Natuurcompensatie in Flevoland op laag pitje

FLEVOLAND
De provincie Flevoland kan meer werk maken van natuurcompensatie in de regio. Dat valt op te maken uit een rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Wanneer er ergens natuur verdwijnt, bijvoorbeeld door wegverbreding, moet de provincie erop toezien dat het ergens anders wordt gecompenseerd. 

Afspraken maken en controleren
De rekenkamer heeft het Flevolandse beleid hiervoor onder de loep genomen en constateert dat de provincie voor zichzelf maar een beperkte rol ziet weggelegd. De rekenkamer adviseert de provincie om duidelijker afspraken te maken met organisaties die natuur moeten compenseren. De uitwerking van die afspraken zouden bovendien beter gecontroleerd moeten worden. 

Provinciebestuur neemt aanbeveling over
Het college van Gedeputeerde Staten herkent zich in het rapport, en neemt sommige aanbevelingen over. Tegelijkertijd zegt het college dat er binnen Flevoland weinig sprake is natuurcompensatie, waardoor er geen uitbreiding van de regels nodig is. 

reacties (6)

 • Piet. v.V

   

  Wij wandelen en fietsen regelmatig door de bossen in een rond Almere. Ik zie veel houtkap door gemeente, Rijkswaterstaat en de provincie. Denk aan de Waterlandse weg, Verbreding A6, Floriade en uitdunnen van veel bospercelen, alles tegelijk. Stapels boomstammen worden opgeslagen . Dit zien wij ook in andere delen van de Flevopolder. Wij vroegen ons af wie telt, controleert en managet dit proces. Overal, bij alle info bijeenkomsten wordt gesteld dat er compensatie van gekapte bomen komt. Op de vraag waar, wanneer, door wie en wie controleert dat is niemand in staat een antwoord te geven. Worden wij hier met een kluitje het riet ingestuurd? Als de provincie zegt dat het geen probleem is, ga dan eens praten met inwoners van Almere haven. Bij wind worden wij gezandstraald. En de verdwenen bomen zijn niet meer te tellen! Graag reactie

  reageer
 • Hekking

   

  Iedere inwoner van Flevoland ziet de kaalslag dieplaats vindt in de Polder. Onder aanvoering van SBB, die nog steeds veel bos in haar zogenaamde beheer heeft, vind er een giga kaalslag plaats. Deels omdat bomen moeten worden vervangen maar ook heel vaak zonder een goede reden. Nou ja, de bomen leveren geld op. Er wordt veel te weinig teruggeplaatst. In en om Almere is ook heel veel gekapt. Voor de verbreding van de A6 en de komst van Floriade. Ook de gemeente Almete doet niet aan het aanplanten van nieuwe bomen. Nu schrijft één of ander bureau iets en worden de aanbevelingen overgenomen. Wie heeft er nog vertrouwen in de politici ? Naar inwoners wordt niet geluisterd maar wel naar door partijvrienden gerunde bureaus.

  reageer
 • Ed Molenaar

   

  Laag pitje? Er komt een megadure floriade megafestatie, dat zou genoeg kunnen zijn voor heel flevoland.

  reageer
 • Danny

   

  Breng ze nu niet op verkeerde ideeën ;) Floriade heeft heeft niet heel veel met natuur te maken. Maar straks gaan ze dit wel gebruiken als argument.

 • Bewoner Vormtweg Urk

   

  Het Urkerbos bij was bij de aanleg in de jaren 60 ongeveer 350ha groot. In de loop van de jaren is dat ruim 100ha minder geworden vanwege aanleg sportvelden, speelplaatsen, camping en begraafplaats. Het Kuinder- en Voorsterbos daarentegen waren volgens het oorspronkelijk beplantingsplan ook minder dan 500ha. groot, en zijn nu 2 a 3 keer zo groot geworden. Toch wel merkwaardig hoe ze natuur compenseren in Flevoland. Hoop dat ze bij ons hier ook wat meer gaan compenseren. Div. aansluitende landbouwkavels langs de vormtweg/staartweg tot aan het steenbankpad zal binnen een aantal jaren waarschijnlijk toch niet meer rendabel zijn voor landbouw.

  reageer
 • Ron H

   

  "Tegelijkertijd zegt het college dat er binnen Flevoland weinig sprake is natuurcompensatie" Pardon vergeten we de A6 dan maar gemakshalve misschien? Ik heb nog nergens tussen de beloofde gecompenseerde bomen gelopen.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • H v.d. Berg

   

  Misschien een idee om het afgebroken zwembad bij het park te betrekken en daar nieuwe bomen en struiken te planten

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert