Bewonersdelegatie: stel opening Lelystad Airport uit

LELYSTAD • Vr 1 december 2017 | 20:08 • Vrijdag 1 december 2017 | 20:08
“Stel de opening van Lelystad Airport uit, totdat het luchtruim opnieuw is ingedeeld.” Dat is de belangrijkste conclusie van een werkgroep met bewoners die zich over de aanvliegroutes van de Flevolandse luchthaven heeft gebogen.

De ‘Bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad Airport’ is door het ministerie gevraagd om advies uit te brengen aan de hand van reacties die zijn binnengekomen op een internetconsultatie. Daarin kon gereageerd worden op de voorgestelde vliegroutes over het 'Oude Land'. Veel mensen en actiegroepen hebben de consultatie aangegrepen om tegen Lelystad Airport te protesteren.

Fouten
De Bewonersdelegatie constateert dat de overheid “ernstig te kort is geschoten” als gaat om het luchtvaartbeleid, de aansturing, en de wet- en regelgeving rond de uitbreiding van Lelystad Airport. Nederland kent wel wetgeving voor kleine luchtruimwijzigingen in de directe omgeving van luchthavens, maar geen adequate wet- en regelgeving voor meer ingrijpende wijzigingen buiten de directe omgeving van een luchthaven, zo stelt de werkgroep.

Herindeling
Juist de routes in het luchtruim wat verder van Lelystad Airport af zorgen voor veel protesten. Omdat het Nederlandse luchtruim erg complex is ingedeeld zorgt dit ervoor dat vliegtuigen naar Lelystad Airport lange tijd op lage hoogte moeten vliegen. Met een volledige herindeling van het luchtruim kan mogelijk gezorgd worden dat vliegtuigen sneller stijgen of dalen. Dat zou ook kunnen beteken dat de exacte aanvliegroutes boven Flevoland weer ter discussie komen te staan. 
Toenmalig staatssecretaris Dijksma zei in oktober dat herindeling niet eerder klaar is dan in 2023. De Bewonersdelegatie vindt dat hierop beter kan worden gewacht.

Twee fasen
Het lijkt er volgens de werkgroep op dat het traject rond Lelystad Airport in twee fasen is uitgevoerd. Eerst onder leiding van de Alderstafel voor de luchthaven en omgeving, en vervolgens onder aanvoering van het Ministerie voor de verdere aansluitroutes. Dit had veel meer als één geheel gemoeten is het advies.

Vertrouwen
Volgens de Bewonersdelegatie heeft het vertrouwen van burgers in de Nederlandse overheid door het proces rond Lelystad Airport schade opgelopen. “Hier is het spreekwoord van toepassing: vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”
“Eerst herinrichting luchtruim: dan eventueel Lelystad. Maar dan meteen goed (hoog),” is de conclusie. Volgens de Bewonersdelegatie is dat een ‘goede eerste stap’ om het vertrouwen van burgers op langere termijn te herstellen.

Maatschappelijke discussie
De delegatie constateert verder dat de discussie over Lelystad Airport zich heeft verbreed tot een maatschappelijke kwestie. Zij adviseert de minister een uitgebreide maatschappelijke discussie te voeren over de klimaatafspraken die internationaal zijn gemaakt en hoe de luchtvaart daarin zijn verantwoordelijkheid neemt. De delegatie wijst er op dat volgens haar 'onze samenleving op een punt is aangeland waar de grondbeginselen van de luchtvaart ter discussie staan en dat gaat veel verder dan 'Lelystad Airport'.

Reactie minister
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft het advies vanmiddag in ontvangst genomen. Zij wil het eerst bestuderen, maar gaf aan dat zij zich gebonden voelt aan de gemaakte afspraken om Lelystad Airport in april 2019 te openen. Wel is zij voor waar mogelijk voor verbetering van de vliegroutes. Zij wacht een advies van de Commissie voor de Milieu Effectrapportage (mer) af. Een besluit over de routes zou in november worden genomen, maar dat wordt nu op z'n vroegst pas in januari.
De gemeente Lelystad schaart zich in een persbericht achter het standpunt van de minister, dat zij woensdag ook al zo verwoordde in de Tweede Kamer. 

Delegatie
De Bewonersdelegatie bestaat uit vertegenwoordigers uit Overijssel, Gelderland, Drenthe, Noord-Holland en Flevoland. Onze provincie werd vertegenwoordigd door Judo Bakker uit Noordoostpolder en Ton van Aalderen uit Biddinghuizen. De delegatie werd voorgezeten door Alexander ter Kuile, voormalig secretaris-generaal van het overkoepelend orgaan van luchtverkeersleidersorganisaties CANSO.

Deel artikel

reacties (41)

 • Desiree

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Het kan deze mensen niets schelen wat ze aanvoeren om het uitstellen van in gebruik nemen te bewerkstelligen. Men denkt dat van uitstel afstel zou kunnen komen. Het gaat om administratieve procedures en beheer. Er is geen feitelijke overlast, er hoeven geen luchtwegen aangelegd te worden. Zou het niet bevallen dan kan men nog bij-regelen. Het is flauwekul dat vliegroute-indelingen 5 jaar planningstijd zouden moeten hebben. Probeer het eens met vijf weken. Als er een vulkaanasgevaar is wordt alles binnen 5 minuten omgegooid. NB waarom wordt Flevoland vertegenwoordigd door mensen die niet eens in de buurt wonen?

  reageer
 • hans.

    Zo 3 december 2017 Zondag 3 december 2017

  Je hebt je eigen gedachten en ideeen verwoord. Is het niet zo dat bij de vulkaanuitbarsing al het vliegverkeer werd stilgelegd? Toeristen die dagen vast zaten op het eiland. Verder is het de vraag of het luchtruim rondom Bali te vergelijken is met dat van Europa. LVNL gaf bijna 10 jaar geleden al aan dat Schiphol en Lelystad elkaar in de weg zaten. Er loopt immers een vliegroute over L'stad en Almere. Het is zeker opmerkelijk dat veel mensen in Flevoland (weer) niet op de hoogte waren van de internetvraagstelling.

 • peter van den bemt

    Zo 3 december 2017 Zondag 3 december 2017

  Ik weet niet of je de documentaire-serie 'Nederland van boven' kent. Die heet inmiddels 2 seizoenen gehad. Nederland wordt beschouwd vanuit en op heel diverse en belangrijke zaken. ZEER de moeite waard. Zoek eens de aflevering van het 1e seizoen over de luchtvaart. Het luchtruim boven de zuidkant van het Ijsselmeer (met dus ook Amsterdam en Almere) is zo'n beetje het drukste van de hele wereld. Niet alleen de vluchten die naar en van Amsterdam gaan. Ook nog enorm veel vluchten die op grote hoogte passeren en doorvliegen. Ongekend. En jij denkt dat daar geen regels en vliegroutes voor bepaald zijn? En dat die eventjes in een paar weken tijd wel veranderd kunnen worden? Milieu als tegenargument is momenteel trouwens zeerrrr wezenlijk. Dat lijk jij ook flauwekul te vinden. Als ik het nieuws mag geloven, lijkt de 2e Kamer steeds breder tegen verdere ontwikkeling van Lelystad te gaan worden. Het zou zomaar eens een halt toegeroepen kunnen worden. Dat zou goed zijn voor ons nageslacht.

 • Bas

    Zo 3 december 2017 Zondag 3 december 2017

  Dank je voor de enige serieuze en normale reactie hier. Je slaat de spijker op de kop!

 • Opa

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Dit is met recht een reactie uit een vulkaanuitbarsting.

 • Marcel

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Gewoon vol gas met het vliegveld lelystad! En de gene die tegen zijn nooit meer vliegen naar jullie vakanties dat scheelt toch vliegbewegingen! Zeiken om het zeiken pffffffff echt Nederland in top !

  reageer
 • Joop.

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Precies wat je zegt: Nederland ten top! Mensen die verder kijken dan de dag van morgen. Als het vuur te heet is, doe je een stapje achteruit.

 • Bas

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Snap nog altijd niet, Flevoland is aangelegd om te wonen, te werken en te leven. Daar horen bossen bij, maar ook mensen, auto’s, fabrieken en eventueel luchthavens. Beetje raar om te doen alsof je het alleenrecht hebt op stilte en rust. Daar zijn kuuroorden, vakanties voor. Of emigraties naar bijvoorbeeld Alaska!

  reageer
 • Maartje

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Gordijn van de poppenkast is weer dicht!

 • peter van den bemt

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Het gaat niet alleen meer om 'een beetje rust' en/of om de bescherming van de natuur in de omgeving, zoals de Oostvaardersplassen. Het gaat om veel meer. De luchtvaart is op weg, zo doorgaand, alleen al het klimaat zodanig te beïnvloeden als dat het nu samen doet met andereinvloeden. Nederland, en Europa, haalt haar klimaatdoelen niet als de luchtvaart niet verminderd word. Een kleiner Schiphol dus. Dan zeker geen uitbreiding met Lelystad.

 • HH

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Het meeste personeel op een luchthaven is overigens niet in dienst van de luchthaven zelf. Aanleg en onderhoud parkeerterrein, landingsbaan e.d. gebeurt de komende decennia door DuraVermeer. Voor bouw en onderhoud terminal is ook een bouwbedrijf ingeschakeld (ik heb nog niet gelezen welke). Bagageafhandeling en platformpersoneel wordt geleverd door gespecialiseerde bedrijven als Menzies. Grondstewards en crew zijn in dienst van de vliegmaatschappijen. Schoonmaakpersoneel van een schoonmaakbedrijf. Horeca- en winkelpersoneel van die ketens. Luchtverkeersleiding van LVNL. Douane en marechaussee in dienst van het Rijk. Beveiligingspersoneel is in dienst van een beveiligingsbedrijf. EHBO en brandweer waarschijnlijk ook van het beveiligingsbedrijf.

  reageer
 • hans.

    Zo 3 december 2017 Zondag 3 december 2017

  Welke bedrijven komen er nou? ( het lijkt een mooi verhaal maar...) Een bouwbedrijf, een bedrijf als, een beveiligingsbedrijf, etc Kom op: de mensen van Lelystad is werkgelegenheid belooft! Bij wie kunnen ze solliciteren?? Ook nog een beetje zwalken: nu doet LVNL de luchtverkeersleiding terwijl je ''zeker wist'' dat Defensie het zal gaan doen.

 • Hannes

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Zou deze informatie wat voor iedereen vanzelfsprekend is echt helpen om het vliegveld operationeel te krijgen!

 • Lelystedeling

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Wat een onzin. Bewoners delegatie, laat mij niet lachen. Dat is een bewoners delegatie uit Zwolle en andere zeikers buiten Lelystad

  reageer
 • laat alle reacties zien
 • peter van den bemt

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  De ‘Bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad Airport’ is door het ministerie gevraagd om advies uit te brengen. Wel, dat doen ze. Het advies gaat, terecht, helemaal terug naar de meest wezenlijke vraag: zij adviseert de minister een uitgebreide maatschappelijke discussie te voeren over de klimaatafspraken die internationaal zijn gemaakt en hoe de luchtvaart daarin zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar direct bij het in ontvangstnemen van dat advies zegt Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dat zij zich gebonden voelt aan de gemaakte afspraken om Lelystad Airport in april 2019 te openen. Als je toch door wilt gaan met die heilloze plannen, waarom laat je dan adviezen opstellen, die je naast je neerlegt??!!!

  reageer
 • HH

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Volgens mij heeft het ministerie steeds gezegd dat alleen alternatieven overwogen en uitgevoerd kunnen worden die binnen de afgesproken kaders passen. De internetconsultatie en het bewonersadvies was ook gevraagd voor mogelijke aanpassingen van de luchtroutes binnen bestaande kaders. Het is dus ook logisch da de minister bij het inontvangstnemen van het rapport alvast weer zo'n kader/afspraak benadrukt. Fatsoenlijk en eerlijk. Geen valse suggesties wekken. Daar is een deel van de oppositie in de Tweede Kamer al voldoende mee bezig.

 • Hannes

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Men is op zoek naar schaap met vijfpoten voor een topfunctie op Schiphol. "Zolang kunnen de voorstanders met een zwalkende beleid mee klagen en schreeuwen als het niet in hun straatje komt!

  reageer
 • Stippie

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Het is tekenend voor de staat waarin de politiek, zowel gemeentelijk, provinciaal als rijks, momenteel verkeert, de plaats die ze in de samenleving inneemt, de rol die ze daarin vervult en de arrogantie die ze tekens weer toont, dat de bewoners haar steeds vaker op het rechte pad moeten zetten. Steeds vaker zitten de beste stuurlui aan de wal.

  reageer
 • Realist

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Bewoners delegatie? Mooie naam voor een club mensen die het tegenhouden van het vliegveld als belangrijkste agendapunt heeft. Verder zijn het zelfbenoemde experts die met veel aantijgingen komen maar met weinig gefundeerde argumenten.

  reageer
 • HH

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  En ook niet met haalbare alternatieven. Maar volgens mij was het juist de bedoeling van de minister om dat aan iedereen duidelijk te maken. Een bewonersdelegatie die zelfs voorstelt eerst maar eens een uitgebreid klimaatbeleiddebat te voeren, trekt een te grote broek aan en plaatst zich buiten elke discussie. Dat ziet de Tweede Kamer ook. En het voordeel is dat er nu nog maar één aanspreekpunt namens de tegenstanders is. Lekker makkelijk voor het ministerie.

 • Rob

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Buiten een bak herrie, luchtverontreiniging, drukte levert het verder helemaal niets op aan werkgelegenheid. Al die voorstanders nodig ik graag uit eens te benoemen wat er zoal voor nieuwe werkgelegenheid gaat komen. Het wordt een luchthaventje van instappen en wegwezen. Qua logistiek is er wat verschuiving van Schiphol naar Lelystad. Een hotelletje, een koffiecorner en je hebt het wel gehad. Aan u de uitnodiging voor de verwachting van economische groei van Lelystad?

  reageer
 • HH

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Kom op, die vraag is al honderd keer beantwoord. Op het vliegveld blijven wel mensen nodig om de bagage in de vliegtuigen te stapelen. Grondstewards. Schoonmaak- en onderhoudspersoneel. Douane, beveiliging en marechaussee. Administratie. Horeca Vogelverjagers. Toeleveranciers voor de catering in de vliegtuigen. De crews van de vliegtuigen (ca. 50 personen voor ieder toestel dat zijn base in Lelystad krijgt, en Transavia heeft die base al toegezegd als er de hele dag verkeersleiding is; uiteindelijk kunnen zo'n 25 toestellenhun base krijgen). Onderhoudspersoneel voor de vliegtuigen, en schoonmaak in de vliegtuigen. Personeel om de vliegtuigen te tanken en het afvalwater te lozen. Rondom het vliegveld buschauffeurs. Verschillende hotels (mogelijk 2x Vd Valk, 1x Corendon hotel en het bestaande hotel op Lelystad Airport krijgt eindelijk meer klanten). Productiefaciliteiten voor de catering, zoals Marfo. Voor Lelystad Airport Businesspark wordt onderhandeld met vele tientallen bedrijven die zich daar willen vestigen. En er komt ook een seats- & meet-pand tegenover de terminal. En ongetwijfeld ook een benzinepompstation voor het vele autoverkeer van en naar de luchthaven.

 • De Puinschepper

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Suggestie: na het opstijgen afbuigen en laagvliegen over Lelystad. Dan zit je niemand in de weg. Pas boven het Markermeer of IJsselmeer verder stijgen. Wel oppassen dat je Lely niet van z'n sokkel vliegt.

  reageer
 • HH

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Dan zit je wel wat in de weg, namelijk de lage vliegroute naar Schiphol. Die loopt pal over Lelystad en Almere. Misschien kan die lage vliegroute naar Schiphol voortaan wel over de Veluwe, maar dat betekent dus een herindeling van het luchtruim. En veel meer vliegtuigen over de Veluwe dan die Lelystad Airport veroorzaakt.

 • b

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  stoppen met dat hele flutvliegveld...

  reageer
 • Edwin

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Mooi alles onder de noemer voor het milieu- en geluidsoverlast. Mensen die klagen zijn een hypocriet, want ga kijk eerst eens goed in de eigen omgeving wat daar aan mileu- en geluidsoverlast is. Kijk eens in je eigen huis en lokale industrie. Rijksoverheid heeft in verleden alleen de fout gemaakt schiphol niet te verplaatsen na locatie op zee. O ja OV is net zo vervuilend als auto hoor.

  reageer
 • hans.

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Kijk jij dan ook even in jou omgeving wat mensen doen om zuiniger en milieu vriendelijker te leven? De elektrische auto, zonnepanelen, ledlampen, hr beglazing en verwarming om maar is voorbeelden te noemen. Oh ja, ga toch wat vaker fietsen!

 • Lelystedeling

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Iedereen die een paar weken geleden Lubach gezien heeft weet dat deze mensen gelijk hebben. Voor wie het nog niet gezien heeft: ga het online terug kijken.

  reageer
 • Jaz

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  wat herrie ? simpel gesteld kan de een niet tegen snurken en de ander tegen smakken of neuspulken. herrie was jaren 60 70 vliegtuigen recht over je huis tot middernacht. hilversum 3 klonk even niet, dan ging je weer verder. op school, thuis of onderweg. nu ; de geluiden en vervuiling zijn een fraktie van toen. wordt alleen maar scherper. dus zeur niet .....irritanter zijn zelfs de looping makende vliegtuigjes van de aktievoerders boven lelystad zuid dan wel de catalina

  reageer
 • Bert

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Het wordt tijd dat de luchthaven zo snel mogelijk wordt geopend dan is dat gezeur ook voorbij.

  reageer
 • Aad Aardema

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Politici hebben de Flevolanders aangepraat dat die luchthaven goed zou zijn voor de economie. Dat is onzin. Er komen wat vakantievluchten waarvan de passagiers zullen proberen zo snel mogeljk Flevoland weer te verlaten. Wat we terugkrijgen is herrie waardoor de toeristen die we hier hadden en die juist belangrijk zijn voor onze economie niet meer zullen komen.

  reageer
 • Zeewoldense

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Aad, wat heerlijk dat er nog mensen zijn die zelf nadenken ipv sprookjes te geloven. Geloof zelf ook helemaal niets van extra werkgelegenheid en al helemaal niet van de noodzaak voor een extra luchthaven. Eelde, Maastricht... nee, daar is het ook fantastisch gegaan. Het is niets meer dan een politieke lobby. Nu geven de voorstanders flink af op de tegenstanders. Kan de toekomst niet voorspellen, maar 1 ding zeg ik al wel vast. Dames en heren voorstanders, straks niet huilen als de economische groei, werkgelegenheid en al die beloftes tegenvallen en Lelystad nog steeds een polderstadje is. (Niets mis mee lijkt me trouwens, maar dat is een andere discussie)

 • Justme

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Een hele kortzichtige reactie. U begrijpt duidelijk niet dat niet de toeristen de economie zullen laten groeien. Een vliegveld brengt behalve werkgelegenheid ook een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuw te vestigen bedrijven. Die ook weer zorgen voor meer werkgelegenheid waardoor de economie in Flevoland blijft groeien. Van de toeristen moet je het niet hebben, maar elke cent die zij uitgeven is natuurlijk mooi meegenomen 😉

 • Verbaasd

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Dit is toch geen nieuws? Het is toch volkomen voorspelbaar dat een (boze) burgergroep pleit voor uitstel (in de hoop op afstel). Wanneer stoppen ze nu is met dat pappen en nathouden, gewoon voortvarend doorgaan! Negeer dat populisme, maar blijf het wel zorgvuldig doen.

  reageer
 • Desiree

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Internetconsulatities zijn helemaal niet rechtsgeldig. Alles is notoir onbeilidg. Daarbij worden de voorstanders helemaal niet gepeild of geteld. Het simpelste is om gewoon het plan voor de opening gereed te hebben. Hoe moeilijk kan dat zijn. De ambtenaren nemen maar even wat minder verlof in de komende twee jaar.

  reageer
 • ab

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Hoe is het mogelijk dat de bewonersdelegatie namens alle inwoners spreekt, dit is volstrekt belachelijk. Ben zelf voorstander, maar als de MER niet goed is dan moet dit opnieuw onderzocht worden. De tegenstanders zeggen eigenlijk tegen de inwoners van Schiphol en omgeving barst maar, jullie meer overlast.

  reageer
 • Patrick

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Nee niks uitstel! Nu nu nu. I love it!

  reageer
 • Bo

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Gaan deze klagers zeker morgen ook naar Dokkum. Niks uitstellen, volle kracht vooruit met die handel.

  reageer
 • Henk

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Kunnen we ook de namen krijgen van deze mensen, zij mogen zeker de eerste 4 jaar niet voor hun vakantie van onze airport vliegen. Zij mogen lekker in de file naar schiphol rijden en daar voor 100 parkeergeld staan

  reageer
 • MarijkeMarij

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Volgens mij zijn zij niet tegen het vliegveld op zich maar is het protest tegen de bedachte aanvliegroutes.

 • Justme

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Hahaha... leuke reactie Hans. Ik ben het met je eens hoor. Persoonlijk vind ik dat iedereen mag klagen, maar dan mogen die klagers van mij die EXTRA kosten dragen door hogere belasting te betalen. Nu moeten wij allemaal opdraaien voornal die extra onderzoekskosten waarbij de uitkomst ten opzichte van eerdere onderzoeken op enkele percentages zal afwijken maar de conclusie zal zijn dat het niet dermate afwijkt waardoor het hele plan alsnog door gaat. Want geloof me.... het vliegveld gaat er hoe dan ook komen 😉. Stuur de rekening maar door naar de bewonersdegatie 😜

 • Jan2

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Dit raakt kant noch wal.hoezo " onze" airport. En ik heb nog nooit 100parkeergeld??? Hoeven te betalen. U vliegt en parkeert kennelijk nooit van en op schiphol

 • Dus...

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Pas op: "Een minderheid die zich goed organiseert, kan macht uitoefenen op de democratische meerderheid die liever zaken onveranderd zou zien".

  reageer
 • HH

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Die hele bewonersdelegatie is gewoon een trucje van het ministerie. De tegenstanders kunnen nu niet meer zeggen dat ze niet gehoord zijn. En vervolgens beslist de politiek toch dat alles doorgaat vanwege het economisch belang van mainport Schiphol.

  reageer
 • hans.

    Za 2 december 2017 Zaterdag 2 december 2017

  Bedankt! Vandaar dat er alleen wordt gesproken over geluids-overlast. De cijfers over de milieuschade en gevolgen voor de gezondheid blijven zo onder de tafel. Wel opvallend dat de eerste beelden van de nieuwe sateliet een oranje vlek met een piek in stijging van stikstof liet zien ten westen van Amsterdam.

 • Jaap

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Volgens mij was de opdracht te kijken of er alternatieve vliegroutes te bedenken waren. Zeker niet goed gelezen of begrepen. De vraag over al dan niet doorgaan of uitstellen is helemaal niet aan de orde. Als ze het dan toch zo goed weten en zo snel zijn hadden ze het visserijbeleid er ook wel even bij kunnen doen.

  reageer
 • Koosie

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Niets uitstellen! Wij willen vliegen.

  reageer
 • Wallander

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Goede zaak , opschorten die handel. MER overdoen en deze keer zonder leugens!

  reageer
 • Drontenaar

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Hiep hiep hoera..!! Eindelijk landelijke aandacht. Opnieuw de MER uitoveren met dan als uitkomst dat het hele plan NIET DOORGAAT. HULDE...,!!

  reageer
 • De jong

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Niet zeuren. Gewoon per April 2019 open dat mooie vliegveld.... het zijn altijd die christelijke dorpjes dat zeuren

  reageer
 • Willem

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  prima reactie !!!! Niet in gegaan op de vliegroutes .

  reageer
 • Barbara

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  In het belang van ieders veiligheid kan je toch niet tegen een veilige indeling van het luchtruim zijn?

  reageer
 • Rene

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Wordt hier een beetje moe van, krijg het idee dat de kleine linkse partijen een te groot platform krijgen. Vind de economische motieven zwaarder wegen dan het geluidsoverlast m.a.w. zo snel mogelijk het vliegveld operabel maken.

  reageer
 • Harrie

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Gelukkig gaat alles gewoon door zoals nu gepland. Tegenstanders hebben natuurlijk thuis NIETS te vertellen en moeten nu even doen alsof zij belangrijk zijn. Als het vliegveld eenmaal in volledig gebruik is, zien de optimisten de voordelen, als werkgelegenheid, voor vakantievluchten minder naar Schiphol rijden, en nog veel meer voordelen. Dan zijn wij bovenstaande Tegenstanders snel vergeten

  reageer
 • Peter

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Gewoon vast de ballonnen voor een feestelijke opening in 2019 bestellen!!! Lelystad in bedrijf en dan zijn we ook van dat gezeur af.

  reageer
 • Maartje

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Deze commissie bestaat uit louter tegenstanders in “zogenaamd getroffen” gebied. Welke uitkomst was er dan verwacht? Ik vind de uitkomst niet verrassend.

  reageer
 • Bas

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  We kunnen het ook eens omdraaien. Hoeveel macht gaat onze overheid geven aan anarchistische actiecomités due sowieso tegen alles zijn? Het wordt steeds gekker in NL

  reageer
 • Boer uut Lelystad

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Het rapport van de Bewonerscommissie is in twee weken tijd opgesteld. Wauw, waar top ambtenaren en luchtvaart deskundigen jaren over gedaan hebben om alles in goede banen te leiden wordt in 2 weken teniet gedaan.. Laat de wijsheid zegevieren ten opzicht van de onderbuik sentimenten van enkele tegenstanders. Dat door het vliegveld in de polder te openen zal heus wel extra lawaai ontstaan in bepaalde gebieden maar om alles af te blazen gaat mij te ver. Vliegtuigen worden alleen maar stiller, waarom niet eerst ervaren hoe het wordt alvorens alles af te kraken???

  reageer
 • kees d.

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Wanneer en door wie is deze delegatie aangesteld? En moet dan half Nederland in deze delegatie zitten? Deze delegatie is zeker geen afspiegeling van de Bewoners.

  reageer
 • Albert

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Helemaal mee eens, ben een bewoner uit de directe omgeving die totaal geen moeite heeft met de uitbreiding. Ga er maar vanuit dar deze geitenwollen sokken figuren de handel voorlopig mooi dwarsbomen.

 • news deadline

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Dus een groepje leken denkt even jaren werk van de Alderstafel dunnetjes over te doen in twee weken? Wat een farce. Natuurlijk had het rijk veel eerder die herindeling in gang moeten zitten, maar uitstel is nu geen optie meer. De nadelige effecten voor ondernemers in de regio wordt hier veel te makkelijk over heen gestapt, en de nadelige effecten schromelijk overdreven.

  reageer
 • Jan

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Ik vraag me af welke leken de besluiten hebben genomen. Behalve een gevoelig bestaat er geen enkel type vliegtuig dat over vele kilometers op dezelfde hoogte kan vliegen zonder de motoren te gebruiken. Er is daarmee wel reden om de MER nog eens tegen het licht te houden. Alderstafel, Luchtverkeersleiding Nederland en ministerie hebben slecht hun werk gedaan. Tegelijk doen omliggende gemeenten en provincies alsof de doorontwikkeling van Lelystad airport nieuw is... Ook Almere en Dronten hebben boter op hun hoofd door woonwijken te ontwikkelen in de aangewezen routes van Lelystad airport. Dat zij hun burgers onwetend hebben gehouden is helemaal kwalijk.

 • hans.

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Welke nadelige effecten? De bedrijven als de ANWB-Politieschool die vertrokken zijn? Welke ondernemers? Alleen die spaanse kleding winkel. Die wilde al geen subsidie! Valk wil echt nog niet bouwen, vliegmaatschappijen kiezen voor Maastricht of willen niet... Veel recreatie ondernemers zullen niet ontevreden zijn.

 • saar

    Vr 1 december 2017 Vrijdag 1 december 2017

  Zucht.....daar gaan we weer.....zeuren, mekkeren....het vliegveld komt er nu eenmaal. Dan hadden ze eerder moeten protesteren of anders moeten stemmen. Dat constante tegenhouden kost gigantische veel geld. Beetje laat dit.En als dit van tafel wordt geveegd, komt er wel weer een grassoort onderzoeker, die het drie keer rechts ronddraaiende piepergras ziet verdwijnen.

  reageer

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert