Geluidhinder provinciale wegen neemt nauwelijks toe

FLEVOLAND
De geluidhinder op de provinciale wegen in Flevoland neemt toe, maar de provincie weet die groei te verminderen. Het lukt niet om de gunstige situatie van tien jaar geleden te behouden, toen er zeer weinig geluidhinder was.

Dat concludeert de Randstedelijke Rekenkamer, die onderzocht hoe de vier Randstadprovincies de geluidhinder op hun provinciale wegen aanpakken.

Volgens de rekenkamer zijn er in Flevoland nauwelijks problemen met geluidhinder op de wegen. Daarom zijn er ook geen directe acties nodig. Wel wijst ze er op dat het geluidbeleid stagneert, doordat de provincie tot 2018 geen geluidreducerend asfalt meer aanlegt.

reacties (0)

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert