Akkoord provincie positief ontvangen

FLEVOLAND
Belangenorganisaties zijn redelijk positief over het vorige week gepresenteerde coalitieakkoord van de provincie Flevoland. Dat zeiden VNO-NCW, LTO Noord en het Tien Dorpenoverleg Noordoostpolder in het programma Forum.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW staat achter het voornemen om economische topsectoren te versterken en daarnaast met Europees geld het midden- en kleinbedrijf aan te jagen. Ook het beter afstemmen van de arbeidsmarkt en het onderwijs werpt volgens de werkgevers op termijn vruchten af.

LTO Noord is blij met de aandacht voor de agrarische sector en de inrichting van het platteland. Wel mist de organisatie een duidelijk standpunt over de uitbreiding van de intensieve veehouderij.

De dorpen vinden het positief dat de provincie oog heeft voor de leefbaarheid op het platteland en een fonds met 1,8 miljoen euro opzet. Het overlegorgaan betwijfelt of dit voldoende is om alle dorpen te helpen.

Beluister de uitzending van Forum hier

reacties (0)

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert