Tekort van 76 miljoen voor gemeente Almere

ALMERE • Do 23 april 2020 | 17:32 • Donderdag 23 april 2020 | 17:32

De gemeente Almere wordt tot en met 2024 geconfronteerd met een tekort van in totaal 76 miljoen euro. Dat blijkt uit de perspectiefnota 2021 die wethouder van financiën Julius Lindenbergh donderdag presenteerde.

Het tekort kan nog hoger uitvallen omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis op de portemonnee van de gemeente nog niet zijn meegerekend. Want daar worden extra kosten voor gemaakt, zoals voor de GGD en uitgaven in verband met afval en illegale dumpingen. Ook zijn er nu uitkeringen voor levensonderhoud van zelfstandigen die in de financiële problemen zitten, maar de gemeente kan nog niet inschatten hoe hoog die kosten uiteindelijk zullen zijn. Ook weet de gemeente nog niet óf de landelijke overheid mee gaat betalen en zo ja, hoeveel.

Hoe is het tekort ontstaan?
Volgens de gemeente Almere hebben de tekorten te maken met de extra uitgaven van de gemeente. Er wordt meer geld uitgegeven dan wat er binnen komt. De grote problemen liggen vooral bij de kosten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg. Alleen al die twee posten kosten de komende jaren 45 miljoen euro extra.

Daarnaast krijgt de gemeente te maken met minder inkomsten. "We ontvangen minder toeristenbelasting, reclamebelasting, en onroerende zaakbelasting. Ook zijn er minder parkeeropbrengsten, minder opbrengsten uit evenementen, problemen bij de verhuur van commercieel vastgoed en minder inkomsten uit paspoorten en rijbewijzen."

Tekort van 2020 al opgelost
Het tekort over het jaar 2020 bedraagt 10 miljoen euro. De gemeente heeft dat weggewerkt door gebruik te maken van haar spaarpot. Dat betekent dat begroting van 2020 sluitend is. Voor het tekort van de komende vier jaar wil het stadsbestuur samen met de gemeenteraad nadenken over hoe dat opgelost kan worden. Nadeel van het gebruik maken van de spaarpot is wel dat de buffers van de gemeente kleiner worden.

Positief nieuws in perspectiefnota
De perspectiefnota bevat ook positief nieuws. Zo valt te lezen dat de gemeente in 2019 een winst van 32 miljoen euro heeft geboekt, dankzij de verkoop van bouwgrond. Dat geld kan worden ingezet om het tekort deels op te vangen, maar burgemeester en wethouders willen dat geld nu liever nog niet gebruiken. Dat komt omdat er nog veel onzekerheden zijn rondom de extra kosten die door de coronacrisis worden veroorzaakt. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen hoe om te gaan met dat geld.

Hoe wordt het tekort opgelost?
Als het aan burgemeester en wethouders ligt, moet er zeer kritisch worden gekeken naar de uitgaven van de gemeente. De extra kosten van de Wmo en de jeugdzorg bijvoorbeeld, kunnen niet de komende jaren doorgaan zoals nu het geval is. Verder moet er gekeken worden waar bezuinigd kan worden. Als dat echt niet anders kan, sluit de gemeente een verhoging van de lokale lasten niet uit.

Het college van b en w wil de komende maanden met de gemeenteraad in gesprek gaan over de financiële positie van de gemeente en hoe het ontstane tekort kan worden opgelost. Aan de hand van die gesprekken zal het college de begroting van 2021 en de jaren erna opstellen.

Jaarrekening 2019
Naast de presentatie van de Perspectiefnota 2021 heeft het college van b en w de Jaarrekening 2019 aan de gemeenteraad overhandigd. Daaruit blijkt dat de gemeente het jaar 2019 positief heeft afgesloten, want er werd 700.000 euro overgehouden.

Dat terwijl de gemeente een verlies van 5.8 miljoen euro moest nemen wegens de Floriade. Eind 2019 bleek dat de Floriade B.V. meer geld nodig had voor het evenement. Dat verlies is nu verwerkt in de begroting van 2019. Wethouder Lindenbergh waarschuwde daar overigens eerder al voor, alleen was toen het bedrag niet duidelijk.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel