Wetenschappers willen visverbod op deel Noordzee

URK
Een groep wetenschappers wil een visverbod op grote stukken van de Noordzee. Ze schrijven dat in een brief aan minister Schultz van Haegen van Milieu en staatscecretaris Van Dam van Economische Zaken. Zo meldt Trouw. Op de Noordzee zijn veel Urker vissers actief.

De wetenschappers schrijven dat de geschonden natuurwaarden in de Noordzee alleen kunnen herstellen als de visserij in bedreigde gebieden volledig wordt stilgelegd. Beperking van de visserij is volgens hen niet genoeg.

Organisatie VisNed uit Urk laat weten het een vreemde zaak te vinden. Zo zouden er al gesprekken zijn met de minister en wetenschappers over de gebieden in de Noordzee. Ondanks verschillende opties, komen de wetenschappers nu volgens VisNed met een privé-mening. VisNed twijfelt daarom aan de geloofwaardigheid van de wetenschappers.

reacties (44)

 • Vissekla

   

  Frits, de consument kijkt alleen naar de prijs, die heeft geen enkele interesse in duurzaam of verantwoord produceren. Op het moment dat men plofkip en kweekvis massaal laat liggen in de supermarkt, wordt het uit de handel genomen. Supermarkten dringen ons niets op, zij voldoen slechts aan de vraag. De enige oplossing is dus: weg met ons...

  reageer
 • frits

   

  Ik ben het met u eens dat wat de Chinezen doen moet de zeeën rond China, en het stofzuigeren van glasaal, volstrekt onacceptabel is. Dat er een opgave voor de rijksoverheid ligt om ook daar wat aan te doen (berscherming van onze natuurlijke paling door een verbod om elders glasaal ge vangen), staat als een paal boven water. Helaas is de Nederlandse regering te laf om China daarop aan te spreken. En consumenten moeten niet zo dom zijn om aan Aziatische kweekvis te beginnen.

  reageer
 • frits

   

  Aanleg van de Afsluitdijk en de Houtribdijk hebben verregaande negatieve gevolgen gehad voor de waterkwaliteit van IJsselmeer en Markermeer. Vooral het Markermeer is inmiddels niet meer dan een bak slib. Komt omdat het slib niet meer naar de Waddenzee kan stromen. De slechte waterkwaliteit met veel slib leidt ook tot verslechtering van de visstand. Die kwaterkwaliteit probeert men nu te verbeteren met knutselprojecten als de Marker Wadden, slibzinkputten en slibscheemen. Maar eigenlijk moet de vrije waterloop tussen Markermeer, Ijsselmeer en Waddenzee gewoon hersteld worden. Vervang de dichte dammen door keringen a la de Oosterscheldedam. Maar ja, dan kun je geen fantasie-eilandjes creëren...

  reageer
 • Manfred

   

  Heel goed verwoord, wetenschappers laten deze geldgraaiende zich liever bezig houden met hoe ene boefje ontsnapt uit Alcatraz wat binnenkort op Discovery wordt uitgezonden.

  reageer
 • johan54

   

  Als niet Urker vind ik dat ook. Een Urker heeft meer wijsheid in het topje van zijn pink dan een wetenschapper in zijn lijf. Een Urker vist om te kunnen eten. (werken voor je vreten zeggen ze dan) Een wetenschapper behoort tot de graaiers van dit land en verrijken zich met dom gelul en denken dat ze overal verstand van hebben. Denk je nu werkelijk dat een visser zijn eigen graf graaft?

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • johan54

   

  er wordt wetenschappelijk voor gezorgd dat de vissers in de bijstand komen en dat kan weer betaald worden door de absurt hoge prijzen voor het voedsel wat door de wetenschapper veroorzaakt is door marktgebrek te bewerkstelligen. Je moet echt wetenschapper zijn om dit soort onzin uit te kramen.

  reageer
 • Vissekla

   

  Nog even deze vergelijkbare feiten: in 1969 werd de actieve visserij op het IJsselmeer verboden. Tot die tijd voerden zo'n 150 IJsselmeervissers in het seizoen dat duurde van mei tot september elke dag zo'n 30000 pond paling aan,en onnoemelijk veel witvis voor de vismeelindustrie. Dat is nu 47 jaar geleden, en er zit nog nauwelijks vis in het IJsselmeer. Waar is al die vis gebleven? Het kan niet aan de vissers liggen, want die zijn er niet meer. De paling trekt naar de Sargassozee om te paaien, en de jonge paling zwemt als glasaal weer richting Europa. Dat weten de Chinezen ook, en die stofzuigeren ze op ten behoeve van hun kwekerijen, daarom nog maar weinig paling in Europa. Toch krijgen die 10 IJsselmeervissers die er nog over zijn de schuld. De vissers moeten dus weg, omdat wij gekweekte vis uit Azië moeten eten, Tilapia en Pangasius. Dat is uiteindelijk de ultieme bedoeling mijns inziens.

  reageer
 • Knielus

   

  Juist, het publiek bespelen met doemscenario's en ,, mogelijke,, schade is de makkelijkste weg maar niet de werkelijkheid. Wij zien in de onderzoeken dat d'r visserij geen brokken koraal en zeldzame planten bovenhaalt. Sinds generaties wordt er door de landen om de Noordzee heen in die gebieden seizoensmatig gevist . Uitgestorven en verwoest is het dus niet want steeds is er daar genoeg vis wat gevangen mag worden . Welke visser gaat er dan in gebieden vissen die verwoest en leeg zijn ?

  reageer
 • Vissekla

   

  U reageert serieus en weloverwogen. Dat siert u. Helaas ben ik cynisch geworden over allerlei maatregelen die door wetenschappers geïnitieerd gekregen zijn. Eerder is in deze kolommen al gemeld dat de vissersvloot door al die maatregelen gehalveerd is, maar het is kennelijk nooit genoeg. Als men niet direkt en krachtig reageert op dergelijke proefbalonnen denken ze dat je het hoofd in de schoot gelegd hebt. Het uiteindelijke doel is de totale verwijdering van de Europese visser, waarna de visrechten verkwanseld worden aan de Russen of Chinezen,die de zeeën vervolgens ongestraft leegstofzuigen, want: "Weg met ons".....

  reageer
 • frits

   

  Die opmerking dat er veel Urker vissers actief zijn is natuurlijk niet van de wetenschappers, maar van Omroep Flevoland die dit item een regionaal tintje wil geven. Wat het gezien het economisch belang voor Urk ook heeft.

  reageer
 • frits

   

  Jazeker, koraal op de Noordzee. Als u dat niet weet, dan heeft u er weinig verstand van. Juist dit koraal is één van de redenen om de Klaverbank te beschermen. Koraal komt niet alleen in tropische vormen voor.

  reageer
 • frits

   

  Nederland heeft juist ontzettend veel zee-oppervlak tot zijn beschikking, ook in vergelijking tot het aantal inwoners. Duitsland heeft dan toch echt veel minder. Als er één land is, dat dus ruimte vrij kan maken voor zeenatuur, dan is dat Nederland. Daarnaast liggen een aantal locaties met belangrijke natuurwaardes nu eenmaal in het Nederlandse deel, zoals de Klaverbank en Doggersbank. Dat natuur alleen belangrijk zou zijn als je het kunt zien, die mening deel ik totaal niet met u. Dat vind ik een hele bekrompen gedachte. En God ziet onze daden overal.

  reageer
 • UK

   

  Wetenschappers weten niets zeker, dat blijkt alleen al doordat er over elke kwestie telkens opnieuw onderlinge vechtpartijen uitbreken.

  reageer
 • Peter

   

  Dat doen die zogenaamde wetenschappers niet omdat ze bang zijn om zeeziek worden.

  reageer
 • Swiebertje

   

  Veel Urker vissers? Kijk maar weer naar Urk, en niet naar al die andere vissers BUITEN Urk. Hoepel toch op wetenschappertjes, ga alstjeblieft bloembollen telen.

  reageer
 • David

   

  Deze 'wetenschappers' baseren hun voorstel op oude (foutieve) gegevens. Door intensieve samenwerking met Imares sinds 2007 zijn bestanden geconstateerd tot 2 x de hoogst gemeten waarden uit de historie. Het sluiten van gebieden is een totaal achterhaalde filosofie. In 2003 waren ze ook zgn 100.000 ton schol kwijt, die ze een jaar later weer terug 'vonden'. Punt is dat er wel Natura 2000 wetgeving is waarvan het vaststellen van gesloten gebieden een onderdeel is. Hierover is de Nederlandse visserij in overleg met de ons omringende landen en zijn er voorstellen gedaan, echter dit moet door alle vissers rond de Noordzee geaccepteerd worden. De activistische houding van deze 'wetenschappers' zal hier weinig tot niets aan bijdragen.

  reageer
 • Knielus

   

  Het liefst hebben ze een grote glazen wand langs de Nederlandse kust waar we met z'n allen voor kunnen staan kwijlen naar krabbetjes, tropische visjes, schildpadden , alle kleuren koraal en misschien komt de voorloper van de pandabeer wel terug in de Noordzee of zwemmende paradijsvogels?. Whow, dat zou toch fantastisch zijn! Ik denk dat de lidstaten om de Noordzee gelijk instemmen met dat plan .

  reageer
 • Ik

   

  U beweert dus, dat de vissen NIET door God geschapen zijn, maar pas door de mens is gemaakt, want voor de intensieve visserij werd de zeebodem NIET omgeploegd, er was dus geen eten voor de vissen en dus, al had God ze geschapen, zouden ze zijn uitgestorven door de honger.

  reageer
 • 1 april

   

  Zal wel een 1 april grap wezen

  reageer
 • Urker Jan

   

  Als we in 1932 bij de afsluiting van de Zuiderzee ook naar de wetenschappers geluisterd hadden, had Urk er allang niet meer geweest. Maar gelukkig hebben we dat toen niet gedaan en stellen we ons nu ook te weer tegen die onzin-voorstellen.

  reageer
 • Kees

   

  De scholbox (40.000 km2) is in 1993 ingesteld. De jaren ervoor haalde de Urker vloot 2/3 van hun vangsten uit dit gebied, dus werd een heel belangrijk gebied opgegeven. Anno 2016 is het een dood stuk zee, er zwemt niets meer, de zeebodem is verstikt en verschraalt, kortom het is een woestijn onder water geworden. Waarom wordt hier geen lering uit getrokken? Prof. dr. Han Lindeboom is in 1987 zijn kruistocht tegen de vissers begonnen, nu bijna voor zijn pensioen probeert hij het opnieuw. En die man heeft de afgelopen decennia een onzin uitgekraamd, ongelooflijk dat je je hiervoor professor mag noemen. De wetenschappers slaan de plank voortdurend mis maar blijven de proefballonnen oplaten. Waarom? Alleen om hun eigen werkkring in stand te houden want dan komen er weer meer rapporten met als belangrijkste conclusie: nader onderzoek is dringend gewenst. Wanneer stoppen we nu eens met die onzin, er zijn in dit land en wereldwijd wel grotere problemen die een oplossing vereisen.

  reageer
 • Vissekla

   

  Mmm. Mooie gedachte, maar wat heb je daar aan, en wie ziet dat? Net zoals die afgedwongen Natura 2000. Nederland heeft een kleine oppervlakte met 17 miljoen inwoners, vlak over de grens in Duitsland is nog ruimte genoeg voor de natuur. Ik proef in uw reactie weer het bekende "weg met ons" verhaal.

  reageer
 • Henk

   

  Die hebben wel wat beters te doen dan een weekje meegaan.

  reageer
 • .\/\/. 1.0, de èchte

   

  Dat men op Urk skeptisch staat ten opzichte van wetenschap is geen nieuws, gezien de score van de SGP ter plaatse. Ik sluit niet uit dat de Urker visserij van een zodanige professionaliteit is dat de efficiëncy van de vangstmethoden een goede vangst blijft garanderen, ook wanneer de zee steeds leger wordt. Die heilloze wedloop zal op een dag tot een volledige crash van de bedrijfstak kunnen leiden.

  reageer
 • Tdb

   

  koraal in de Noordzee? Zo zo u hebt echt veel verstand van zaken.

  reageer
 • fokke

   

  Kijk maar naar het IJsselmeer, mag ook niet meer bevist worden. Resultaat: nog nooit zo'n dooie plas gezien

  reageer
 • Ron

   

  Wetenschappers hebben altijd gelijk. Luisteren dus Urkers!

  reageer
 • frits

   

  2/3e van de Noordzee beschermd natuurgebied? Onzin. Dat de vissers op grote delen van de zee niet komen, is omdat ze die gebieden zelf exploitatief niet boeiend vinden. Er zit namelijk niet zo veel. Maar met natuurbescherming heeft dat niets te maken.

  reageer
 • frits

   

  Ach ja, laten we tegelijk weer eens zeuren over aalscholvers. Dan gaan we het ook weer hebben over de vele tientallen kilometers aan illigale netten in het Markermeer. Waar gelukkig de laatste tijd beter op toegezien wordt. Nu alleen de daders nog opsporen en hard bestraffen, o.a. inbeslagname van de voor deze illegale netten gebruikte visvloot.

  reageer
 • frits

   

  Zo lang de Urkers alleen de hoeveelheid schol/tong als graadmeter beschouwen, hebben zij het niet over de natuur. De Noordzeebodem hoort zo veel meer soorten leven te omvatten, zoals koraal, schelpdieren en tal van waterplanten. Precies al die waarden waarvoor de EU de Klaverbank e.d. al jaren als Natura2000-gebied aangewezen heeft. Maar de oospronkelijke natuur is voor een groot deel vernietigd, en komt niet zo maar direct weer terug als je de visserij stilligt. Dat herstel duurt tientallen jaren. Het wordt tijd dat de Nederlandse rijksoverheid nu echt eens doorpakt, visserij in de natura2000-gebieden volledig verbiedt en hard bestraft. De tijd voor overgangsmaatregelen is voorbij. De wetenschappers hebben gelijk.

  reageer
 • Werkethos

   

  De wetenschappers moesten zich kapot schamen door zich in te laten met zulke gedachten en uitlatingen. Worden ze betaald door olieboeren en windmolen-magnaten?

  reageer
 • UK

   

  Ik nodig je van harte uit om eens in de visafslag te gaan kijken. Er wordt meer vis gevangen dan ooit. Maar de vloot is gehalveerd en de schepen kleiner, de mazen in de netten groter. Hoeveel bewijs wil je nog meer?

  reageer
 • Tdb

   

  de wetenschappers/biologen/onderzoekers. Die de minister advies geeft over de vangstquota. Heeft aangegeven dat de visstand de laatste jaren steeds beter word en de visstand van schol en tong is nog nooit zo goed geweest als nu. Vandaar dat de minister deze betrouwbare wetenschappers hun advies volgt. En de quato weer heeft verhoogd.

  reageer
 • ??

   

  Neem alleen maar de scholbox als voorbeeld, dan weet je zeker dat de Noordzee na verloop van tijd en dooie boel zal worden.

  reageer
 • Lkteu

   

  En waar komt dan die overvloed aan schol/ tong vandaan? Jullie met jullie eeuwige dooddoener ' over bevissing' wanneer onderbouwen jullie dat geneuzel dan eens?

  reageer
 • ricardo

   

  De scholbox werd jaren geleden ingesteld door de wetenschappers. Er mocht niet meer worden gevist en zodoende kon de vis zich voortplanten. De vis zou vlgs de wetenschappers uitpuilen in de scholbox. Het tegendeel is het geval. Het is een dode boel geworden. En het was echt niet leeggevist want toen het verbod er kwam werd er onbeperkt vis gevangen. Als de bodem beroert wordt komt er voedsel voor de vissen boven. Maar de 'wetenschappers' zullen dit wel nooit toegeven

  reageer
 • Realist

   

  Droom rustig door. Heb je ze als eens horen praten? Wij nemen aan, wij concluderen, wij stellen vast. Volgens de wetenschap zijn er in dit land ook geen aalscholvers en in zee geen zeesterren meer. Door hun adviezen ziet de lucht zwart van deze vogels en zijn er zoveel zeesterren in de 12 mijlszone dat vis daar niet eens meer zwemmen kan

  reageer
 • HvO

   

  De meest beviste zee van de wereld en nog steeds vol vis, wil je nog meer bewijs hebben

  reageer
 • Dnz.

   

  Hij moest komen... Urk weet het beter dan de wetenschappers!

  reageer
 • Frenky

   

  Jammer dat zulke mensen zichzelf wetenschapper mogen noemen. Er is al een bekend voorbeeld in de noordzee waar nadat er niet meer gevist mocht worden, geen vis meer te bekennen is. Omdat de grond niet meer omgeploegd wordt. En dus geen eten meer voor de vissen is. Jammer dat zulke mensen alleen maar achter een bureau dingen bedenken. En niet snappen hoe het werkelijk in elkaar steekt.

  reageer
 • Praktisch..........

   

  Het komt prachtig uit dan hoeft die dure machine in de visafslag ook niet meer te draaien.Dan zijn de sorteerders nuttiger en praktischer omdat de kleine hoeveelheden vis op een duurzame wijze milieu vriendelijk gesorteerd worden.Men heeft altijd de mond vol van handwerk en duurzaam dan zou het predicaat Hof leverancier waardig zijn.

  reageer
 • Kees

   

  Ik wil graag de wetenschappers een week uitnodigen .Zoveel vis we de laaste tijd vangen en diverse soorten , zo goed is het jaren nog niet geweest. Zomaar iets roepen werkt niet ,kunnen ze beter paar weken mee op verschillende kotters.En natuurlijk in verschillende plekken in de Noordzee .Kunnen ze na de tijd een oordeel vestigen.

  reageer
 • I.h.

   

  Wetenschappers staan er om bekend hun beweringen te onderbouwen met feiten. Ik ben benieuwd of de vissers dit ook kunnen, of is het inmiddels een instinctieve reactie geworden om zaken die het vissen beperken af te doen als onzin? Dit terwijl de gevolgen van overbevissing overal toch pijnlijk duidelijk zijn.....

  reageer
 • .\/\/. 2.0

   

  2/3 deel van de Noordzee is al beschermd en wordt niet bevist. Uiteraard komen straks de bekende stuurlui vanaf de wal weer roepen dat de noordzee leeg wordt gevist, zonder enige onderbouwing. Maar het moet maar eens genoeg zijn voor die zogenaamde wetenschap, willen ze straks ook grote delen bouwgrond teruggeven aan de natuur?

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert