Bewoners boos op gemeente om aanleg fietspad

ALMERE
Bewoners van de Goedewerf en de Wittewerf in Almere Haven verzetten zich tegen de aanleg van een fietspad in hun wijk.

De Havenaren vinden het vreemd dat er een nieuw fietspad wordt aangelegd terwijl er al voldoende fietspaden in de wijk zijn. Volgens de bewoners kan het geld beter besteed worden aan het onderhoud van bruggen en het openbaar groen. Omwonenden hebben inmiddels 166 handtekeningen opgehaald om het fietspad tegen te houden. Woensdagavond is er een gesprek tussen de gemeente een delegatie van de bewoners.

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Gemeenteraadslid Hassan Buyatui vindt het vreemd dat de aanleg van het fietspad niet in de gemeenteraad is besproken. Volgens het college is de aanleg van het nieuwe fietspad onderdeel van het groot onderhoud in de wijk. De bedoeling is om een goede fietsverbinding tussen Haven en Stad te realiseren.

reacties (13)

 • Erik Boshuijzen, senioren + Flevoland.

   

  De directe reactie van de bewoners klopt. Maar er moet ook gekeken worden naar de doodlopende fietspaden bij en via de Tuinderswerf. Daar zouden de Goedewerf en Wittewerf mee gebaat zijn, ook kijkend naar de fietsverlichting door de Marken richting Weerwater/Stad.

  reageer
 • Folkert

   

  Verlichting aanleggen op de route langs het kasteel zou de route naar Stad ook verbeteren. Op het terrein van het kasteel staan wel lantaarnpalen, maar op het fietspad erlangs niet.

  reageer
 • Ook Havenaar

   

  Ik ben een Havenaar die na 35 jaar nog steeds niet weet hoe je op een logische manier van het Sportpark naar de Haven moet fietsen. Je verdwaald voortdurend in de wirwar van de Werven. Dus hulde voor de gemeentebestuurders die dit nieuwe pad willen aanleggen. Naamsuggestie voor de nieuwe route: het Frits Huispad? Dat heeft die man wel verdiend.

  reageer
 • Je snapt het niet

   

  Als het je na 35 jaar niet lukt, zal een nieuw fietspad je ook niet veel helpen vrees ik.

 • Steven Stedenwijker

   

  Goed dat er een fietspad bij komt zodat men minder hoeft om te rijden. Het is een stukje van niets wat een groot effect zal hebben.

  reageer
 • meten is weten

   

  Het voordeel is minder dan 50 meter.

 • Wat een gezeur over een fietspad zeg.

  reageer
 • Het gaat om een nieuw/extra fietspad van 200 meter en 1 of 2 nieuwe fietsbruggen. Er liggen al 3 bruggen op een afstand van 200 meter. Dat moet onbekende recreatieve fietsers helpen om beter de weg te vinden? Waanzin ten top. Zet dan een paar fatsoenlijke bordjes langs de huidige route. Probleem opgelost en 400.000 euro over voor onderhoud elders.

 • laat alle reacties zien
 • Krek

   

  Men is erg snel boos tegenwoordig. Gelukkig altijd over de belangrijkste zaken van het leven. Zoals een fietspad...

  reageer
 • johan54

   

  Het zou fijn zijn als er niet alleen een goede fietsverbinding tussen haven en stad zou zijn maar ook voor autoverkeer. Haven is in principe alleen via de noorderdreef te bereiken. 1 invalsweg is wel erg karig.

  reageer
 • ron

   

  Ik zie niet wat er aan 1 noorderdreef verkeerd zou zijn . Almere haven is 40 jaar oud . Nog nooit een echt probleem geweest . Een extra ontsluitings weg dat zou pas verspilling zijn .

 • John1967

   

  Een fietspad mensen. Een fietspad achter je huis is al reden om overspannen te raken. We hebben het Veel te goed.

  reageer
 • Jan de Burger

   

  Als we niet hadden geprotesteerd, had aannemer Dusseldorp het pad met de brug aangelegd tijdens de onderhoudswerkzaamheden van de Werven. Kennelijk wordt je niet geïnformeerd door je ambtenaren Frits! Ze wisten het mooi te vertellen die avond. "Werk met werk maken" en "besluit is in 2012 genomen" en "maakt deel uit van project fietsen langs de blauwe as". Dus ga straks even koffie drinken bij je ambtenaren en leg ze nog een keer uit hoe het werkt. Deze manier van werken is onbehoorlijk. Afgezien van het feit dat je volgens mij je geld harder nodig hebt voor het normale onderhoud op andere plekken en bij andere bruggen.

 • dame

   

  ik ken vele oudere met en zonder rollator die bijna de nek breken aan ongelijke voetpaden vol met kuilen en bulten laten ze daar maar het geld insteken denk dat dat meer burger vriendelijker is

  reageer
 • Frits Huia

   

  Het volgende misverstand wil ik graag uit de weg ruimen. Er is nog geen besluit genomen. De eventuele doortrekking van het fietspad wordt eerst in het college en daarna in de gemeenteraad besproken en het is aan de raad om er over te besluiten.

  reageer
 • Jos

   

  Ik voorspel: en weer gaat wethouder Frits Huis door de knieën voor de "stem des volks". En al die fietsers die van Stad naar de haven en de kust willen zullen blijven verdwalen in de Werven. Hoe vaak ik de mensen al de weg heb moeten wijzen in dat doolhof.

 • Hassan Buyatui

   

  Hier word ik vrolijk van; zo hoort het ook!

 • Jos

   

  Goede zaak dat het doolhof van fietspaden in Almere-Haven hier en daar wat overzichtelijker gemaakt worden. Het is nu: "vele fietspaden leiden naar nergens" geen touw aan vast te knopen.

  reageer
 • De ingenieur

   

  Natuurlijk vinden zijzelf dat het wel genoeg is. De rest is ongemak en moet geweerd worden. Zelf hoeven zij er niet over te fietsen, zeggen zij. Verzin wat drogredenen en probeer het plan te beschadigen. Zo heb je je zoveelste burger NIMBY protest. Het is hun achtertuin niet!

  reageer
 • C. van Everdingen

   

  Een beetje betrokkenheid (ook voor plekken iets verder weg dan je eigen achtertuin) kan gelukkig geen kwaad. Ik zie ook niet zoveel in het nieuwe fietspad. Ze zouden beter wat kunnen doen aan nieuwe borden naast de bestaande fietspaden in Haven, want ik raak elke keer weer verdwaald als ik daar fiets. Ik zou bijna zeggen dat er al teveel fietspaden liggen.

 • Reactie

   

  In de huidige situatie zijn voldoende mogelijkheden. Er hoeft daaro geen groen geofferd te worden en al zeker geen 400.000 tot 500.000 euro gemeenschapsgeld. Nut en noodzaak zijn in het geheel niet duidelijk!

 • Jacob

   

  Volgens de gemeentewet neemt een gemeenteraad besluiten die het college van B&W uitvoert. Blijkbaar heeft Almere gelijk andere gemeenten een eigen gemeentewet. Wie of wat is de "gemeente" in dit artikel?

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert