Streekfonds Flevoland zoekt donateurs

FLEVOLAND
Streekfonds Flevoland zoekt bedrijven die natuur- en cultuurhistorische projecten in Flevoland willen ondersteunen. Het fonds heeft in haar jonge bestaan van vijf jaar al 65 lokale projecten financieel gesteund. In totaal is er €250.000 euro uitgegeven. 

Het streekfonds krijgt van de Rabobank het dividend over de opgebouwde rente van de streekrekeningen. Hoge rente betekent veel geld te besteden, een lage rente van de bank betekent minder geld voor het fonds.

Nu de rente historisch laag is heeft het Streekfonds in 2017 een kleine 10.000 euro te besteden. Het bestuur van Streekfonds Flevoland merkt dat het aantal aanvragen voor ondersteuning van mooie en bijzondere projecten toeneemt, terwijl de beschikbare middelen afnemen. Door het werven van donateurs moet opnieuw geld beschikbaar komen voor de projecten. 

Voorbeelden van projecten zijn het Wisentnatuurpad in Dronten, Kleur het Cascadepark in Almere, De Kwetterwei in Zeewolde, Kijk om je heen in het Bultpark te Lelystad en Groene Schoolpleinen in de Noordoostpolder.

reacties (0)

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert