Vruchtbaarheid landbouwgrond in gevaar

FLEVOLAND
De vruchtbaarheid van de bodem in Flevoland loopt gevaar. Dat blijkt uit een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV.)

Landbouwers vragen steeds meer van de grond. Daarnaast willen zij in steeds kortere tijd resultaat. Daardoor heeft de bodem geen tijd om te herstellen en raakt uitgeput. De RIDLV zegt dat er te weinig naar de lange termijn wordt gekeken en roept op voor maatregelen. Boeren, industrie, overheden en waterschappen moeten samenwerken.

De Raad pleit voor beëindiging van geliberaliseerde grondpacht, omdat het duurzaam bodembeheer in de weg staat. Er moet bijvoorbeeld voorkomen worden dat akkerbouwers overgaan tot diepploegen. Daarbij halen ze de grond tot wel anderhalf meter diep naar boven. De ingreep kan maar één keer gedaan worden en zou geen garantie zijn voor een structurele bodemverbetering.


reacties (13)

 • Teun

   

  Je aanname is fout. Ik zie geen enkele reden om altijd overal het maximale uit te halen. Vind die instelling juist funest voor de maatschappij, want het maximale voor de een betekent vaak het minimale voor de ander.

  reageer
 • boer nop

   

  Gerrit en Herman schrijven precies zoals het is. Een mestprobleem is er nooit geweest, de akkerbouw ruimt de mineralen van de veeboer op en de cirkel is rond. Grondhuishouding op peil en veeboeren minder kosten voor mestafzet. Verder zijn de grondkosten de pan uitgerezen zodat de boeren wel het maximale uit hun grond moeten halen....

  reageer
 • Herman

   

  Ik denk dat de consument inderdaad zo weinig mogelijk wil betalen ( maar veel mensen hebben sinds de crisis ook niet veel), maar vlak de tussenhandel en de supermarkten niet uit! Vooral de supermarkt gooit er flink veel bovenop.

  reageer
 • Boer Gerrit

   

  Bemesting en oogst is een balans. Er moet aangevoerd worden wat er wordt afgevoerd. Door regels zitten boeren vast aan een maximale hoeveelheid aan te voeren mineralen. De grond in Flevoland geeft een hele hoge opbrengst, de afgelopen jaren verschralen we de bodem door te weinig aan te voeren. Organische stof is een belangrijke factor in de verduurzaming van de bodem. Elke boer voert graag veel OS aan uit bijv. dierlijke mest. De bodem is het belangrijkste goed van de boer niemand buit die bewust uit. De markt bepaald dat er steeds hogere opbrengsten behaald moeten worden om onder aan de streep iets over te houden. Dit komt met name omdat de consument zo weinig mogelijk voor haar voedsel wil betalen. Diepploegen wordt gedaan om meerdere gewassen te kunnen telen en een stukje oogstzekerheid te genereren.

  reageer
 • Tja

   

  En zo is het!

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • Marcel

   

  Is toch geen probleem?Boeren klagen vaak om te lage prijs en is toch echt het vraag en aanbod verhaal. Maar toch het maximale uit de grond halen dan weet je dat je bedrijf over een aantal jaren geen stuiver meer waard is. Ik zeg industrie plaatsen

  reageer
 • Swiebertje

   

  Das mooi kan die grond mooi gebruikt worden voor schaliegaswinning in de polder!

  reageer
 • Bodemliefhebber

   

  Telkens weer blijkt hoe onzinnig het beleid is geweest, op basis van de Tweede Kamer motie van CDA-er Faber, om domeingronden te gaan verkopen, later nog geintensiveerd in de periode dat VVD-er Zalm minister van Financien was. Als Domeinen als eigenaar gewoon zeggenschap had gehouden over de grond hadden pachters er ook geen roofbouw op mogen plegen en werd diepploegen - een maatregel met maar tijdelijk effect - helemaal niet toegestaan. Nu is het een probleem dat de landbouwsector ook vooral zelf moet oplossen; de overheid zal waar nodig aanvullende regelgeving vast moeten stellen om het probleem niet nog groter te laten worden.

  reageer
 • Polderbewoner

   

  Soms is het niet makkelijker. Als je zelf niet eet gaat de energie toch ook op? Ik neem aan dat je zelf ook altijd het maximale eruit wil halen als het kan. Dus waarom zouden de boeren het niet mogen?

  reageer
 • Dorpsgenoot

   

  Wat een Flauwekul zeg. Kort door de bocht en te simpel gesteld. Door dit soort retoriek loopt de hele landbouw sector juist gevaar. Kijk je hebt natuurlijk wel gelijk, maar het probleem zit hem erin dat we onze landbouw zo hebben georganiseerd dat wat jij zegt dus waar is. We moeten dus anders onze gewassenteelt gaan organiseren. volgens betere principes die ook op lange termijn werken.

  reageer
 • Teun

   

  Da's wel een beetje erg simpel gesteld. Geef de overheid de schuld maar weer. Bij het opstellen van die regels hebben de landbouworganisaties en -lobby's toch nog altijd flink wat in de melk te brokkelen. Misschien niet proberen alsmaar 'het maximale eruit willen halen'? Wat je continu zwaar belast gaat eerder stuk, dat geldt voor alles.

  reageer
 • polderbewoner

   

  De vruchtbaarheid loopt gevaar door iets heel anders. De boeren mogen niet meer meststoffen op het land brengen als wordt voorgeschreven door de overheid. Omdat de prijzen ook vaak niet al te hoog zijn, en we het maximale eruit willen halen, en maar weinig mest mogen gebruiken, zal het uiteindelijk fout gaan.

  reageer
 • henk

   

  Helemaal mee eens , een boer moet zuinig zijn op zijn grond en dat kan alleen maar als hij weet dat alles wat hij nu doet invloed heeft op langere termijn .

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert