Rijk wil liefst langdurige pacht

FLEVOLAND
De rijksoverheid wil dat er bij pacht van grond waar mogelijk langdurige contracten worden afgesloten in plaats van overeenkomsten voor korte termijn. Dat moet de inzet zijn van een herzien pachtstelsel.

Dit antwoordt demissionair staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken op vragen van inmiddels ex-Tweede Kamerlid Henk van Gerven. De SP'er maakte zich zorgen over korte pachtcontracten, omdat daarbij veel minder wordt gedaan om de kwaliteit van de grond op peil te houden.

Van Dam erkent dat ondernemers die grond langdurig tot hun beschikking hebben eerder geneigd zullen zijn om te investeren in verbetering van de grond. Toch is ook bij kortdurende pacht duurzaam grondgebruik mogelijk, zoals afspraken met natuurorganisaties laten zien.

Onlangs uitte LTO Noord dezelfde zorgen over de kortlopende pachtcontracten. De belangenorganisatie wil terug naar het systeem van reguliere pacht zoals dat tot 2007 heeft bestaan, omdat dit de kwaliteit van de grond ten goede komt.
Bovendien drijft het huidige systeem met veilen van grond de prijs voor boeren op, geeft de staatssecretaris in zijn brief toe. Tegelijk signaleert Van Dam dat de pachtprijzen zich de laatste jaren hebben gestabiliseerd of soms zelfs zijn gedaald.


 

reacties (2)

 • Rob

   

  Wie zegt dat die grond van het rijk is dan? Omdat ze het claimen?? Omdat ze er in geïnvesteerd hebben? Dat doen de boeren nu toch ook?

  reageer
 • Gerten

   

  Al decennia lang barst het rijk van de privatiseringsdrag. Waarom dan niet al die pachtgrond verkopen aan de pachters? Helpt om de staatsschuld fors te reduceren.

  reageer
 • Bert

   

  Waarom zouden gronden die met gemeenschapsgeld zijn aangelegd moeten worden verkocht. De verkoop van Domeingronden zoals die al op grote schaal heeft plaatsgevonden in Flevoland op basis van de zogenaamde "motie Faber" (CDA-kamerlid), is het domste wat de rijksoverheid ooit gedaan heeft. Flevolandse grond is gemeenschapsgrond en kan dan ook voor gemeenschapsdoeleinden ingezet worden. Zo zou de realisatie van het plan Oostvaarderswold veel goedkoper zijn geweest. Ook de plaatsing van windmolens op rijksgrond (in plaats van particuliere grond) maakt dat de revenuen ten goede komen aan de gemeenschap en niet toevallig aan enkele particulieren. Daarnaast garanderen pachtopbrengsten bij blijvend landbouwkundig gebruik ook een continue inkomstenbron voor het rijk. Daarbij is blijvende aandacht voor behoud bodemkwaliteit wel van belang.

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert