Bewonersdelegatie: stel opening Lelystad Airport uit

LELYSTAD • Vr 1 december 2017 | 15:01 • Vrijdag 1 december 2017 | 15:01

"Stel de opening van Lelystad Airport uit, totdat het luchtruim opnieuw is ingedeeld." Dat is de belangrijkste conclusie van een werkgroep met bewoners die zich over de aanvliegroutes van de Flevolandse luchthaven heeft gebogen.

De 'Bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad Airport' is door het ministerie gevraagd om advies uit te brengen aan de hand van reacties die zijn binnengekomen op een internetconsultatie. Daarin kon gereageerd worden op de voorgestelde vliegroutes over het 'Oude Land'. Veel mensen en actiegroepen hebben de consultatie aangegrepen om tegen Lelystad Airport te protesteren.

Fouten
De Bewonersdelegatie constateert dat de overheid "ernstig te kort is geschoten" als gaat om het luchtvaartbeleid, de aansturing, en de wet- en regelgeving rond de uitbreiding van Lelystad Airport. Nederland kent wel wetgeving voor kleine luchtruimwijzigingen in de directe omgeving van luchthavens, maar geen adequate wet- en regelgeving voor meer ingrijpende wijzigingen buiten de directe omgeving van een luchthaven, zo stelt de werkgroep.

Herindeling
Juist de routes in het luchtruim wat verder van Lelystad Airport af zorgen voor veel protesten. Omdat het Nederlandse luchtruim erg complex is ingedeeld zorgt dit ervoor dat vliegtuigen naar Lelystad Airport lange tijd op lage hoogte moeten vliegen. Met een volledige herindeling van het luchtruim kan mogelijk gezorgd worden dat vliegtuigen sneller stijgen of dalen. Dat zou ook kunnen beteken dat de exacte aanvliegroutes boven Flevoland weer ter discussie komen te staan.

Toenmalig staatssecretaris Dijksma zei in oktober dat herindeling niet eerder klaar is dan in 2023. De Bewonersdelegatie vindt dat hierop beter kan worden gewacht.

Twee fasen
Het lijkt er volgens de werkgroep op dat het traject rond Lelystad Airport in twee fasen is uitgevoerd. Eerst onder leiding van de Alderstafel voor de luchthaven en omgeving, en vervolgens onder aanvoering van het Ministerie voor de verdere aansluitroutes. Dit had veel meer als één geheel gemoeten is het advies.

Vertrouwen
Volgens de Bewonersdelegatie heeft het vertrouwen van burgers in de Nederlandse overheid door het proces rond Lelystad Airport schade opgelopen. “Hier is het spreekwoord van toepassing: vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”

“Eerst herinrichting luchtruim: dan eventueel Lelystad. Maar dan meteen goed (hoog),” is de conclusie. Volgens de Bewonersdelegatie is dat een ‘goede eerste stap’ om het vertrouwen van burgers op langere termijn te herstellen.

Maatschappelijke discussie
De delegatie constateert verder dat de discussie over Lelystad Airport zich heeft verbreed tot een maatschappelijke kwestie. Zij adviseert de minister een uitgebreide maatschappelijke discussie te voeren over de klimaatafspraken die internationaal zijn gemaakt en hoe de luchtvaart daarin zijn verantwoordelijkheid neemt. De delegatie wijst er op dat volgens haar 'onze samenleving op een punt is aangeland waar de grondbeginselen van de luchtvaart ter discussie staan en dat gaat veel verder dan 'Lelystad Airport'.

Reactie minister
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft het advies vanmiddag in ontvangst genomen. Zij wil het eerst bestuderen, maar gaf aan dat zij zich gebonden voelt aan de gemaakte afspraken om Lelystad Airport in april 2019 te openen. Wel is zij voor waar mogelijk voor verbetering van de vliegroutes. Zij wacht een advies van de Commissie voor de Milieu Effectrapportage (mer) af. Een besluit over de routes zou in november worden genomen, maar dat wordt nu op z'n vroegst pas in januari.

De gemeente Lelystad schaart zich in een persbericht achter het standpunt van de minister, dat zij woensdag ook al zo verwoordde in de Tweede Kamer.

Delegatie
De Bewonersdelegatie bestaat uit vertegenwoordigers uit Overijssel, Gelderland, Drenthe, Noord-Holland en Flevoland. Onze provincie werd vertegenwoordigd door Judo Bakker uit Noordoostpolder en Ton van Aalderen uit Biddinghuizen. De delegatie werd voorgezeten door Alexander ter Kuile, voormalig secretaris-generaal van het overkoepelend orgaan van luchtverkeersleidersorganisaties CANSO.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel