Ondanks actieplan al jarenlang te veel gif in water

FLEVOLAND • Ma 19 oktober 2020 | 6:55 • Maandag 19 oktober 2020 | 6:55

Het water en de bodem zijn op sommige plekken in de provincie nog steeds zwaar vervuild met landbouwgif. Met het actieplan Bodem en Water proberen het waterschap, de provincie en LTO Noord sinds 2013 iets aan die vervuiling te doen op de locaties waar de meeste vervuiling is. Het is niet gelukt om de vervuiling fors terug te dringen.

De vervuiling komt van de glastuinbouw en de bollenteelt. Volgens Arnold Michielsen van LTO Noord ligt het niet aan de agrariërs zelf. De boeren bespuiten hun land volgens hem op een nette manier met gewasbeschermingsmiddelen. Hij vindt het vreemd dat overal op dezelfde manier wordt gewerkt en er toch op bepaalde plekken veel meer landbouwgif in het water zit. Een verklaring wordt nu gezocht in de structuur van de bodem. Het kan zijn dat van bepaalde grond meer gif afspoelt als het bijvoorbeeld hard regent.

Onderduikerstocht
Door de jaren heen zijn er veel proeven en projecten geweest. Eén proef loopt sinds 2018 bij de Onderduikerstocht in Noordoostpolder. Hier zit meer gif in de sloot dan is toegestaan. Er wordt extra gemeten. Ook is er subsidiegeld gestopt in workshops en trainingen voor agrariërs, zodat die bewuster omgaan met gewasbeschermingsmiddelen. Ook hier vallen de resultaten tegen. De vervuiling is niet significant minder geworden.

Doorgaan met actieplan
Hoewel er weinig tot geen resultaten zijn geboekt, willen het waterschap, de provincie en LTO Noord het actieplan Bodem en Water de komende jaren toch voortzetten. Dat kost 170.000 euro per jaar. Volgens Michielsen is er meer tijd nodig om concreet resultaat te gaan zien. Sinds 2013 is er veel bewustwording gecreëerd. Meer dan 100 mensen doen mee aan verschillende projecten. Nu wordt vooral ingezet op bodemverbetering. Hij verwacht dat dit uiteindelijk ook zal leiden tot minder gif in de sloten.

De algemene vergadering van het Waterschap Zuiderzeeland moet nog akkoord gaan met voortzetting van het actieplan.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel