Staten bezorgd over financiën Nieuw Land

LELYSTAD
Provinciale Staten maken zich grote zorgen over de situatie bij het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad. Ze hebben twijfels of het museum en het archief de financiën wel op orde hebben.

Met ruim 1,4 miljoen euro is de provincie de grootste subsidiegever van Nieuw Land. Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft de provincie kritiek op de begroting, omdat die op tal van punten rammelt. SGP en PVV vroegen zich openlijk af of Nieuw Land wel 'in control' is.

Gezien de zorgelijke situatie zijn de Staten boos dat ze door het college van Gedeputeerde Staten niet eerder zijn geïnformeerd. Gedeputeerde Lodders moet binnenkort in een brief aan de Staten aangeven wat er aan de hand is. Lodders was woensdag bij een commissievergadering niet aanwezig vanwege een werkbezoek in het buitenland.

Het sombere beeld dat in de Provinciale Staten wordt geschapen over museum Nieuw Land in Lelystad, klopt niet. Dat zegt interimdirecteur Peter Verdaasdonk. Volgens hem is er een positieve prognose voor dit jaar en het jaar erop.

Volgens Verdaasdonk wordt er aan een situatie gerefereerd die in mei aan de orde was. Er zijn strubbelingen en directiewisselingen geweest maar inmiddels zouden die zijn opgelost. De bestuurder betreurt de meningen van de politici. Verder zegt hij de bezoekersaantallen sinds eind juni weer aanzienlijk zijn aangetrokken.

reacties (15)

 • Hans

   

  Verdaasdonk refereert aan de situatie die in mei aan de orde was, maar dat Nieuwland niet in control is daarvan is het bestuur volledig op de hoogte. De jaarrekening 2012 en 2013 zijn niet transparant en geven geen inzicht in de werkelijke financiële situatie. Vreemd dat de provincie wel tegen de begroting maar geen stappen onderneemt tegen de onjuiste jaarrekening of komt dit doordat Jaap Lodders in het bestuur zit?

  reageer
 • kustbewoner

   

  De heer Verdaasdonk heeft dubbele pet op: Interim Manager bij Erfgoedcentrum en Interim Manger bij Batavialand + eigenaar eigen opgericht adviesburo

  reageer
 • archivaris

   

  Een historische vergissing beginjaren 2000 het samengaan van Nieuw Land Poldermuseum en het Sociaal Historisch Centrum Flevoland. Ze moeten maar weer gaan scheiden

  reageer
 • insider

   

  Het management-team en (vaste) medewerkers bestaat uit 30 personen. De vrijwilligers zijn nog niet meegerekend.

  reageer
 • kustbewoner

   

  Tekort 200.000,-- ? Zeker de afkoopsommen van de voorgaande direkteuren a.i.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Govert

   

  De directeur a.i. Verdaasdonk zegt dat er een positieve prognose is voor dit jaar. Het bestuur en de interim directeur hebben aan de deelnemers gemeld dat er dit jaar rekening gehouden dient te worden met een tekort van ongeveer € 200.000. Een aanzienlijk verschil en knap dat Verdaasdonk dit als positieve prognose ziet. of bedoeld hij een positieve prognose voor Batavialand waar hij ook directeur van is.

  reageer
 • insider

   

  Het bestuur is als volgt samengesteld: Mevrouw Terreehorst ( namens OCW) Jaap Lodders ( namens de provincie) C.Maenhout ( namens de gemeenten en Waterschap) B.Spelbos ( namens NLP) M.Schonenberg ( namens NLP). Het managementteam is als volgt samengesteld: P.Verdaasdonk, directeur a.i. W.van der Most M.V. Marcilla Voor de overige functies kijkt U op Nieuwlanderfgoedcentrum.nl organisatie/organogram 2014. Wat een overhead voor een organisatie die in 2013 nog geen 30.000 officiele bezoekers mocht ontvangen.

  reageer
 • Jos

   

  Als we zo nodig provincie willen spelen dan moet je dit soort dingen ook instandhouden. Alternatief provincie Flevoland fuseren met Noord-Holland en de collectie onderbrengen in het Zuiderzeemuseum. Blijft het toch in de provincie.....

  reageer
 • frits

   

  Museum-functie opdoeken en alleen de archieffunctie handhaven. Dat scheelt al direct veels geld (mooi, weer een bezuinigingsoptie voor de gemeente Lelystad). Voor de langere termijn onderzoeken of de archieven niet nog veel goedkoper weer door de deelnemend partijen zelf beheerd kunnen worden.

  reageer
 • Jeroen

   

  Directeur weg, met afkoopsom natuurlijk. Interim directeur weg wegens niet functioneren en nu de heer Verdaasdonk als interim directeur aangesteld door het bestuur (Jaap Lodders en consorten). Dat is toch dezelfde man die ook directeur van Batavialand is. Hoezo een dubbele pet op en gedeputeerde Jaap Lodders regelt dat allemaal. Hoe hoog zijn de belastingcenten die wij als burgers van Flevoland voor Jaap zijn hobby inmiddels al hebben uitgegeven? Wie roept het bestuur ter verantwoording? Er zal toch ook wel een accountant naar de jaarrekening kijken of laat die zijn oren ook naar het bestuur hangen omdat die graag vriendjes wil blijven.

  reageer
 • johan

   

  nou...het bestuur weet alles wat de 'oude' directeur ook weet. naar mijn mening moeten ze maar eens het bestuur onder de loep nemen en de laan uit sturen. volgens mij zitten ze er alleen door Vriendjes politiek

  reageer
 • lely

   

  Aantal bezoekers ver beneden peil. Allerlei subsidiepotjes en een renteloze lening van bijna 600.000,-- + de gebruikelijke jaarlijkse gemeentelijke subsidies. Een bodemloze put zo langzamerhand net als de buurman.

  reageer
 • insider

   

  Er werd enige tijd geleden een direkteur de laan uitgestuurd omdat hij zgn. niet zou" functioneren" en er kwam een nieuwe interim die ook al weer is verdwenen en er werd weer een nieuwe aangesteld i.v.m. Batavialand. Dit laatste project is een utopie "Lelystad geeft lucht ". Wel gemeenschapsgelden opmaken en niet deugdelijk verantwoorden. Provinciale Staten, Gemeenteraden en Waterschap wordt WAKKER. Door de gemeente Lelystad is zelfs een renteloze lening ad. 591.000,-- euro renteloos met een aflossingstermijn van 40 jaar !!! verstrekt.

  reageer
 • Hans

   

  Al jaren lopen de bezoekersaantallen terug. Als je vervolgens dure tentoonstellingen gaat organiseren dan leidt dit uiteraard tot forse verliezen. Vorig jaar melde Omroep Flevoland al dat de directeur ontslagen was omdat Nieuwland niet in control is! Hoeveel afkoopsom kreeg de directeur mee? Het bestuur wist dus van het niet in control zijn. Welke maatregelen heeft het bestuur genomen om wel in control te komen? Kan Omroep Flevoland niet onderzoeken wie in het bestuur van Nieuwland zit. Is dit misschien Jaap Lodders?

  reageer
 • Serge

   

  Het wordt me niet geheel duidelijk in deze reportage waarom Nieuwland recht zou hebben op meer subsidie. Iemand een idee? Bizar trouwens dat een gedeputeerde in Zweden is voor een innovatie presentatie. Sound like a snoepreisje to me.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert