Raad kritisch over aanpak plan stationsgebied

LELYSTAD • Di 24 november 2020 | 23:35 • Dinsdag 24 november 2020 | 23:35

De Lelystadse gemeenteraad heeft grote moeite met de uitwerking van het plan voor het stationsgebied. Het plan moet in mei bij het Rijk zijn ingediend om in aanmerking te komen voor subsidie voor woningbouw. De raad vindt dat het college van burgemeester en wethouders onvoldoende luistert, zo bleek dinsdagavond tijdens een overleg.

De gemeenteraad had in juni een besluit moeten nemen over het stationsgebied. Achter het station en de rechtbank moeten 1.500 woningen worden gerealiseerd, al dan niet met markante hoogbouw. Het toenmalige college besloot het plan aan te houden, omdat de raad grote moeite had met voorstellen voor de bereikbaarheid van het gebied. Vooral de afsluiting van de Stationslaan met de kiss and ride-strook, en de afsluiting van de weg onder het station viel slecht.

Het na de zomer aangetreden college en VVD-wethouder Janneke Sparreboom vragen de raad nu om 300.000 euro, waarmee een gedetailleerder plan voor de woningbouw wordt doorgerekend. Dat wordt uiterlijk in mei bij het Rijk ingediend, in de hoop dat dat er geld voor beschikbaar stelt. Van afsluiting van de Stationslaan en Middenweg is geen sprake meer en de discussie over de bereikbaarheid wordt uitgesteld.

Vooral harde woorden uit eigen VVD
Die werkwijze stuitte op felle kritiek van met name Sparreboom's eigen VVD. Fractievoorzitter Dennis Grimbergen vindt dat de raad te laat aan zet is om nog iets van het plan te vinden, als het college daarover nu al praat met betrokken partijen: "De gemeenteraad wordt onvoldoende gehoord als stakeholder."

Ook collegepartij SP en oppositiepartijen Jong Lelystad, GroenLinks, CDA en ChristenUnie willen tijdig de kaders van het woningbouwplan kunnen bepalen, en eerder weten hoe het stationsgebied bereikbaar blijft. Tegelijk is de SP bang dat Lelystad in Den Haag de boot voor de rijksgelden mist, als de discussie verzandt in voortdurend overleg tussen gemeenteraad en college.
De VVD kondigde aan het voorstel in december ingrijpend aan te passen als het college niet luistert.

Sparreboom benadrukte dat de raad voor mei meermaals bij de plannen wordt betrokken. Ze komt met een planning hoe dat zal gaan. Eerst wil ze overleggen met verkeerswethouder Luc Baaten (Inwonerspartij) over de bereikbaarheid.
De gemeenteraad van Lelystad komt volgende maand opnieuw over het stationsgebied te spreken.

Onderdoorgang station moet open blijven
In een andere bijeenkomst over mobiliteit besprak de raad een voorstel, dat vasthoudt aan een goede bereikbaarheid van het station. Afsluiting van de weg onder het station is niet bespreekbaar, aldus indiener Inwonerspartij, de andere collegepartijen plus CDA en PVV.

Volgens Simon van Erk (Inwonerspartij) is eind 2017 afgesproken dat een vlotte doorstroming bij het station blijft gehandhaafd. Het college staat positief tegenover het amendement.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel