"College passeert raad bij ontwikkeling Floriadewijk"

ALMERE • Do 14 december 2017 | 14:11 • Donderdag 14 december 2017 | 14:11
Het college van burgemeester en wethouders van Almere passeert de gemeenteraad als het gaat om de ontwikkeling van de Floriade-woonwijk. Dat zegt bijzonder hoogleraar Gebiedsontwikkeling Arjan Bregman van de Universiteit van Amsterdam met zoveel woorden in een advies aan de volggroep van de Floriade. De volggroep bestaat uit een aantal raadsleden dat de ontwikkelingen kritisch volgt. Bregman wil aan Omroep Flevoland geen nadere toelichting geven op zijn advies.

Aanbesteding woonwijk Floriade gestart zonder besluit gemeenteraad
Het college van burgemeester en wethouders is op 1 december een Europese aanbesteding gestart om op het Floriadeterrein aan het Weerwater een woonwijk te gaan ontwikkelen en bouwen. Met de gekozen marktpartij wordt dan een definitief ontwikkelingsplan uitgewerkt. Dat wordt in september volgend jaar dan weer aan de gemeenteraad voorgelegd. 
Maar volgens Bregman leidt deze procedure ertoe dat de winnende partij het recht krijgt om de stadswijk daadwerkelijk te ontwikkelen. Dit staat op gespannen voet met de belofte dat de raad nog een go/no go-besluit over de gebiedsontwikkeling kan nemen. 

De gemeenteraad geeft wel enkele kaders mee aan de toekomstige marktpartij, zoals het zeer autoluw maken van de woonwijk en het nemen van geluidswerende maatregelen. Dit staat in concept ontwikkelingsplan dat nog op de politieke markt moet worden besproken, net als het raadsvoorstel om een marktpartij te vinden. In deze procedure is aangegeven dat de gemeenteraad bij het definitieve ontwikkelingsplan nog op- en aanmerkingen kan maken. Maar dat zou volgens de hoogleraar wel eens problematisch kunnen zijn. Het zou er namelijk toe kunnen leiden dat de raad dusdanige wijzigingen aanbrengt dat de hele aanbesteding over moet. 

Verder stelt dat hij dat de gebiedsontwikkeling en het tuinbouwevenement Floriade nu wel heel erg met elkaar geïntegreerd worden. Het college doet dit om te voorkomen dat investeringen in het terrein straks nutteloos zijn voor de te realiseren wijk. Toch twijfelt Bregman eraan of het verstandig is om de ontwikkeling van het evenemententerrein en de woonwijk door één en dezelfde partij te laten doen, aangezien het om verschillende ontwikkelingen gaat. 

"College stoot gemeenteraad tegen het hoofd"
Hoe serieus neemt het college de rol van de gemeenteraad? Dat vraagt Marcel Benard van oppositiepartij ChristenUnie zich hardop af. "In de gemeenteraad is er geregeld over gesproken. Het college had de aanbesteding eerst moeten agenderen en met ons moeten bespreken, zoals beloofd." Hij meent dat het college de gemeenteraad nu voor het hoofd stoot. "We hebben nog niet eens een uitspraak gedaan over het financiële kader voor de ontwikkeling van de stadswijk. Bijvoorbeeld dat het ons geen extra geld mag kosten. Ik begrijp niet zo goed waarom het college de aanbesteding al is gestart. Dat hier iets mis gaat, is voor mij wel helder. Maar ik wil de wethouder nog wel de gelegenheid geven om op zijn schreden terug te keren", aldus Benard.

De PVV heeft wel een vermoeden waarom het college al met de aanbesteding is begonnen. Fractievoorzitter Toon van Dijk: "Het college heeft geen behoefte aan onze inspraak. Ze willen met zoveel mogelijk gas door, zodat de raad straks niet meer terug kan. Er moet snelheid worden gemaakt." Ook hij meent dat de raad is gepasseerd door het college. "Ik wil dat er alsnog een go/no go-moment komt. Het wordt ook allemaal te ingewikkeld gemaakt. De normale volgorde is dat er een ontwikkelplan voor een gebied wordt gemaakt en dat daar een marktpartij bij wordt gezocht. Hoe het nu gaat, is toch niet logisch?"

Ook de SP bekruipt het gevoel dat er opzettelijk een plan wordt doorgedrukt. Ans DeSumma: "We worden hierdoor buitenspel gezet. We moeten het nog hebben over het concept-ontwikkelingsplan en ik betwijfel zelfs of marktpartijen zich aan die kaders moeten houden of dat ze daar toch vanaf mogen wijken aan het eind van de rit als het niet haalbaar blijkt te zijn. En dan is het te laat. Dit is weer een typische Floriade-actie. Too little too late."

"Gemeenteraad stelt kaders vast bij concept-ontwikkelingsplan"
Jan Lems van collegepartij D66 verbaast zich niet over de gang van zaken. Hij stelt dat de aanbesteding een bevoegdheid is van het college. "En het definitieve ontwikkelingsplan wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat lijkt mij ook een prima moment." Over de conclusies van Bregman kan hij zich nog niet uitlaten: "dat stuk heb ik nog niet gelezen."
 
De VVD heeft het stuk van Bregman wel gelezen en verbaast zich erover. "De aanbesteding bevindt zich in de oriënterende fase. En in de tussentijd kunnen wij als raad nog het concept-ontwikkelingsplan bespreken in januari of februari. Die processen kunnen prima tegelijk naast elkaar lopen. Zo kunnen we het nog hebben over de uitwerking van het autoluw maken van de wijk of het criterium dat er 30 procent sociale woningbouw moet komen. Daarvan zijn marktpartijen ook op de hoogte, dus ik zie het probleem verder niet. Bij het concept-ontwikkelingsplan geven we gewoon onze kaders aan de markt mee", aldus raadslid Miranda Joziasse.

Zij benadrukt dat ze verheugd is dat marktpartijen interesse hebben getoond en risicodragend willen zijn. "Dat zij mee willen participeren in het evenement en vastgoed willen ontwikkelen dat is toch juist heel erg mooi. Ik deel de zorgen van Bregman dus helemaal niet."

Wanneer het kritische rapport van Bregman in de gemeenteraad wordt besproken is nog niet bekend.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel