Weinig drugsoverlast in Almere en Lelystad

FLEVOLAND
In Almere en Lelystad ondervinden de inwoners van die steden weinig overlast van drugs. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS.

In Almere gaf 3,3 procent van de inwoners van 15 jaar en ouder aan in 2016 veel overlast te hebben ervaren van drugsgebruik of drugshandel in de buurt. In Lelystad was dat 3 procent. 
Wel geeft bijna een kwart van de Lelystedelingen aan dat ze wel eens drugsgebruik en -handel in de buurt heeft gezien. In Almere was dat 22,6%.

Het CBS onderzocht gemeenten met 70.000 inwoners of meer. Er zijn verder dus geen andere Flevolandse gemeenten onderzocht. 

[https://localfocus2.appspot.com/5975a7e229716]

reacties (15)

 • John

   

  Even voor de goede orde, ik woon niet in een villawijk en rij zelden met een auto door Almere, terwijl ik toch in heel wat wijken kom. Ik ben ook al geen rijke stinkerd, al woon ik, zoals de meerderheid van de Almeerders ijn een koophuis. Ik heb meer vertrouwen in een enquête dan in een bericht op facebook, Faerie. het CBS weet ondertussen echt wel hoe ze representatief onderzoek moeten doen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat er in Roosendaal bijvoorbeeld wel veel overlast is - is die uitkomst dan soms ook het gevolg van een verkeerde onderzoeksmethode? Verder volg ik ook de berichtgeving over Almere, en ik vind het allemaal wel meevallen - afgezien van de illegale wietkwekerijen in woonhuizen. Een mening die hier direct wordt weggezet als 'wegkijken' - het modewoord van het afgelopen decennium waarmee een andere kijk op de zaak simpelweg genegeerd of belachelijk gemaakt kan worden. De verontwaardigde reacties hieronder gaan ook voor een groot deel over drankgebruik en rondhangen - zaken die niet direct met drugsoverlast te maken hebben, maar dat soort nuances lijkt voor sommigen van geen belang te zijn. En ja, er zullen straten zijn waar de problemen groter zijn, maar daar gaat het ook om psychische problemen, armoede, huiselijk geweld enz. Dit onderzoek ging om drugsoverlast en die 3,3% in het artikel verwijst naar mensen die 'veel overlast' van drugs ervaren. Al die andere ellende die hieronder wordt genoemd, daar daar ging dit onderzoek dus niet over. Kun je wel blijven roepen dat Almere naar de verd... gaat, maar zo ervaart een meerderheid dat dus niet.

  reageer
 • Faerie

   

  John, lezen is een kunst, ik in elk geval, stel, dat het heel erg uitmaakt in welk milieu je woont. Het maakt bijvoorbeeld ook uit hoe je je door de stad beweegt (veel mensen uit goede buurten gaan altijd met een auto, dat is heel erg je eigen wereld, het OV binnen Almere bijvoorbeeld geeft echt een ander gevoel). Maar daarnaast is er ook overlast rondom pleinen, supermarkten, winkelstraten. Dat er genoeg mensen zijn die wel prettig wonen in Almere kan ik best beamen, maar ik heb mijn vraagtekens bij dit soort onderzoeken of er een werkelijk gemiddelde uitkomt. Feit blijft dat mensen vanuit betere milieus vaker het type zijn om mee te doen aan onderzoek. Jij stelt dat mensen die hier negatief reageren uit hun wereld moeten stappen, geldt dat niet ook voor jou? De waarheid ligt in het midden namelijk, maar als je berichtgeving volgt en diverse wijken volgt lijkt het er sterk op dat het onderzoek een ietwat te positieve uitkomst heeft wat betreft deze stad. Als je in een (a)sociaal woongebied leeft dan heb je er dagelijks mee te maken, als je in een mooi koopgebied woont dan kom je wellicht een keer een 'incidentje' tegen op een winkelplein elders en komen nieuwsberichten niet zo dichtbij. Verplaats je eens in mensen die wel (bijna) elke dag in overlast moeten wonen en vraag je dan eens af hoe zo'n bericht over weer eens zo'n onderzoek overkomt.

  reageer
 • Karel

   

  Altijd fijn om iemands dag goed te maken, dus graag gedaan ;-). Als de overlast veroorzakende hangjongeren, de drugsoverlast en aanverwante criminaliteit in spe niet hard en adequaat worden aangepakt, zal het slechte imago (wat deze stad altijd al had en nog steeds heeft) nooit verbeteren (ondanks het naar buiten toe "mooi weer spelen" door de huidige politiek. Sterker nog, ik voorzie voor deze stad met de huidige jeugd die nauwelijks nog in de hand te houden is en voor wie bijna alles wordt gedoogd, een uiterst desolate en troosteloze toekomst. Alleen een andere politiek, een ander beleid en een andere mentaliteit kan daar nog verandering in brengen. Dat is een utopie. Daarom hoop ik hier tijdig weg te kunnen. Deze stad verloedert.

 • John

   

  Het realiteitsgehalte is weer ver te zoeken in de meeste reacties hieronder. Almere blijft groeien en wordt door de meerderheid van de bewoners als een prettige stad om te wonen ervaren, maar volgens Karel (die iemand die geen overlast ervaart en om voorbeeelden vraagt aanspoort om zelf met voorbeelden te komen... hoe raar kun je redeneren denk ik dan) holt de stad achteruit. En natuurlijk wordt de Floriade er weer bijgetrokken - onze eigen Almeerse Godwin. Wat is de bedoeling mensen, dat we allemaal gfaan verklaren dat Almere een onleefbare stad is en dat het allemaal de schuld van wegkijkende graaiers in de politiek en verdwijnende normen en waarden en slappe opvoeding is? Kijk toch eens wat verder dan je eigen achtertuin.

  reageer
 • Karel

   

  U kijkt blijkbaar niet verder dan uw achtertuin en sluit liever de ogen voor wat hier in Almere allemaal gaande is. Over realiteitsgehalte gesproken. Maar wegkijken is altijd gemakkelijker. Mogelijk woont u in een van de weinige betere wijken waar het nog wel schaarse geld aan onderhoud en groen wordt besteed, waar de overlast nog zeer beperkt is. En ja, ik weet en zie dat deze stad achteruit holt mede omdat er een enorme bezuiniging is omdat al het geld naar de Flopriade moet. Daar hoef je geen Einstein voor te zijn. Genoeg mensen die dat van binnenuit weten en toegeven. Maar u kijkt niet verder dan uw achtertuin.

 • Kees wipneus

   

  Dat doen de meeste mensen al John, echter is er niemand die naar de problemen van de mensen luistert, vele mensen durven niks te doen tegen groepje agressieve samenscholende druggebruikers.... en de politie tja ik wacht al een langere tijd op reactie maar ze hebben bij mij de grofvuil neergezet dus tja waar kan je dan terecht?

 • Faerie

   

  Erger nog, later vandaag kwam ik via Facebook een emotionele oproep tegen van een dame in Almere, waarbij foto's stonden van veel gebruikte naalden in een plantsoen. Een plek waar veel kinderen komen. Drugsrommel in andermans tuin. Er werd vermeld dat politie en gemeente hier weinig mee deden. Ze wijzen naar elkaar. Zij had dit bericht nog niet eens gezien. Wat een klap in het gezicht moet zo'n onlogisch onderzoek dan zijn? Dit zijn niet op zichzelf staande feiten. Neem nou de overlast en het gevaar van de slagroompatronen. Die vind je in Almere overal op parkeerplaatsen, pleinen, in bosjes. Let wel, als zo'n jongere hierdoor levenslang gehandicapt raakt, dan betalen we allemaal mee. Hoe vaak moeten de wijkagenten op Facebook hier nog voor waarschuwen? Nog niet te spreken over de wietluchten die je op de typische plaatsen in Almere tegemoet walmen. In sociale woonwijken wonen ook heel veel mensen die dagelijks veel blowen. En nee, ik heb niks tegen recreatief (soft)drugsgebruik. Maar het lijkt in Almere echt best de spuigaten uit te lopen. Nog niet te spreken over de alcoholverslaafden en dronken lui die je ook overdag op notoire plekken ziet hangen, rondwaggelen en overlast ziet/hoort veroorzaken. Dus Diederik, kom even onder je steen vandaan en kijk om je heen, en nee, niet in de betere buurten, maar in de vele ghetto's die Almere ondertussen rijk is. De tuigtowns waar ook helaas nette Almeerders met een laag inkomen gedwongen zijn in te wonen. En zelfs in de stad, want hey, daar moest zo nodig een drugshostel komen. Dat is best te merken als je vaker in het oudere gedeelte winkelt. Helaas. Dus hoeveel voorbeelden wil je nog hebben? En .VV. ik stel niet dat het onderzoek foutief is, maar ik heb wel zo mijn vraagtekens. Ik had graag van Omroep Flevoland wat achtergrondinfo gezien. Wie zijn er ondervraagd, hoeveel mensen?

  reageer
 • Kees wipneus

   

  Je hebt helemaal gelijk Faerie, maar de politie doet niks, laat staan de gemeente Almere..... die zijn alleen maar druk met miljoenen uitgeven voor Floriade, gaan ze daar soms ook wiet verbouwen? hahahahahah typisch voorbeeld van: "Het kan in Almere"

 • Karel

   

  Helder en goed beargumenteerd! Ik herken wat u zegt. Het loopt inderdaad de spuigaten uit. Deze stad verloedert en holt achteruit, héél erg hard. Alles wat maar kan bijdragen aan zelfs normaal en fatsoenlijk wonen wordt hier wegbezuinigd (en we weten allemaal waar het geld naartoe gaat) en er wordt bovendien onvoldoende opgetreden omdat alles maar moet kunnen en wordt gedoogd. In Almere kun je 's nachts en eigenlijk ook 's avonds niet meer veilig op straat lopen. En dat is heel erg!

 • Diederick

   

  Wat een gezeur hier. Is er ook iemand die een concreet voorbeeld kan geven van serieuze DRUGS overlast ??

  reageer
 • Karel

   

  Doet u zelf eens een poging.

 • laat alle reacties zien
 • ron h

   

  verschil tussen 2013 en 2017: in 2013 was er overlast op de markerwaard dijk ha ha

  reageer
 • John

   

  Ik lees hieronder weer het gebruikelijke wantrouwen richting enquêtes door personen die zich niet kunnen indenken dat anderen de wereld anders ervaren dan zij. Het artikel gaat in op de cijfers voor 'veel overlast' en het is echt niet zo vreemd dat dat laag is in Almere. In al die jaren dat ik hier woon ben ik maar een paar keer getuige geweest van drugsgerelateerde activiteiten (dealen) en heb ik ook nog nooit last gehad van softdruggebruikers. Was in Amsterdam wel anders. De meeste overlast heb ik van personen die blikjes bier en energydrank drinken. De eerste groep is luidruchtig en beide groepen zijn nogal snel geneigd hun afval op de grond te gooien. Maar ja, alcohol is geen drugs in dit land...

  reageer
 • Ron H

   

  hier dezelfde mening. mensen verwarren het feit van drugsgebruik of het feit dat het ergens wordt verkocht vaak veel te snel met overlast. en is het laten liggen van dat plastic zakje waar het in zat drugsgerelateerde overlast of gewoon een algemeen zwerfvuilprobleem en zouden ze andere wat anders op straat hebben laten liggen. waarmee ik de overlast niet ontken. tuurlijk is die er.

 • Lexxie

   

  Niet zo gek als bijna iedereen gebruikt in Almere en Lelystad tja dan ervaar Je het ook niet als overlast

  reageer
 • Faerie

   

  Hm... betekent het dan niet juist dat in de steden waar meer overlast wordt ervaren minder gebruikt wordt? Want als je in een stad vol met gebruikers gaat enquêteren zullen de gebruikers inderdaad niet aangeven overlast te ervaren. Of... wie hebben ze gevraagd? Als je alleen mensen vraagt die in betere buurten wonen dan heb je ook zo een vertekend beeld te pakken. Overlast is vaak zeer lokaal. Woon je in een sociale woningbouwkern zie je drugsgebruik en overlast vaker om je heen dan in koopkernen. Ook daar kun je niet omheen. Helaas is het zo dat de mensen die kiezen om (soft)drugs te gebruiken 9 van de 10 keer een bepaalde mentaliteit hebben die overlastgevend is. Kan om rondslingerend afval gaan, schreeuwend over straat en ruzie maken, andere criminaliteit om de drugs te kunnen kopen. Stankoverlast kan ook een issue zijn, ik en heel veel meer mensen houden niet zo van wietlucht. Die types rijden doorgaans ook nog eens zwart op openbaar vervoer, vernielen sneller dingen... Betalen we ook allemaal voor. Ik ben bang dat het in Almere echt niet meevalt qua overlast en dat de resultaten niet echt kloppen.

  reageer
 • .\/\/.

   

  Ja, als de uitkomsten van het onderzoek je niet bevallen roep je gewoon dat het onderzoek niet klopt.

 • Karel

   

  Een intelligent en uitstekende reactie. Dank, dank! Alle overlast die u noemt, daar hebben wij in bepaalde wijken in Almere dagelijks mee te maken. Ik kan er helaas over meepraten. Van al die hangjongeren wordt zo'n beetje alles gedoogd, en dat weten ze helaas. Deze jeugd heeft de toekomst in Almere, en dat is dieptreurig.

 • Kees wipneus

   

  Kijk deze persoon snapt het tenminste! Bravo, u zou deze vragenlijst moeten ontwikkelen :-)

 • Dirk2

   

  Waar je de ogen voor sluit dat zie je niet en wat je niet wil zien zie je ook niet (wel zo gemakkelijk)...

  reageer
 • Kees wipneus

   

  Hahaha, wie heeft deze onzin geschreven? In Almere-Haven bij de Deen zitten elke dag wel 10-20 samenscholers die boven de parkeergarage staan te zuipen, blowen, rotzooi maken en niemand van de gemeente, wijkteams doet hier iets tegen! In almere stad bij de Blowboot zit het ook vol, laat staan in almere buiten. Echt een onzin bericht!

  reageer
 • De Vries

   

  Weinig? Ja, op de plaatsen waar het niet plaatsvind. De gemeente doet er niets aan. Overlast melden heeft geen zin en politie stuurt alleen jeugdwerkers er op af. Overlast en vernielingen blijven gewoon.

  reageer
 • frits

   

  weinig of geen last , nou moeten ze eens in tussen de vaarten noord gaan kijken in de avond uren rond de super markt bijna elke avond raak .

  reageer
 • Jeroen

   

  Omdat mensen, vooral jongeren een jointje roken, betekend dat toch niet gelijk dat dat overlast veroorzaakt? Zolang ze er maar geen mensen mee lastig vallen. Gelukkig liggen ze niet met een spuitje in de arm voor de deur.

 • Drontens

   

  In dronten is in de wijk oud dronten ook een groep die zich bezig houdt met drugs. Vooral in de wijk van de koggestr. Nu is het redelijk rustig daar vele van deze groep vakantie viert. Regelmatig rijden ze af en aan richting Boeierstr en koggestr. L

  reageer
 • Fred

   

  Niemand woont dan ook bij de Spoorbaan.

  reageer
 • Jeroen

   

  Dan heb je er toch ook geen overlast van?

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert