Coalitieakkoord: dit zijn de nieuwe plannen voor Almere

ALMERE • Vr 7 februari 2020 | 13:17 • Vrijdag 7 februari 2020 | 13:17

Woningbouw stimuleren, burenoverlast tegengaan, bezuinigingen op re-integratietrajecten terugdraaien en extra geld naar de Floriade. Dit zijn een aantal van de belangrijkste punten in het nieuwe Almeerse coalitieakkoord.

Onderdeel daarvan is ook de keuze om nu toch echt een buitenzwembad aan te leggen.

Het akkoord tussen VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en Leefbaar Almere heeft de titel 'Een frisse start' meegekregen. Het beschrijft wat de partijen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 willen bereiken.

Huizen bouwen
Misschien wel het belangrijkste speerpunt is het aanjagen van de woningbouw. Ingezet wordt op 4.000 nieuwe woningen tot aan de verkiezingen. Voor de termijn tot 2030 wordt de ambitie uitgesproken om tussen de 17.500 en 24.500 woningen te realiseren.

De focus ligt niet alleen op sociale huurwoningen, maar vooral ook op huurhuizen voor middeninkomens. Het aanbod voor deze groep mensen is op dit moment beperkt.

Nieuwe woningen komen niet vanzelfsprekend op grote stukken braakliggend terrein aan de randen van de stad. Met name in bestaande wijken en buurten zal gebouwd gaan worden. Vervoersknooppunten en centra worden genoemd als ideale plekken daarvoor.

"Ernstige woonoverlast kan het woonplezier van mensen volledig verstoren."

— Coalitieakkoord

Burenoverlast
De nieuwe coalitie wil ook maatregelen nemen om burenoverlast terug te dringen. "Ernstige woonoverlast kan het woonplezier van mensen volledig verstoren en wordt vaak veroorzaakt door een stapeling van problemen bij een of meerdere buurtbewoners. Wij gaan de aanpak hiervan in overleg met betrokken partners, zoals woningbouwcorporaties, politie, buurtbemiddelaars en zorgaanbieders intensiveren."

Werklozen als conciërge aan de slag
Eerdere bezuinigingen op re-integratietrajecten voor werklozen worden grotendeels verminderd. "Ten aanzien van werk en inkomen zullen wij maximaal inzetten op meedoen."

Bij het naar werk begeleiden zijn volgens de gemeente 'zinvolle tussenstations' denkbaar. Zeker als het gaat om functies die voor de samenleving van groot belang zijn, maar die lastig in te vullen zijn. "Wij willen daarom onderzoeken of inwoners met een bijstandsuitkering ingezet kunnen worden als conciërge op school.

"Daarbij is het vermoedelijk onontkoombaar dat er een beroep zal worden gedaan op extra financiële middelen."

— Coalitie over de Floriade

Geld voor de Floriade en cultuur
Voorgesorteerd wordt alvast op de noodzaak om extra geld uit te trekken voor de Floriade. In de beperkte tijd die er nog is moet veel gebeuren om het evenement succesvol te laten verlopen, zo zegt het akkoord. "Daarbij is het vermoedelijk onontkoombaar dat er een beroep zal worden gedaan op extra financiële middelen."

Een extra bijdrage is volgens de zes partijen te verantwoorden, want zo zeggen ze: "Een fantastisch georganiseerde Floriade is immers een investering in de stad."

Hoeveel miljoenen er extra voor de wereldtuinbouwtentoonstelling uitgetrokken moeten worden staat nog niet aangegeven.

Naast extra geld voor de Floriade wordt er ook een bedrag in het Cultuurfonds gestoken. Dat stimuleringsfonds krijgt er eenmalig 400.000 euro bij. Die middelen worden vervolgens specifiek ingezet voor de culturele programmering op en rond de Floriade.

Overige speerpunten
Tenslotte een aantal overige punten die worden genoemd in het coalitieakkoord:

  • De OZB wordt hooguit met een inflatiecorrectie verhoogd.
  • Afvalstoffenheffing moet omlaag.
  • Er moet extra aandacht komen voor ondermijning en georganiseerde criminaliteit.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel