Kabinet gaat door met Luchthavenbesluit

FLEVOLAND • Za 15 december 2018 | 12:29 • Zaterdag 15 december 2018 | 12:29

Het kabinet heeft vrijdag besloten om door te gaan met de procedure voor de opening van Lelystad Airport. Hiervoor wordt het zogeheten concept-Luchthavenbesluit op 11 januari in de Staatscourant gepubliceerd en kan daarna iedereen er op reageren. Ook komen er weer informatie-bijeenkomsten.

Het Luchthavenbesluit is aangepast, nadat vorig jaar was geconstateerd dat er fouten in zaten. Zo toonde Leon Adegeest van actiegroep Hoog Overijssel aan dat de geluidsberekeningen in de milieu effectrapportage (mer) niet klopten en dat overlast voor een te klein gebied was berekend.
Minister Van Nieuwenhuizen heeft de fouten laten herstellen en de mer opnieuw laten controleren. De minister is van oordeel dat de mer nu klopt, maar actiegroepen blijven aandringen op een geheel nieuw en veel uitgebreider onderzoek naar alle effecten van de vliegroutes.

45.000 is het maximum
Het concept-Luchthavenbesluit dat nu ter visie wordt gelegd voor inspraak bevat naast de correcties ook enkele aanpassingen en toevoegingen. Zo heeft de minister op aandringen van de Tweede Kamer vastgelegd dat Lelystad Airport in de eindfase niet meer vliegbewegingen gaat verwerken dan 45.000. Deze aanpassing moet voorkomen dat er door gebruik van stillere vliegtuigen 'geluidsruimte' ontstaat en er in de praktijk wellicht wel 60.000 vliegbewegingen plaats vinden, zoals Leon Adegeest had berekend. Ook wordt opgenomen dat in de eerste fase er maximaal 10.000 vliegbewegingen mogelijk zijn. Meer kan niet omdat eerst het luchtruim opnieuw moet worden ingedeeld.

Openingstijden aangescherpt
Ook scherpt de minister de openingstijden van Lelystad Airport aan. De luchthaven opent om 6.00 uur en sluit 's avonds om 23.00 uur. Er is een uitloop mogelijk tot 24.00 uur bij bijzondere omstandigheden als een technische storing, het weer of als de verkeersleiding op de luchthaven van vertrek bij uitzondering een te late starttijd geeft.
In het aangepaste Luchthavenbesluit is aangeven dat aankomst in Lelystad na 23.00 uur niet mogelijk is, als een toestel al eerder op de dag elders vertraging heeft opgelopen. De maatschappij zal dan naar Schiphol moeten vliegen. Dit moet misbruik van het uitloopuur voorkomen.

Extra meetpunten
Om te kunnen vastleggen of vliegtuigen van en naar Lelystad Airport te veel lawaai maken, komen extra meetpunten bij Dronten en Biddinghuizen. Hier staan al meetpunten van Sensornet, die de gemeente Dronten jaren terug zelf heeft laten plaatsen.
Met deze meetpunten kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaven en maatschappijen beboeten als zij zich niet aan de regels houden. Rond andere luchthavens is veel kritiek dat de ILT dit veel te weinig doet.

Besluit staat vrachtverkeer toe
Het aangepast Luchthavenbesluit bevat ook een nieuwe definitie van het type vliegverkeer dat van Lelystad Airport gebruik gaat maken. Dit 'handelsverkeer' bestaat uit verkeersvluchten, 'die open staan voor boekingen voor passagiers, vracht en post'. Dat kunnen ook chartervluchten zijn. Daarmee staat het besluit dus vrachtverkeer toe, al schrijft de minister in de toelichting dat vrachtverkeer op Lelystad niet mogelijk zal zijn omdat de voorzieningen op de luchthaven ontbreken. Ook is de in het besluit vastgelegde lengte van de start- en landingsbaan ongeschikt voor vrachtvluchten. Actiegroepen bestrijden dit en zeggen dat de baan zelfs lang genoeg is voor grote vrachtvliegtuigen.

Lage routes tot 2023
In een andere brief aan de Kamer herhaalt de minister dat er uiterlijk in 2023 nieuwe vliegroutes zullen zijn, waardoor vliegtuigen hoger zullen vliegen. De omstreden lage routes zullen dus tot maximaal drie jaar na de opening nodig zijn. Zoals onlangs gemeld komen Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Visser van Defensie dit voorjaar met de eerste voorstellen.

De procedure voor het Luchthavenbesluit wordt niet alleen aan burgers voorgelegd, maar ook de Tweede en Eerste Kamer en de Raad van State moeten er over oordelen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel