Verwachte opkomst Flevotop aanzienlijk lager

FLEVOLAND
Volgende week zaterdag komen er aanzienlijk minder Flevolanders naar de FlevoTop dan eerder werd verwacht. De provincie gaat uit van 100 deelnemers, terwijl aanvankelijk werd uitgegaan van 300.

Tijdens de FlevoTop kunnen Flevolanders meepraten over hoe de provincie zich de komende 10 tot 15 jaar moet ontwikkelen. Het gaat daarbij over onderwerpen als landbouw en duurzame energie.

De meningen van de inwoners worden gebruikt bij het opstellen van de Omgevingsvisie. Dat is het plan van de provincie voor de komende jaren. Eerdere pogingen om inwoners bij de Omgevingsvisie te betrekken verliepen moeizaam.

reacties (12)

 • Hannes

   

  Wat is er voorlopig nog te ontwikkelen in Flevoland; met alle in de weg staande windmolens: Wat land en tuinbouw betreft die hebben al zoveel kennis in huis met alle nieuwe duurzame technologieën waar men nu al goed mee om gaan om de polders weer een landelijk aanzicht te geven! (Alles is voelbaar maar noch niet overal zichtbaar) "Politiek draai het bezoek om en ga de polder in en ga communiceren met de bewoners op de werkvloer!!"

  reageer
 • Johan

   

  Ik heb begrepen dat er maar 75 aanmeldingen zijn, en dat voor € 90.000,- ik zeg een heel duur gesprekje..... Laten we dit onzinfeestje van D66 dus maar heer snel annuleren!!!

  reageer
 • Harry Klein

   

  Meepraten is het inbrengen van relevante kennis, meedenken is het inbrengen van een mening of advies, meebeslissen is een relatieve stem hebben in de besluitvorming. De burger is dus niet echt gewenst? De overheid weet het wel beter op grote afstand! Dan kom je dus ook niet je tijd verdoen...

  reageer
 • Alles al in beton gegoten

   

  Burgers worden pas betrokken als alles al in beton gegoten is. Vinken oarticioatie lijstje. In Almere is Floriade al in 2011 in beton gegoten dat plaatje is nooit veranderd.

  reageer
 • lezer.

   

  De Flevolanders praten liever mee op Facebook e.d. Lekker zeuren en klagen. Dat doe je niet op zo'n bijeenkomst.

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • lelystedeling

   

  De provincie feliciteert Lelystad met 50 jaar. Volkomen fout. Lelystad bestaat sinds 30 december 1952 ( zie de Staatscourant) bovendien plaatsen ze helemaal een verkeerde foto op hun site. De Afsluitdijk met beeld van Lely i.p.v. de Zuil van Lely of Lelybaan te Lelystad met het beeld van Lely. Provincie ken Uw historie.

  reageer
 • Hans B

   

  Ik denk dat u fout zit! Het besluit om de toekomstige stad in de nog niet drooggevallen polder Lelystad te noemen stond inderdaad op 30-12-1952 in de Staatscourant. Maar pas in juni 1957 viel Oostelijk Flevoland droog en in september 1967 kwamen de eerste bewoners. (Als zelfstandige gemeente bestaat Lelystad overigens sinds 1 januari 1980.) Derhalve is het naar mijn mening juist om Lelystad als woonkern 50 jaar oud te noemen.

 • Inwoner

   

  Mee eens arrogantie ten top laat ze maar barsten, ze luisteren toch niet. Nu gaan ze zeggen zie je wel ze hebben. Geen interresse

  reageer
 • Rob

   

  Politiek luistert nooit. Toppunt van arrogantie. Niet alleen in Flevoland maar landelijk

  reageer
 • Boels

   

  Het is een strijd tussen wet- en regelgeving (politiek) en uitvoerenden (toegepaste kennis/techniek). De politiek beslist wat er moet gebeuren. Waar het compleet verkeerd gaat is de politieke arrogantie om ook te bepalen op welke wijze het uitgevoerd moet worden en wel zonder over specifieke kennis te beschikken. Daarnaast is er een politiek carrousel (te vaak voor de burger een russische roulette) waarmee afgeserveerde politici een wederopstanding krijgen in het publieke en zakelijke circuit. Burgemeesteren is een vak, net als toezichthouderen bij stichtingen en NV's. Zolang de burger/kiezer dit accepteert verandert er niets.

 • Esveen

   

  Ja, als je al eerder eens gewone en algemene vragen stelt, of iets doorgeeft over verkeerssituatie op provinciale wegen en je krijgt NOOIT een antwoord, dan is het begrijpelijk dat de opkomst veel lager is dan gepland.

  reageer
 • Jacobus MG

   

  Minder mensen die mee willen praten. Dat zal toch niet zijn omdat de mensen weten dat er toch niet naar ze geluisterd wordt ? We zijn van de week al voor de gek gehouden met de referendum wet. En 2 keer in 1 week wordt een beetje te veel van het goede !

  reageer
 • Jan2

   

  De tanende belangstelling is logisch: naar de bewoners van flevoland is nooit geluisterd. Zie vliegveld, floriade,ovp,etc.De hobby en wellust van een aantal politici en het grote geld maken hier uit wat wel en niet gebeurt.

  reageer
 • Boels

   

  "Het gaat daarbij over onderwerpen als landbouw en duurzame energie." Over "duurzame energie" valt niet te praten, dat moet en zal doorgedrukt worden met de Crisis&Bestel Wet als dreigement en de miljoenenlokkertjes aan subsidies. Tegen de groene gekte valt niet op te boksen, dat moet gewoon uitzieken. Jammer dat er tientallen miljarden in de zakken verdwijnen van degenen met het klimaat als verdienmodel. Kijk, als een boer toestemming krijgt voor het plaatsen van windturbines dan zou je zeggen dat de gewonnen energie gebruikt moet worden om zijn machinepark mee aan te drijven. Maar nee, gewoon (volgens groen gore) diesel blijven gebruiken en groene schouderklopjes incasseren. Zo werkt dat in NL, stupiditeit brengt je naar de top.

  reageer
 • Hans B

   

  In plaats van hier altijd anoniem te zeuren zou u er ook voor kunnen kiezen om uw mening op de Flevotop naar voren te brengen.

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert