Peiling: Flevoland positief over uitbreiding Airport

FLEVOLAND • Ma 25 februari 2019 | 23:34 • Maandag 25 februari 2019 | 23:34

Bijna de helft van de inwoners van Flevoland, Overijssel en Gelderland is positief tot zeer positief over de uitbreiding van Lelystad Airport. Twee van de tien inwoners is negatief tot zeer negatief.

Op de gekozen vliegroutes is meer kritiek: een derde is negatief, een kwart is positief. Een derde van de ondervraagden in de drie provincies heeft bovendien geen of weinig vertrouwen dat de politiek over het vliegveld de juiste beslissingen neemt.

Dat blijkt uit een representatieve opiniepeiling van Omroep Flevoland, RTV Oost en Omroep Gelderland. Die is half januari uitgevoerd door Right Marktonderzoek. De omroepen wilden de mening peilen over Lelystad Airport, waartegen in de drie provincies veel verzet bestaat vanwege de lage vliegroutes.

Right Marktonderzoek heeft inwoners van de drie provincies gevraagd naar hun oordeel over de uitbreiding van Lelystad Airport in het algemeen, naar hun mening over de vliegroutes en naar hun vertrouwen in de politiek. Hieronder volgen de resultaten.

Wat vindt u van de uitbreiding?
Op de vraag 'Hoe staat u tegenover de uitbreiding van Lelystad Airport in het algemeen, los van de gekozen vliegroutes?', antwoordt gemiddeld 47 procent in de drie provincies 'tamelijk positief' tot 'zeer positief'. Uitgesplitst per provincie is er de meeste steun in Flevoland (69 procent). In Gelderland is 45 procent van de inwoners voor uitbreiding, in Overijssel 44 procent.

'Negatief' tot 'zeer negatief' antwoordt gemiddeld 21 procent van de inwoners. In Flevoland is dit 15 procent, in Overijssel 20 procent. Gelderland is met 24 procent het meest tegen.

Gemiddeld staat ruim een kwart van de ondervraagden neutraal, dus niet negatief en niet positief, tegenover de uitbreiding. Uitgesplitst per provincie is in Flevoland 14 procent neutraal, in Gelderland 27 procent en in Overijssel 33 procent. Gemiddeld drie procent van de ondervraagde inwoners heeft geen mening.

Gemeten naar leeftijd zijn de ondervraagden tussen 45 en 65 jaar in Flevoland het meest positief, met 77 procent. In Overijssel zijn de 80-plussers het meest positief: 51 procent. In Gelderland is dat de groep 25-45 jarigen (51 procent).

Oordeel over de vliegroutes
Right Marktonderzoek vroeg verder: ‘Hoe staat u tegenover de gekozen vliegroutes?’
Doordat vliegverkeer van en naar Lelystad Airport onder het vliegverkeer van Schiphol moet blijven, moeten vliegtuigen over Overijssel en Gelderland lange tijd op 1800 tot 2700 meter hoogte vliegen. Ook in Flevoland vliegen ze relatief laag. Dat leidt volgens bezorgde bewoners en actiegroepen tot veel geluidsoverlast en milieuhinder.

In de enquête zijn deze zorgen terug te zien. Gemiddeld is 31 procent van de inwoners 'negatief' tot 'zeer negatief' over de routes. In Gelderland is dat 33 procent, in Overijssel 29 procent. Flevoland is het minst negatief met 17 procent.

Bijna een kwart (24 procent) van alle ondervraagden beoordeelt de gekozen routes als 'positief' tot 'zeer positief'. In Flevoland is dat 43 procent, in Overijssel 22 procent en in Gelderland 21 procent.
Opvallend is dat gemiddeld 34 procent neutraal tegenover de routes staat. In Overijssel is dat zelfs 36 procent. Gemiddeld 12 procent heeft geen mening.

Ingedeeld op leeftijd zijn ondervraagden van 65-80 jaar in alle drie de provincies het meest kritisch, vooral in Gelderland (53 procent). 25-45-jarigen zijn het meest positief.

Wel of niet wonen onder routes beïnvloedt standpunt
Wie onder de routes woont, denkt soms anders over Lelystad Airport en de routes dan wie er niet onder woont. Right gebruikte hiervoor de postcode van de ondervraagden.

In Flevoland is 19 procent van de ondervraagden die onder de routes woont 'negatief' tot 'zeer negatief' over de uitbreiding van Lelystad Airport, en 68 procent 'positief' tot 'zeer positief'. Bij de mensen die niet onder de routes wonen, is dat 14 en 69 procent.

In Gelderland antwoordt 44 procent van de inwoners onder de routes 'negatief/zeer negatief' en 28 procent 'positief/zeer positief'. Bij wie niet onder de routes woont, ligt dit op 28 en 47 procent.

In Overijssel antwoordt 34 procent van de ondervraagden onder de routes 'negatief/zeer negatief' en 37 procent 'positief/zeer positief'. Van wie niet onder de routes over het Vechtdal en langs Zwolle en Kampen wonen, antwoordt 16 procent 'negatief/zeer negatief' en 46 procent 'positief/zeer positief'.

Gevraagd naar hun mening over de gekozen routes, antwoordt van de ondervraagde Flevolanders die onder een route wonen 25 procent 'negatief/zeer negatief' en 39 procent 'positief/zeer positief'. Van wie geen route boven zich heeft, antwoordt 16 procent 'negatief/zeer negatief' en 44 procent 'positief/zeer positief'.

In Gelderland zegt 59 procent van de ondervraagden die onder een route woont dit als 'negatief/zeer negatief' te ervaren, tegen 12 procent 'positief/zeer positief'. Bij wie niet onder de route wonen, is dat 30 en 22 procent.

In Overijssel is de kritiek bij mensen die onder de route wonen een fractie minder dan in Gelderland: 48 procent. 'Positief/zeer positief' oordeelt 17 procent. Bij wie niet onder de route wonen, is het oordeel 'negatief/zeer negatief' 26 procent en 'positief/zeer positief' 23 procent. Overijsselaars zijn dus opnieuw iets positiever dan Gelderlanders.

Woon jij onder de route?

Vertrouwen in politiek
De uitbreiding van Lelystad Airport is sinds 2014 omstreden. Nadat de besluitvorming in 2015 al was afgerond, kwamen er fouten in de milieuonderzoeken aan het licht. Tegen het lange laagvliegen is verzet ontstaan bij actiegroepen, gemeenten en provincies. De discussie over het klimaat heeft het debat over de luchtvaart doen kantelen, wat duidelijk zichtbaar is geworden in de Tweede Kamer. Binnen de regeringscoalitie is er verdeeldheid.

Wij vroegen: "In hoeverre heeft u er vertrouwen in dat de politiek de juiste beslissingen neemt over Lelystad Airport?"
Gemiddeld 37 procent zegt nauwelijks tot geen vertrouwen te hebben, maar een bijna even grote groep van 36 procent heeft wel enigszins of veel vertrouwen. Gemiddeld 23 procent reageert neutraal, vier procent heeft geen mening.

Per provincie verschilt de uitkomst. Overijssel is het meest kritisch met 39 procent nauwelijks tot geen vertrouwen. In Gelderland is dat 37 procent en in Flevoland 30 procent.
Stellen we dezelfde vraag aan mensen die onder de routes wonen, dan heeft in Gelderland 63 procent geen vertrouwen in de politiek, in Overijssel 59 procent en in Flevoland 41 procent.

Het aantal ondervraagden dat wel vertrouwen heeft, is met 42 procent het hoogste in Flevoland, gevolgd door Overijssel (35 procent) en Gelderland (35 procent). De groep die neutraal tegenover de politiek staat, is met 24 procent in Flevoland en Gelderland even groot. In Overijssel is dat 21 procent.
Onder de vliegroutes is het vertrouwen het hoogst in Flevoland (35 procent), gevolgd door Overijssel (25 procent) en Gelderland (14 procent).

Naar leeftijd hebben Flevolandse jongeren tot 25 jaar het meeste vertrouwen in de politiek: 55 procent. Het minste vertrouwen hebben Gelderlanders tussen 65-80 jaar: 62 procent

Right Marktonderzoek uit Zwolle heeft van 14 januari tot en met 5 februari 2019 1200 inwoners uit de drie provincies ondervraagd. Van hen zijn 800 benaderd door een online panel van mensen. De overige 400 zijn telefonisch benaderd. Per provincie is het onderzoek representatief naar aantallen per leeftijd en naar respondenten, die wel en niet onder de geplande vliegroutes wonen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur ons een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel

reacties (55)

 • Pat

    Ma 4 maart Maandag 4 maart

  Geweldig die reacties van de voorstanders. Een peiling onder 1200 mensen en dan roepen ze van alles. De enquete uit juni 2018 onder 6000 mensen waarvan 2/3 tegen was, tja die was 'niet representatief' riep het ministerie. Maar deze uiteraard wel.

  Stop toch aub met deze onzin. Het klimaat wordt er niet beter van en de inwoners ook niet. Niet qua geluid maar ook niet voor hun gezondheid. Dat geldt ook voor de voorstanders. Laat dit onzalige plan varen en richt de pijlen op het grootste natuurpark van Nederland wat er gaat komen. Dat is goed voor de lokale economie, werkgelegenheid, gezondheid en trekt toeristen. Past ook veel beter bij Flevoland 'rust en ruimte'.

  Dat thema trok ook veel mensen uit het westen die daarvoor naar hier verhuisden (of zijn we die cijfers ook alweer vergeten?). Wat denk je welk effect zo'n natuurpark dan gaat geven? Dat park naast een vliegveld vind ik sowieso al te bizar voor woorden. En als ik dan zou moeten kiezen, geef mij dan maar dat natuurpark.

  reageer
 • Cathy

    Do 28 februari Donderdag 28 februari

  En bedenk ook om hoeveel mensen het gaat. 1% FLV = 4080 inw. 1% OV = 11500 inw, 1% GLD = 20500 inw

  reageer
 • Cathy

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Kate:
  Zie vragen en antwoorden Alderstafel Lelystad.
  Bij het ontwerp van de vliegroutes is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de recreatie- en natuurgebieden. Er wordt bijvoorbeeld niet over de Oostvaardersplassen gevlogen.

  reageer
 • MM

    Wo 27 februari Woensdag 27 februari

  He Joop, gek dat ik wel op stilte gebieden hebt gelopen. Zowat geen geluid, alleen vogels en de wind.

 • Joop

    Wo 27 februari Woensdag 27 februari

  Daryl, ik kom regelmatig op de Veluwe, en daar is het niet stil. Ik hoor daar overal het geluid van snelwegen, spoorlijnen, en de vliegtuigen naar Schiphol komen er ook overheen. Bovendien gaan de vliegtuigen van Lelystad Airport niet centraal over de Veluwe, maar langs de rand (Oldebroek, Teuge). Daar is het zeker niet stil door de militairee oefenterreinen en vliegveld Teuge. Steden als Apeldoorn en Ede zijn zelf ook niet stil. Net de Randstad.

 • Daryl Dixon

    Wo 27 februari Woensdag 27 februari

  Nee, maar wel straks over stilte gebieden in Gelderland en Overijsel. Dat mag dan wel. Weg rust als je daar je ontspanning ziekt. Dat zijn nog een van de weinige plekken in Nederland waar het nog echt stil is.

 • Kate

    Wo 27 februari Woensdag 27 februari

  Cathy, Dank je wel. Dus niet de provincie Flevoland heeft het bepaald, maar het is afgesproken aan de Alderstafel waar bewonerscomitees en milieuorganisaties in vertegenwoordigd zijn. Maar rekevant is het niet, omdat er om de paar minuten vliegtuigen naar Schiphol laag over de Oostvaardersplassen vliegen. Ga maar eens in het Buitencentrum op het terras zitten, of in het bezoekerscentrum bij Almere. En uiteindelijk gaan LVNL en het ministerie over de vliegroutes, niemand anders.

 • Rene

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  We hebben Weeze, Eindhoven, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Zavetem. Lelystad is onnodig.
  Teveel overlast in groene en matuurgebieden, teveel lawaai. En let op dit is slechts het begin. Wordt alleen maar meer. Overdag en snachts. Stop nu het nog kan. Mensen weten niet in Flevoland wat er op hun afkomt, luister maar eens in Aalsmeer. Nu stoppen. Geen vliegveld Lelystad. Veluwe en Overijjsel toerisme op peil houden.

  reageer
 • De jong

    Wo 27 februari Woensdag 27 februari

  En daarom willen wij de Toerisme in Flevoland houden! En al die vliegvelden die je zojuist heb opgenoemd behoren niet onder de Schiphol Groep, LA daarin tegen wel, het is om Schiphol te ontlasten, open LA maar zo snel mogelijk

 • Herman

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Eindelijk,
  Nu ook op het journaal na de peilingen.
  Een meerderheid is voor het openen van het vliegveld.
  Daar valt geen speld tussen te krijgen.
  Einde van de discussie.
  Openen dat vliegveld en over tot de orde van de dag.

  reageer
 • Jan

    Wo 27 februari Woensdag 27 februari

  MM, wat een belediging om de jongeren als onnadenkend af te schilderen. Het zijn de jongeren in alle drie provincies die het positiefste zijn, niet alleen in Lelystad.

 • MM

    Wo 27 februari Woensdag 27 februari

  Omdat de jeugd daar niet stil staat bij wat er later allemaal staat te gebeuren, zal wel mee dallen allemaal. Gelukkig zijn er ook een hoop jongeren die nu op gaan staan en strijden voor het klimaat. Daar moeten de jongeren uit Lelystad maar eens een voorbeeld aan nemen.

 • Joop

    Wo 27 februari Woensdag 27 februari

  Daryl, juist de jongeren zijn het meest positief over Lelystad Airport.

 • Daryl Dixon

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Blablabla, denk maar niet na over de toekomst, toch ver van jou bed. Veranderen begint bij je zelf.

 • Henny

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Welke meerderheid? Die 800 Flevolanders is een erg klein groepje. Wordt vervolgt

 • laat alle reacties zien
 • Pe

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Wanneer gaat de zwijgende meerderheid nu eens zorgen dat al die drammers nu eens de mond wordt gesnoerd.De drammers hebben een standpunt en dat is ten kostte van alles het enige, daarover valt niet met de drammers te praten, walgelijk dergelijke standpunten. Helaas onze maatschappij is er om compromissen te sluiten, maar daar hebben de drammers geen boodschap aan, hun standpunt is het enige wat er toe doet. D66 en Groen Links zijn voorbeelden van gedram, wat er toe lijd dat mensen zich ertegen gaan afzetten. Binnenkort gaan we stemmen voor het gedram of voor het boerenverstand, het is aan ons allen....

  reageer
 • Jan2

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Weet u waarom u denkt dat de meerderheid zwijgt? Die meerderheid bestaat namelijk niet! De gefeekte meerderheid is ontstaan door zogenaamde onderzoeken die kant noch wal raken. En daarnaast een handjevol stammende voorstanders medegefinancierd door een handvol ondernemers die geld ruiken. Wat ze daarmee ons en de generaties na ons aandoen zal ze worst zijn.

 • Rinus Rooyakkers

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Nou nou u gedraagt zich nu zelf als een drammer. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Persoonlijk ben ik voorstander van LA maar zou niemand met een andere mening de mond willen snoeren.

 • Wim

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Laten de mensen die voor een vliegveld zijn dan ook persoonlijk hun verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen

  reageer
 • Jaap

    Wo 27 februari Woensdag 27 februari

  Natuurlijk Jan weet het beter. Die weermannen weten er niets van! Wat een jokkebrokkende roeptoeter.

 • Jan

    Wo 27 februari Woensdag 27 februari

  Daryl, ja, 18 graden in februari. In ik hoor alleen maar mensen die daar blij mee zijn. Iedereen is vrolijk. Misschien zijn de luchtstromingen wel veranderd doordat er minder smog is. We moeten dus ook zeker het aardgas niet weer vervangen door houtkachels. Maar met een stevige vulkaanuitbarsting en veel roet en as in de lucht kan het zo maar ook weer een aantal jaren koud zijn.

 • Daryl Dixon

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Ja Jur, laten we lekker terug gaan naar die goeie oude tijd. Het wordt gewoon eens tijd dat de mensen hun verantwoording gaan nemen. Maar ach het zal wel niet zo hard lopen met de klimaatverandering. Kijk maar naar nu: 18 graden in februari. Alsof dat normaal is.

 • Daryl Dixon

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Inderdaad Wim, de vervuiler betaald, flink omhoog die vliegbelasting. Wil je vliegen, dan moet je maar flink gaan betalen. Weg met die prijsvechters.

 • Jur

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Komt in orde Wim.
  Als jij maar belooft om voortaan alle vervoer met paard en wagen te doen.

 • Michel

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Als de minister nu gewoon naar de meerderheid luister gaat de baan gewoon open in 2020...:P

  reageer
 • Lenny

    Wo 27 februari Woensdag 27 februari

  Welke meerderheid? Die van 47% van 800 mensen?

 • Jaap

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Is fijnstof ook in spuitbussen te verkrijgen? Cd's met straaljager geluiden zijn er al voor de echte liefhebber.

  reageer
 • Greb

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Je kunt dus ook zeggen, "meer dan de helft is tegen luchthaven Lelystad".

  reageer
 • Quilan

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Je kan het zeggen hoe je het wil maar de tegenstanders zijn in de minderheid..:P

 • Sandra

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Wonend in de Noordoostpolder kom ik onder een vliegroute te wonen. Ik ben daar zeker niet blij mee. De stilte kun je hier nog horen en dat zal dan voor altijd voorbij zijn.
  Naast alle voor en tegens, hoor ik niemand over het klimaat. De burger moet van het gas af en moet meebetalen aan de energietransitie, beseft iedereen zich wel hoe vervuilend vliegen is? En wat dat voor impact heeft op mens en dier?
  Moeten we wel willen dat Schiphol ten koste van alles moet blijven groeien? En wanneer stopt dat dan?
  En ik weet het is lastig, toch laten we met elkaar zorgen dat we anders gaan leren denken en meer zorg gaan dragen voor elkaar en moeder Aarde.

  reageer
 • Wouter

    Wo 27 februari Woensdag 27 februari

  8 tot 10%vervuilig door het vliegverkeer in 2020. Nu al trouwens in de USA. Deze sector blijft doorvliegen met oude vliegtuigen, wil niet innoveren vanwege de zeer heftige tientjes concurrentie. Alleen dankzij staatssteun (weer 680 miljoen euro belastinggeld en de onbelaste kerosine) overleven de zwaan en soortgenoten. De vraag is: hoe lang nog???

 • Johan

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Peter, verkondig geen onzin. Wereldwijd is 2% van de broeikasgassen afkomstig van de luchtvaart, geen 10%. Dat staat in onderzoeken.

 • Daryl Dixon

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Weet je, het wordt tijd dat al die vliegers flink voor die vervuiling gaan mee betalen. Tickets flink omhoog schroeven.

 • Peter

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Inderdaad. Een gemiddeld vliegretour levert net zoveel CO2-uitstoot op als zes jaar lang vlees eten. We vervangen gloeilampen braaf door led-verlichting, maar pas na 30 jaar heb je hiermee één vakantievlucht gecompenseerd. Alles moet duurzamer (wat ik sterk aanmoedig), maar als het om vliegvakanties gaat, gaat die vlieger voor veel mensen ineens even niet meer op. Volgens onderzoeken is zo'n 10 procent van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van vliegverkeer. Het is goed om je daarvan bewust te zijn bij het boeken van een vakantie. Zeker voor korte stedentrips is de trein een veel beter alternatief. Om die reden is het absurd dat de luchtvaartsector draait op subsidies en belastingvoordelen. Vliegtuigmaatschappijen hoeven geen belasting te betalen over kerosine en de tickets die ze verkopen, hierdoor loopt de Nederlandse schatkist 2 miljard euro per jaar mis. Met dat geld kun je trouwens heel wat ziekenhuizen open houden, maar dat terzijde... In elk geval: een stukje bewustwording kan zeker geen kwaad.

 • Jur

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Ach
  Nu krijgt de gemeente Noordoostpolder zelf iets voor de kiezen.
  En deze keer kunnen ze het niet wegmoffelen bij de buurgemeenten, zoals die walgelijke windmolens.
  Voor wat hoort wat zou ik zeggen.

 • Chris

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Ja Sandra, de minister durft de cijfers van de milieu vervuiling niet te publiceren! Anders .....

 • Herman

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Het was te verwachten.
  Alle tegenstanders vinden het natuurlijk een slecht onderzoek.
  Niks deugd eraan.
  Cijfers niet.
  Geïnterviewden niet.
  Het aantal geïnterviewden niet.
  Blablabla.
  Neem je verlies.
  Of beter,
  Gebruik er straks van.

  reageer
 • Herman

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Ach Harry,
  Beter een eigen mening dan zoals jij alleen maar papagaaien.
  Zo snel mogelijk openen dat vliegveld

 • Harry

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Herman, weer bedankt voor de anti reclame! Fantastisch hoe je iedere keer je eigen argumenten onderuit haalt! Ga zo door, man.

 • Paul

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Wat gewoon heel spijtig is, is dat de routes heel lang heel laag blijven en de bestaande natuurgebieden mijden.
  Hup naar beneden, en hup omhoog, zoals het hoort, en niet eerst over de halve polder vliegen!!

  reageer
 • Chris

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Dus, gewoon wachten tot 2025 dan zijn de nieuwe en veilige vliegroutes klaar.

 • Harrie

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Duidelijk dat negatieve roeptoeters die denken dat iedereen tegen is in hun eigen wereldje leven . Hup, open dat vliegveld.

  reageer
 • Coert

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Coen, uit het onderzoek blijkt dat het een groot deel van de bevolking geen bal interesseert (neutraal of geen mening). En verder zijn er meer voorstanders dan tegenstanders.

 • Coen

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Rekenmachine erbij: heen!! 53% is dus geen voorstanders van het asfaltstripje in het weiland.

 • Drontenaar

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Snel afmaken en openen

  reageer
 • Jan

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  bijna de helft dus de meerderheid is tegen stoppen met deze onzin ga maar naar schiphol of leg het in zee

  reageer
 • Jeroen

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  volgens mij moet je gewoon toegeven dat meer dan de half DUS de Meerheid voor is....dus open die baan :)

 • Ezther

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Een wonder dat Omroep Flevoland deze zeer positieve berichtgeving over het vliegveld openbaart na jaren alleen maar negatief berichten.

  reageer
 • Gert

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Dr gaat een wereld voor je open... (0f was je verblind??)

 • Jaap 2

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  De voorstanders hebben geen idee waar ze ja regen zeggen. Nooit in de Haarlemmermeer gewoon. Vergeet niet Lelystad AirPort moet bijna de groootste luchthaven van Nederland worden. Dus steeds meer vervuiling en lawaai door de normen en grenzen die steeds weer verlegd worden. Er komt rond Schiphol wekelijks zoveel roet naar beneden dat je overal je naam op kunt schrijven.
  En de veiligheid zien we op dit moment die tienduizenden ganzen in en rond de Oostvaarderplassen. Onverantwoord om hier te vliegen.

  reageer
 • Harry

    Wo 27 februari Woensdag 27 februari

  Jaap, nee jouw familie net niet. De rest van de omwonenden zijn klaar met Schiphol.

 • Jaap

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Gek he, mijn familie in Hoofddorp heeft helemaal geen last van roet.

 • Macht speelt hier een rol?

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Macht van de media ,als een stel kippen loopt de media het nieuws uit te venten.
  Een onderzoek die rammelt aan alle kanten en vooral welke leeftijds groepen hebben het overwicht?Wie kan met droge ogen beweren dat dit onderzoek valide is?

  reageer
 • Inger

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Wat een suggestieve en verkeerde kop: Flevoland is positief..... Hoe kan je dat zeggen als minder dan de helft van de respondenten die mening is toegedaan. De meerderheid is niet positief is een betere kop

  reageer
 • Herman

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Tja,
  Rekenen is moeilijk.
  De meerderheid hoeft niet perse meer dan 50% te zijn.
  Er zijn er nu eenmaal meer voor dan tegen.

 • Cathy

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Vera: het NIMBY is begonnen in Flevoland zelf. De provincie heeft besproken dat uitbreiding gewenst zou zijn om meerdere redenen, maar met de afspraak dat er NIET over de Oostvaardersplassen gevlogen mag worden. Wat er gebeurt is dat het "vuil" over de schutting van andere provincies gegooid wordt en waardoor er o.a. over Nationaal Park Weerribben Wieden gevlogen gaat worden. Ik woon aan de rand daarvan. Lijkt mij logisch dat ik dat niet zie zitten. Hoezo NIMBY?

  reageer
 • Kate

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Flevoland heeft helemaal niet besloten dat er niet over de Oostvaardersplassen gevlogen mag worden. Het probleem is dat de aanvliegroute naar Schiphol al laag (1500 meter) over de Oostvaardersplassen loopt. Daar kan dus niets van Lelystad Airport doorheen.

 • Piet

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Dat is balen voor OF, geen negatief nieuws te brengen over de luchthaven

  reageer
 • Peter

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Wat gékh,et staat er toch, of ziet Piet het weer niet??

 • Bas

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Ik ben ook niet om mijn mening gevraagd, kom zelf uit Lelystad en ben ook tegen dit vliegveld. Meer werkgelegenheid: laat me niet lachen.

  reageer
 • Crash

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Hoeveel is er geschoven.🤫🤐

  reageer
 • Catweezle

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Pssst, straks komen ze je bij je op bezoek.

 • Patrick

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Een onderzoek onder 1200 inwoners uit 3 provincies noem ik niet 'representatief'.

  reageer
 • Matja

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Klopt, dan 40 tegenstander die heel hard nee schreeuwen, dat is pas een mooie afspiegeling.

 • van Santen

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Hier blijkt maar weer eens dat schreeuwerds en drammers in Nederland een veel te groot platform krijgen in de media. Ook in de reacties hier is dat waarneembaar, de tegenstanders pakken flink uit en trekken conclusies in twijfel omdat deze hen niet zinnen. Wanneer nemen de media het eens op voor de gewone doorsnee Nederlander die gewoon zijn werk doet en belasting betaalt en van al deze proffesionele schreeuwlelijken meer dan genoeg heeft.

  reageer
 • Jaap

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Zoals gewoonlijk deugt het onderzoek niet als de uitkomst niet bevalt.

  reageer
 • Harry

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Beide mee onderzoeken klopten van geen kanten. De onbetrouwbare minister ging toch door...
  Hoe je het ook wenT of keert: deze politici zijn volkomen onbetrouwbaar.

 • Chris

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Ach, als het over 3,5 miljoen mensen gaat en dan zo'n klein groep mensen bevragen...
  Dan kun je met recht je vraagtekens zetten.

 • Jan

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Top onderzoek. Gelijk open die tent. Laat ze maar komen.

  reageer
 • Geenvliegroutesbhz.nl

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Wat zou het antwoord zijn op de vraag: 'u moet 20.000 euro uitgeven voor een warmtepomp, maar het CO2 uitbrakende #LelystadAirport (kosten 200 miljoen) wordt wel aangelegd en die betalen nul aan belasting?'

  reageer
 • Kate

    Wo 27 februari Woensdag 27 februari

  Flauwekulbedragen. De overheid investeert alleen in zaken als de verbreding van de A6 en aanleg Anthony Fokkerweg, projecten die ook zonder de luchthaven nodig zijn. Schiphol is voor een belangrijk deel in overheidshanden, maar is een privaat bedrijf. De overheid steekt er geen cent in, maar vangt ieder jaar miljoenenwinst van de Schiphol Group. Alle investeringen worden door de reizigers opgebracht, en dat geldt ook voor zaken als de veiligheidsmedewerkers op de luchthavens. Kom daar bij de spoorwegen maar eens om, de overheid betaalt daar het spoor, de spoorwegpolitie, en subsidieert de treinen ook nog eens (NS en ProRail zijn ook in overheidshanden).

 • Geenvliegroutesbhz.nl

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  140 mijoen van de overheden (rijk, provincie en gemeente), 60 miljoen door Schiphol (die trouwens ook in overheidshanden is).

 • art

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Wat hebben de kosten van een privaat bedrijf nou weer hiermee te maken, alsof die 200 miljoen betaald is van belastingsgeld :')

 • Bert

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Zo snel mogelijk open goed voor de economie en samenleving

  reageer
 • Chris

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Hoe dan goed?

 • Epietje

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Mij is niks gevraagd. Gaat wel vaker zo. Het is maar net hoe je de vragen stelt. Als ik er nul last van heb en het milieu er niet slechter van wordt laat maar komen die vliegtuigen. De werkelijkheid zal anders zijn. Pas nog op het nieuws dat schiphol gewoon in zee zou kunnen.

  reageer
 • Monique

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  hoe serieus is dit onderzoek en de percentages
  Right Marktonderzoek uit Zwolle heeft van 14 januari tot en met 5 februari 2019 1200 inwoners uit de drie provincies ondervraagd. Van hen zijn 800 benaderd door een online panel van mensen. De overige 400 zijn telefonisch benaderd. Per provincie is het onderzoek representatief naar aantallen per leeftijd en naar respondenten, die wel en niet onder de geplande vliegroutes wonen.
  Inwoners aantal (2017)
  Flevoland 407.818
  Overijsel 1.148 miljoen
  Gelderland 2.048 miljoen
  En dan per provincie een aantal van 400 mensen vragen en omzetten naar percentages...ik heb zo mijn twijfels

  reageer
 • Maurice de H.

    Wo 27 februari Woensdag 27 februari

  Iedereen weet dat peilingen en enquêtes er tot behoorlijk tot soms verschrikkelijk helemaal naast zitten.

 • Harry

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Redactie, het bureau heeft daar ook gelijk in. Iedereen die op de universiteit statistiek gehad heeft, kan narekenen hoe groot een steekproef moet zijn. Die formules zijn ook op internet te vinden. Bij een vraagstelling met relatief weinig antwoordmogelijkheden, hoeft die steekproef niet extreem groot te zijn.

 • Bas

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  U twijfelt omdat de uitkomst u niet uitkomt, als de uitkomst negatief was, has u het natuurlijk voor absolute waarheid aangenomen?

 • Redactie

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Right Marktonderzoek geeft aan dat ook op basis van deze aantallen een representatieve peiling mogelijk is. Daar is door de drie omroepen uitvoerig naar gekeken.

 • Gebruiker

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Deze reactie is verwijderd door de redactie

 • euro

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  oei oei de zoveelste blunder je screent toch eerst je mensen is in het luchthavenbesluit ook al een keer fout gegaan met belangen verstrengeling.

 • Herman

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Wegens verdenking.
  Dus niet schuldig.
  Stemmingmakerij.
  En wat heeft het er überhaupt mee te maken?

 • pieter

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Zeer eenzijdige kop die niet de strekking van het verhaal duidt. Er wordt onterecht de suggestie gewekt dat er een positief beeld is, terwijl dat om een deel van de totale vraagstelling gaat, waarbij in de vraagstelling expliciet de gekozen routes buiten beschouwing worden gelaten. Ik sta niet negatief tov het vliegveld, wel tav de laagvliegroutes. In de kop is elke nuance weg en die beïnvloeding en beeldvorming door media vind ik kwalijk.

  reageer
 • Jim

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Uitslag is niet verrassend. Het was al bekend dat men niet tegen het vliegveld was, maar tegen de laagvliegroutes. En het is logisch dat als je onder zo'n route woont je er negatiever over bent dan wanneer je er geen last van hebt.

  reageer
 • Jur

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Precies Jim
  Vraag aan iemand uit Emmeloord wat hij vindt van de windmolens aan de rand van de Noordoostpolder.
  Je krijgt dan een ander antwoord als wanneer je iemand uit Urk dezelfde vraag stelt.

 • Jort

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Representatief? Lachwekkend komt eerst met zo’n onderzoek! Dat is hetzelfde als je aan 20 scholieren vraagt wie er graag naar school gaat, 18 zeggen ja en de andere 2 zeggen nee.
  Hele school is positief dus....
  Dit soort onderzoeken worden vaak gedaan om de burgers een rad voor ogen te draaien. Zie je nu wel, iedereen is positief over dat vliegveld.
  Stuur de mensen een enquetebrief en ik weet zeker dat er een héél andere uitkomst zal zijn.

  reageer
 • John

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Die extra baan van Schiphol moeten ze in Amsterdam neerleggen en niet hier. Het levert geen klap op behalve overlast.

  reageer
 • Joanne

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Er wonen ongeveer 3.500.000 mensen in deze provincies. Daarvan is 0,03% ondervraagd. Lekker representatief. Mag ik ook stellen dat 0,015% van de inwoners voorstander is?

  reageer
 • Matja

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Kan je rekenen? Reken er maar niet op 😉

 • Cathy

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Cijfers cijfers en nog eens cijfers. De beslissing voor uitbreiding ligt in politieke handen. Uitkomsten door onderzoeken van media worden door de politici niet gewogen, omdat er andere belangen spelen. Doe niet alsof deze uitslag gaat bepalen of de uitbreiding er wel of niet komt.

  reageer
 • Taxichauffeur

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  1200 ondervraagden uit Flevoland, Overijsel en Gelderland !!!! Noemt men representatief, alleen in de noord oost polder wonen al meer dan 1200 arbeidsmigranten, hoe kan zn onderzoek dan representatief genoemd worden.
  Het huichelen gaat gewoon door.

  reageer
 • Rob

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Ik geloof er geen snars van, allemaal geleuter om zo een positief imago te creëeren om dat vliegveld er z.s.m. Door te drukken en alle bezwaren weg te wuiven.

  reageer
 • ijsvogel

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Onderzoek of niet? het wordt toch wel doorgedrukt helaas,want er is al teveel geld aan besteed.

  reageer
 • Jos

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Zie hier de negatieve reacties van de minderheid. Nu ook zo'n onderzoek over de komst van de Floriade.

  reageer
 • Nadenken

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Goede pogng, maar dit bedoel ik dus de hele tijd met onvolledige informatie. Dit onderzoek kan daar zo weer bij. Hoe kan in vredesnaam een onderzoek onder 1200 mensen representatief zijn. Stel het zou negatief uitvallen. Dan vonden de voorstanders het een waardeloos onderzoek.

  reageer
 • Job

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Nu het positief uitpakt vindt u dat...

 • Henkey

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Prachtig onderzoek het is een mentale injectie voor Flevoland, tegenstanders blijf je altijd houden.
  De tegenstanders hebben altijd overal commentaar op bv Oostvaardersplassen , windmolens en zonnepanelen .

  reageer
 • Aleida

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Negatief, wij hoeven als klein land niet de start en landingsbaan te zijn voor heel Europa.
  Komt bij dat alles wat wij met heel veel geld hebben gecreëerd natuurgebieden etc. Welke met overeenkomsten zijn gecertificeerd gecontracteerd achteloos met vervalste gemanipuleerde onderzoeken bij het vuil wordt gezet.
  Dat gaat dus niet gebeuren.
  Al met al heeft Europa voldoende vlieg faciliteiten.
  De zweefvliegclubs mogen wat mij betreft als enige blijven.

  reageer
 • Mcgowan

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Zeer positief over LA, woon zelf in Lstad, gooi maar open

  reageer
 • Harry

    Wo 27 februari Woensdag 27 februari

  Matja, wie gaan je verzorgen" als het allemaal nog minder met je gaat?"( oh, je slikt een pilletje!)

 • Matja

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  @harry, het is jouw keus om kinderen te nemen en daarmee heb je het “ risico” genomen op kleinkinderen. Om deze nu in te zetten als zwak argument is niet sjiek.
  Gewoon doorgaan met de ontwikkeling van LA.

 • Harry

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Laat maar dicht, ik wil mijn klein- kinderen goed en milieubewust opvoeden.

 • Harry

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Absoluut geen voorstander. Geen werk, vele banen kwijt, fijn stof is het nieuwe asbest. Bloedlink.

 • Vera

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Conclusies: vooral bejaarden die de hele dag niets te doen hebben zijn tegen; inwoners van Gelderland zijn zeer meer tegen, daar zie je het effect van de stemmingmakerij en bangmakerij door actiegroepen en de media. Jongeren zijn vooral positief, dus denk aan mijn (klein)kinderen is geen argument meer. Mensen onder vliegroutes zijn meer tegen, daar zie je het NIMBY-effect (oftewel NIVEA-effect); het gaat de meeste mensen niet om het milieu en klimaat, maar om eigenbelang. En verder zijn er blijkbaar heel wat die positief staan tegenover de luchtvaart, maar negatief tegenover de routes. Tja, een vliegveld zonder dat je er kan komen, werkt niet. Boeiende vraag is dus wat de mensen dan zwaarder laten wegen, maar dat blijkt niet uit het onderzoek. Maar ja, omwonenden van snelwegen en spoorlijnen moeten die ook accepteren, dus de vliegroutes ook maar.

  reageer
 • Rob uit Z

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Afgaand op de reacties onder alle berichten op OF lijkt me dat ‘20% tegen’ toch niet helemaal juist is. Er zijn meer dan 1 op de 5 reacties negatief, en dat is al jaaaren zo...

  reageer
 • Aleida

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  De uitkomsten zijn zoals gewoonlijk gemanipuleerd, dit gaat al jaren zo kijk maar naar Schiphol.
  Maar het wordt er door gedrukt hopelijk worden er bij overtredingen zware boetes uitgedeeld welke regelrecht overgemaakt worden naar de slachtoffers.

 • Gerrit

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  ik ben niet ondervraagd , maar ik ben inderdaad heel positief. wat mij betreft zsm open. Het gekke is dat ik straks denk of respect moet gaan stemmen omdat ik pro vliegveld ben... dat is nogal wat, maar het moet maar.

  reageer
 • Chris

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Herman, google eens op Motivaction en luchtvaart. Eind vorig jaar is onderzoek onder de Nederlanders gepubliceerd. 82% van de Nederlanders staat positief tegenover de luchtvaartsector. Over de vraag of de luchtvaart moet groeien, zijn de meningen meer verdeeld, al zijn er meer mensen voor groei (35%) dan voor krimp (24%). Maar een groot aantal Nederlanders (30%) wil de luchtvaart qua omvang houden zoals nu. Voortanders van krimp zijn er vooral rond Schiphol (38%). Rond de luchthavens Rotterdam, Eindhoven en Lelystad zijn er relatief weinig voorstanders voor krimp (rond de 20%).

 • Peter

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Dat is nog maar de vraag, Chris, of de meerderheid wel zo positief blijft staan tegenover één van de meest vervuilende en overlast gevende sectoren. Het is absurd dat er op kerosine geen belasting wordt geheven, terwijl een relatief schone manier van vervoer zoals de trein wél belast wordt. Ik heb zelf jaren onder de rook van Schiphol gewoond en het was letterlijk een verademing om naar deze regio te verhuizen. Nu dreigt dezelfde ellende van geluidsoverlast en luchtvervuiling boven onze hoofden los te gaan barsten. Mag ik vragen, Gerrit, waarom u zo'n voorstander bent?

 • Herman

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Meerderheid in het land?? Wat een lariekoek. De mensen rondom Schiphol, Eindhoven en Maastricht denken daar heel anders over.

 • Chris

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  FvD en PVV kan ook als je voor het vliegveld bent. Maar inderdaad, bizarre keuze, omdat de doorsneeppartijen zulke rare standpunten in zijn gaan nemen in de hoop zieltjes te winnen. En dat doen ze dus niet, want de meerderheid in het land staat positief tegenover de luchtvaart.

 • Nius

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Dan is nog steeds de meerderheid tegen, toch. Dus stoppen met Lelystad vliegveld .

  reageer
 • Peter

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  En Thomas... waarom 'moet' één van de meest vervuilende en overlast gevende sectoren? Omdat jij misschien zo goedkoop op vakantie wilt? Wie denkt er dan eigenlijk aan zichzelf? En waarom zouden inwoners van deze regio, die hier onder meer wonen vanwege de rust en frisse lucht daar dan het hele jaar door de dupe van moeten zijn?

 • KC

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Je moet de uitslag wel goed lezen en interpeteren, want 21% is echt tegen en ca. 25% is neutraal en 47% is voor.
  Dus wat is de conclusie: OPEN.

 • Bas

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Niet goed gelezen???

 • Henk

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Referendum is afgeschaft

 • Thomas

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  De mening van een handjevol emotionele mensen die alleen aan zichzelf denkt, bepaalt niet of we een vliegveld mogen hebben.

  Lelystad moet.

 • Harry

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Niemand gelooft dit soort onzinonderzoeken waarvan de uitkomst al bij de opdrachtverlening vaststaat. De enige peiling van waarde is een referendum over dit onderzoek.

  reageer
 • Johan

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Een referendum over het onderzoek??.

 • Rinus Rooyakkers

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  De tegenstanders zijn ver in de minderheid

  reageer
 • Herman

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Welk onderzoek heb jij gelezen?

 • Sjors van Kempen

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Foponderzoek. En belangrijker: er is geen luchtvaartmaatschappij die op dat grasveld bij Biddinghuizen wil vliegen. Kansloos, gaat nooit van de grond komen.

  reageer
 • Joost

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Wie staan te trappelen? Ja, dat zeiden die vogels van de hotels ook. Nog steeds niets te zien.
  Geen reparatie of onderhoud mogelijkheden. Tanken uit een dure tankwagen. R. EN T.kijken niet op een dubbeltje.

 • Johan

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Transavia en RyanAir staan te trappelen... Dat hebben ze toch al vaak genoeg laten weten.

 • Johan

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  De vraag is. Hoeveel mensen zijn er geïnterviewd? Waar wonen deze mensen in de provincies?
  Aan de resultaten van dit onderzoek heb je dus totaal niets. Stemmingmakerij!!!!

  reageer
 • Saskia

    Di 26 februari Dinsdag 26 februari

  Mij hebben ze niks gevraagd. Geen ziekenhuis dan ook geen vliegveld.

Laat een reactie achter

Je reageert op

Je rapporteert