Daling aantal vroegtijdige schoolverlaters

NOORDOOSTPOLDER
Het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Noordoostpolder daalt. Waren er in schooljaar 2011/2012 nog 133 leerlingen die vroegtijdig van school gingen, vorig jaar waren dat er 62.

Door een intensievere samenwerking tussen de scholen en de leerplichtambtenaren komt er meer verzuim aan het licht, maar kan er volgens de gemeente ook sneller ingegrepen worden om te voorkomen dat een leerling definitief van school af gaat.

De leerplichtambtenaren kunnen bij ongeoorloofd verzuim sancties opleggen, maar bijvoorbeeld ook een traject inzetten om de leerlingen te ondersteunen.

reacties (1)

  • Kaassie

     

    Aantal zal 2015-2016 zeer zeker gaan oplopen, dankzij of ondanks de nieuwe wet betreffende het leenstelsel.

    reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert