenkomst.

14. Het evenemententerrein van Walibi Holland is 60 hectare groot. Er is plaats voor 60.000 bezoekers. Muziekfestival Lowlands (sinds 1993), dance event Defqon1 (sinds 2011) en het interkerkelijke evenement Opwekking (sinds 1996) zijn de grootste evenementen die jaarlijks op het terrein plaatsvinden.

15. Het Torenbosje tussen Dronten en Elburg dankt haar naam aan de olieboortoren die er van 1965-1968 heeft gestaan. Er is drie maanden lang tot een diepte van 2530 meter geboord, maar olie is er nooit gevonden.

16. Slapen op een onbewoond eiland: midden in het Veluwemeer ligt een klein eilandje met de naam de Kluut. Hier kun je overnachten in een tipi, de welbekende indianentent, of een ger, de nomadentent uit Mongolië.

17. De Warmonderhof is een opleidingsinstituut voor biologisch-dynamische landbouw in Dronten. Het is een onderdeel van het Groenhorst College. Warmonderhof is de enige erkende opleiding in Nederland waar onderwezen wordt in biologische landbouw.

18. De oudste bomen van Dronten (en waarschijnlijk Oostelijk Flevoland) staan langs de N307 in het Roggebotzand. In 1958 kreeg de toenmalige koningin Juliana bij haar bezoek aan de Canadese provincie Ontario honderd jonge boompjes cadeau. Zij liet ze planten in het Roggebotzand, in een gedeelte dat daarom jarenlang het Ontariobos genoemd werd.

19. Tweemaal was Dronten gastheer voor de wereldkampioenschappen ploegen, de World Ploughing Contest. In 1962 trok het evenement aan de Ketelweg 19 deelnemende landen en in 1977 kwamen het internationale deelnemersveld naar de Flevohof in Biddinghuizen.

20. In Boswachterij Roggebotzand vind je een kraamkamer voor bomen en struiken. Staatsbosbeheer heeft er een bijzondere collectie van 57 soorten bomen en struiken aangelegd. Het gaat om genetisch de meest oorspronkelijke exemplaren die sinds de laatste ijstijd in Nederland voorkomen, zoals de fladderiep, de jeneverbes, de wilde appel en diverse rozensoorten. De zaden die deze bomen en struiken voortbrengen, worden gebruikt om nieuw plantmateriaal te kweken.

21. Rondom het meest vieze plekje plekje van Nederland is het prachtig. Slibdepot IJsseloog werd eind vorige eeuw in het Ketelmeer aangelegd om verontreinigd slib permanent te bergen. Het slib zinkt naar de 45 meter diepe bodem van het cirkelvormige depot. Met het zand dat vrijkwam bij het graven van de put zijn twee eilanden aangelegd die zijn ingericht als natuur- en recreatiegebied. Het slibdepot blijft tot zeker 2022 in gebruik.

22. Aan de rand van Swifterbant staat het nationale congrescentrum van de Jehovah's Getuigen. In het complex kunnen bijeenkomsten met 3.400 mensen georganiseerd worden, op het parkeerterrein is plaats voor bijna 1.200 auto's.

23. De enige tunnel die Flevoland met de omringende provincies verbindt, is de Drontermeertunnel. De spoortunnel in de Hanzelijn ligt tussen Dronten en Kampen onder het Drontermeer, is 1300 meter lang (waarvan 800 meter gesloten). Op het tunneldak voor de Drontermeerdijk ligt een faunapassage van 25 meter breed, waardoor dieren makkelijker van de ene naar de andere kant van het Revebos kunnen komen.

24. 'Het ontstaan van de polder' is een wandfries van 72 meter lang en 1,50 meter hoog, opgebouwd uit beschilderde houten panelen. In chronologische volgorde beeldt het de ontginning en inrichting van Oostelijk Flevoland uit. Het monumentale kunstwerk is gemaakt door de kunstenaar Alfred van Werven voor het eerste gemeentehuis van Dronten aan het Ottoplein. Dit gebouw bood later onderdak aan het Centrum voor Kunstzinnige Vorming en is in 2005 gesloopt. Het schilderij is voor 22.000 euro verwijderd en lag, jarenlang verdeeld in een aantal panelen, opgeslagen in een loods in Noord-Holland omdat de gemeente geen geschikte plek kon vinden. Sinds 2011 hangt het in de schaatshal van Leisure World en kan het weer door het publiek bewonderd worden.

25. Dronten heeft het meeste oppervlakte kunstijs van Nederland: een overdekte 400-meter baan, Leisure World, en een 3 kilometer lange openluchtbaan, Flevonice Biddinghuizen. Die laatste is de langste openlucht kunstijsbaan ter wereld.