Peiling: Flevoland positief over uitbreiding Airport

FLEVOLAND • Ma 25 februari 2019 | 23:34 • Maandag 25 februari 2019 | 23:34

Bijna de helft van de inwoners van Flevoland, Overijssel en Gelderland is positief tot zeer positief over de uitbreiding van Lelystad Airport. Twee van de tien inwoners is negatief tot zeer negatief.

Op de gekozen vliegroutes is meer kritiek: een derde is negatief, een kwart is positief. Een derde van de ondervraagden in de drie provincies heeft bovendien geen of weinig vertrouwen dat de politiek over het vliegveld de juiste beslissingen neemt.

Dat blijkt uit een representatieve opiniepeiling van Omroep Flevoland, RTV Oost en Omroep Gelderland. Die is half januari uitgevoerd door Right Marktonderzoek. De omroepen wilden de mening peilen over Lelystad Airport, waartegen in de drie provincies veel verzet bestaat vanwege de lage vliegroutes.

Right Marktonderzoek heeft inwoners van de drie provincies gevraagd naar hun oordeel over de uitbreiding van Lelystad Airport in het algemeen, naar hun mening over de vliegroutes en naar hun vertrouwen in de politiek. Hieronder volgen de resultaten.

Wat vindt u van de uitbreiding?
Op de vraag 'Hoe staat u tegenover de uitbreiding van Lelystad Airport in het algemeen, los van de gekozen vliegroutes?', antwoordt gemiddeld 47 procent in de drie provincies 'tamelijk positief' tot 'zeer positief'. Uitgesplitst per provincie is er de meeste steun in Flevoland (69 procent). In Gelderland is 45 procent van de inwoners voor uitbreiding, in Overijssel 44 procent.

'Negatief' tot 'zeer negatief' antwoordt gemiddeld 21 procent van de inwoners. In Flevoland is dit 15 procent, in Overijssel 20 procent. Gelderland is met 24 procent het meest tegen.

Gemiddeld staat ruim een kwart van de ondervraagden neutraal, dus niet negatief en niet positief, tegenover de uitbreiding. Uitgesplitst per provincie is in Flevoland 14 procent neutraal, in Gelderland 27 procent en in Overijssel 33 procent. Gemiddeld drie procent van de ondervraagde inwoners heeft geen mening.

Gemeten naar leeftijd zijn de ondervraagden tussen 45 en 65 jaar in Flevoland het meest positief, met 77 procent. In Overijssel zijn de 80-plussers het meest positief: 51 procent. In Gelderland is dat de groep 25-45 jarigen (51 procent).

Oordeel over de vliegroutes
Right Marktonderzoek vroeg verder: ‘Hoe staat u tegenover de gekozen vliegroutes?’
Doordat vliegverkeer van en naar Lelystad Airport onder het vliegverkeer van Schiphol moet blijven, moeten vliegtuigen over Overijssel en Gelderland lange tijd op 1800 tot 2700 meter hoogte vliegen. Ook in Flevoland vliegen ze relatief laag. Dat leidt volgens bezorgde bewoners en actiegroepen tot veel geluidsoverlast en milieuhinder.

In de enquête zijn deze zorgen terug te zien. Gemiddeld is 31 procent van de inwoners 'negatief' tot 'zeer negatief' over de routes. In Gelderland is dat 33 procent, in Overijssel 29 procent. Flevoland is het minst negatief met 17 procent.

Bijna een kwart (24 procent) van alle ondervraagden beoordeelt de gekozen routes als 'positief' tot 'zeer positief'. In Flevoland is dat 43 procent, in Overijssel 22 procent en in Gelderland 21 procent.
Opvallend is dat gemiddeld 34 procent neutraal tegenover de routes staat. In Overijssel is dat zelfs 36 procent. Gemiddeld 12 procent heeft geen mening.

Ingedeeld op leeftijd zijn ondervraagden van 65-80 jaar in alle drie de provincies het meest kritisch, vooral in Gelderland (53 procent). 25-45-jarigen zijn het meest positief.

Wel of niet wonen onder routes beïnvloedt standpunt
Wie onder de routes woont, denkt soms anders over Lelystad Airport en de routes dan wie er niet onder woont. Right gebruikte hiervoor de postcode van de ondervraagden.

In Flevoland is 19 procent van de ondervraagden die onder de routes woont 'negatief' tot 'zeer negatief' over de uitbreiding van Lelystad Airport, en 68 procent 'positief' tot 'zeer positief'. Bij de mensen die niet onder de routes wonen, is dat 14 en 69 procent.

In Gelderland antwoordt 44 procent van de inwoners onder de routes 'negatief/zeer negatief' en 28 procent 'positief/zeer positief'. Bij wie niet onder de routes woont, ligt dit op 28 en 47 procent.

In Overijssel antwoordt 34 procent van de ondervraagden onder de routes 'negatief/zeer negatief' en 37 procent 'positief/zeer positief'. Van wie niet onder de routes over het Vechtdal en langs Zwolle en Kampen wonen, antwoordt 16 procent 'negatief/zeer negatief' en 46 procent 'positief/zeer positief'.

Gevraagd naar hun mening over de gekozen routes, antwoordt van de ondervraagde Flevolanders die onder een route wonen 25 procent 'negatief/zeer negatief' en 39 procent 'positief/zeer positief'. Van wie geen route boven zich heeft, antwoordt 16 procent 'negatief/zeer negatief' en 44 procent 'positief/zeer positief'.

In Gelderland zegt 59 procent van de ondervraagden die onder een route woont dit als 'negatief/zeer negatief' te ervaren, tegen 12 procent 'positief/zeer positief'. Bij wie niet onder de route wonen, is dat 30 en 22 procent.

In Overijssel is de kritiek bij mensen die onder de route wonen een fractie minder dan in Gelderland: 48 procent. 'Positief/zeer positief' oordeelt 17 procent. Bij wie niet onder de route wonen, is het oordeel 'negatief/zeer negatief' 26 procent en 'positief/zeer positief' 23 procent. Overijsselaars zijn dus opnieuw iets positiever dan Gelderlanders.

Woon jij onder de route?

Vertrouwen in politiek
De uitbreiding van Lelystad Airport is sinds 2014 omstreden. Nadat de besluitvorming in 2015 al was afgerond, kwamen er fouten in de milieuonderzoeken aan het licht. Tegen het lange laagvliegen is verzet ontstaan bij actiegroepen, gemeenten en provincies. De discussie over het klimaat heeft het debat over de luchtvaart doen kantelen, wat duidelijk zichtbaar is geworden in de Tweede Kamer. Binnen de regeringscoalitie is er verdeeldheid.

Wij vroegen: "In hoeverre heeft u er vertrouwen in dat de politiek de juiste beslissingen neemt over Lelystad Airport?"
Gemiddeld 37 procent zegt nauwelijks tot geen vertrouwen te hebben, maar een bijna even grote groep van 36 procent heeft wel enigszins of veel vertrouwen. Gemiddeld 23 procent reageert neutraal, vier procent heeft geen mening.

Per provincie verschilt de uitkomst. Overijssel is het meest kritisch met 39 procent nauwelijks tot geen vertrouwen. In Gelderland is dat 37 procent en in Flevoland 30 procent.
Stellen we dezelfde vraag aan mensen die onder de routes wonen, dan heeft in Gelderland 63 procent geen vertrouwen in de politiek, in Overijssel 59 procent en in Flevoland 41 procent.

Het aantal ondervraagden dat wel vertrouwen heeft, is met 42 procent het hoogste in Flevoland, gevolgd door Overijssel (35 procent) en Gelderland (35 procent). De groep die neutraal tegenover de politiek staat, is met 24 procent in Flevoland en Gelderland even groot. In Overijssel is dat 21 procent.
Onder de vliegroutes is het vertrouwen het hoogst in Flevoland (35 procent), gevolgd door Overijssel (25 procent) en Gelderland (14 procent).

Naar leeftijd hebben Flevolandse jongeren tot 25 jaar het meeste vertrouwen in de politiek: 55 procent. Het minste vertrouwen hebben Gelderlanders tussen 65-80 jaar: 62 procent

Right Marktonderzoek uit Zwolle heeft van 14 januari tot en met 5 februari 2019 1200 inwoners uit de drie provincies ondervraagd. Van hen zijn 800 benaderd door een online panel van mensen. De overige 400 zijn telefonisch benaderd. Per provincie is het onderzoek representatief naar aantallen per leeftijd en naar respondenten, die wel en niet onder de geplande vliegroutes wonen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel