Conflict provincie en waterschap

FLEVOLAND • Zo 28 oktober 2018 | 19:53 • Zondag 28 oktober 2018 | 19:53

De provincie heeft een conflict met het Waterschap Zuiderzeeland over de waterschapslasten, omdat deze de tarieven vanaf 1 januari wil verhogen. Waterschappen mogen belasting heffen op wegen en landbouwgrond. Waterschap Zuiderzeeland is van plan om wegen zwaarder te gaan belasten dan landbouwgrond. En daar zijn de provincie en Flevolandse gemeenten het niet mee eens.

Het conflict gaat over een ingewikkelde kwestie. Het waterschap wil wegen zwaarder belasten, omdat deze meer vervuiling zouden veroorzaken. Ook zijn wegen meer waard geworden volgens het waterschap. De provincie is van mening dat landbouwgrond juist meer in waarde is gestegen en vindt daarom de argumenten van het waterschap niet steekhoudend.

"De voorgenomen verhoging van het tarief is niet goed onderbouwd."

— Jan de Reus, gedeputeerde

Langslepend conflict
De provincie en het waterschap steggelen al jaren over de belastingen. In 2015 maakte de provincie al bezwaar tegen de wijze waarop het waterschap de wegen belast. De rechtbank heeft de provincie hierover in het gelijk gesteld, maar de procedure loopt nog, omdat het waterschap in cassatie is gegaan bij de Hoge Raad. De provincie vindt het een rare gang van zaken om de tarieven nu te verhogen, terwijl dit bezwaar nog loopt.

Landelijk
Daarnaast wordt in 2020 een landelijk besluit genomen over de belastingen. Volgens de provincie is de verwachting dat landbouwgrond dan juist zwaarder wordt belast. De keuze om de wegen hoger te belasten is een tegengestelde beweging, vindt de provincie.
Jan de Reus, gedeputeerde: "De voorgenomen verhoging van het tarief is niet goed onderbouwd. Eerdere bezwaren uit 2015 staan ook nog steeds overeind en liggen nu voor bij de Hoge Raad. Bovendien komt er over twee jaar een landelijke nieuwe kostenverdeling. Gegeven beide kwesties vinden provincie en alle gemeentes: Waterschap, neem nu geen besluit, maar wacht daar gewoon op."

Woningcorporaties
Eerder stuitte de voorgenomen verhoging van de tarieven al op verzet van Flevolandse woningcorporaties. Het ging toen om de belasting voor ingezetenen. Een ingezetene is iedereen die op 1 januari staat ingeschreven in een gemeente. De 'watersysteemheffing ingezetenen' wordt opgelegd per woonruimte. Die belasting zou met 4% omhoog gaan.

De corporaties vinden de stijging oneerlijk en niet goed onderbouwd. Volgens hen zouden vooral huurders meer moeten betalen, maar dat betekent niet dat het geld ook in hun omgeving wordt geïnvesteerd, aldus Martine Visser, directeur-bestuurder van Centrada.

Het waterschap vergadert dinsdag over het onderwerp. De verschillende bezwaren komen dan aan bod.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel