Floriade: burgemeester en wethouders kiezen voor doorgaan

ALMERE • Vr 29 mei 2020 | 16:07 • Vrijdag 29 mei 2020 | 16:07

De Floriade gaat als het aan het Almeerse college van burgemeester en wethouders ligt gewoon door in 2022. Dat staat in een voorstel aan de gemeenteraad. Die moet de komende dagen definitief beslissen wat er met de tuinbouwtentoonstelling gaat gebeuren.

Wethouder Jan Hoek zegt namens het college vertrouwen te hebben dat het project gaat slagen. Het idee is om de Floriade zo groot mogelijk neer te zetten en niet in afgezwakte vorm. Hoek zegt dat het college goed heeft nagedacht over de extra financiële risico's die de gemeente hierdoor loopt. Die risico's worden volgens hem vergroot door de coronacrisis. Daarom is bij het besluit rekening gehouden met minder bezoekers en minder sponsorgeld. Ook is de verwachting dat minder deelnemers straks op het terrein staan. Om het terrein toch te vullen is extra gemeentegeld nodig en het college wil dat geld investeren.

Het college denkt dat het coronavaccin er in 2020 is. De Floriade kan dan doorgaan zoals altijd het plan is geweest. Toch is ook rekening gehouden met het uitblijven van een coronavaccin. Dan moet er een 1,5 meter Floriade georganiseerd worden en volgens Hoek is dat mogelijk. "De Floriade is geen Pinkpop en geen LowLands. Je moet veel meer denken aan een dierentuin. De Floriade is bij uitstek geschikt om mensen in grote getale te ontvangen."

Advies van de verkenner
Twee weken geleden gaf het college al aan de voorkeur te hebben om door te gaan met de voorbereidingen. Dit nadat verkenner Harry van Dorenmalen de voors en tegens van de de Floriade op een rij zette. Hij onderzocht drie opties: (aangepast) doorgaan, stoppen of uitstellen.

De verkenner adviseerde nog niet te stoppen, maar gaf aan dat er voor 1 juni wel een aantal cruciale punten opgelost moesten worden. Zo moet er volgens hem duidelijkheid komen over de financiën en moet opnieuw benoemd worden wat de doelstellingen van het evenement zijn. Daarnaast moet stevig gesproken worden met alle bij de Floriade betrokken partijen. Dit om vervolgens meer als één team te opereren. Het college zegt er nu vertrouwen in te hebben dat dit is gelukt.

Keuze ligt bij de raad
De coalitiepartijen in de Almeerse gemeenteraad wilden zich vorige week nog niet hardop uitspreken over welke optie hun voorkeur geniet. Ze gaven aan als het collegevoorstel te zien als een belangrijk element voor hun uiteindelijke beslissing. Nu het college adviseert om door te gaan ziet het er naar uit dat ook een meerderheid van de raad hier uiteindelijk voor kiest. Komende donderdag wordt het onderwerp besproken.

Verdeeldheid
Nadat de coronacrisis ervoor zorgde dat uitstel of afstel van de Floriade ineens reële opties werden hebben veel Almeerders zich laten horen over het evenement. Uit een peiling - uitgevoerd in opdracht van Omroep Flevoland - blijkt dat het grootste deel van de Almeerders de Floriade niet meer ziet zitten. Ruim de helft wil dat de gemeente stopt met het project. Een kwart van de ondervraagden ziet het evenement het liefst doorgaan. Ook oud wethouder Tjeerd Herrema vindt stoppen de beste optie. Dat is opvallend omdat hij eerder groot voorstander was en tussen 2015 en 2018 verantwoordelijk was voor de Floriade.

Ondernemers willen doorgaan
Een groep ondernemers verenigd in de Floriade Business Club riep het stadsbestuur van Almere donderdag juist op om de Floriade vooral door te laten gaan. De bedrijven vrezen grote imagoschade voor de stad als het evenement wordt afgeblazen. In navolging van de businessclub heeft ook de Vereniging Bedrijfskring Almere tegen het college gezegd dat de Floriade vooral moet doorgaan.

Miljoenen
De totale kosten die de gemeente Almere nu al kwijt is aan de Floriade en de woonwijk die daarna op het terrein gebouwd wordt, zijn begroot op 57 miljoen euro. Stoppen kost tussen de 2,4 en 10,7 miljoen extra, uitstel komt neer op een extra bedrag tussen de 16,2 en 32,7 miljoen. Doorgaan betekent 16,3 miljoen extra. Die bedragen zijn niet in beton gegoten aangezien aan alle opties verschillende risico's kleven. Zo brengt stoppen juridische onzekerheid met zich mee en doorgaan zorgt ervoor dat er de komende twee jaar nog verschillende tegenvallers kunnen ontstaan.

Woonwijk
Of de Floriade nou doorgaat of niet, op het terrein aan het Weerwater wordt na 2022 een woonwijk met de naam Hortus gebouwd. Grote vraag is nog hoe groot die wijk wordt. Er gaan geluiden op om het aantal van 660 geplande woningen fors te verhogen. Dit zou betekenen dat de gemeente meer aan de verkoop van bouwgrond kan verdienen.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel