Gemeenteraad: kijk goed of 15 miljoen extra voor Floriade echt nodig is

ALMERE • Di 13 april 2021 | 18:33 • Dinsdag 13 april 2021 | 18:33

Tijdens de extra raadsvergadering in Almere over het miljoentekort van de Floriade BV was dinsdagavond verbazing, woede en onbegrip te horen. De gemeenteraad is van links tot rechts overvallen door de vraag van de Floriade BV om 15 miljoen euro extra. Dat geld is nodig om het tijdelijke Floriadeterrein in te richten.

Het college van burgemeester en wethouders gaf vorige week al aan 'overvallen en ontstemd' te zijn. Wethouder Jan Hoek (GroenLinks) zei tijdens de vergadering nog veel vragen te hebben over het verzoek. Hij zei te gaan voor een succesvolle Floriade volgend jaar, maar vindt ook dat het niet meer moet gaan kosten dan nodig. Hoek denkt tot half mei nodig te hebben om te achterhalen wat er nodig is aan extra financiën. Inzet is dan "zo dicht mogelijk bij de 0 en niet bij de 15". Die tijd krijgt hij van de raad.

'Floriade wist in januari al van het tekort'
Hoek zei verder te hebben gehoord dat het binnen de Floriade BV eind januari al gonsde van de geruchten dat er meer geld nodig was. Pas vorige week is dat gemeld aan de gemeente en het controlerend orgaan, de Raad van Commissarissen.

Deze gang van zaken riep veel vragen op bij gemeenteraadsfracties. Zo vroeg de SP zich af of Jan Hoek nog wel de juiste persoon is om dit op te lossen: "U zegt dat u het niet wist. U voelt zich overvallen. Maar had u het niet moeten weten?" Leefbaar Almere zegt dat er iets gruwelijk misgegaan moet zijn bij de Floriade BV. Dit kan niet van de één op andere dag zijn ontstaan.

'In de zeik gezet'
Het vertrouwen van de gemeenteraad in de Floriade BV is door de gebeurtenissen ernstig geschaad. De VVD voelt zich "in de zeik gezet" en zet grote vraagtekens bij de rol van de Raad van Commissarissen. De Partij voor de Dieren is bang voor nog meer lijken in de kast en bekritiseert 'de handen in de zakken houding' van wethouder Hoek. De PVV zegt dat het college van B en W de regie over het evenement kwijt is en wil een mogelijk afblazen van de Floriade als optie open houden.

Halverwege mei meer duidelijkheid
Wethouder Hoek krijgt van de gemeenteraad nu een aantal weken om verschillende zaken uit te zoeken. Gekeken wordt dan of het bedrag van 15 miljoen daadwerkelijk volledig nodig is, of dat het ook met minder kan.

Hieronder lees je een chronologisch verslag met de hoogtepunten van het debat.

22.25:
Raadsvergadering is afgelopen.

22.24:
Partij voor de Dieren, Jesse Luijendijk: Mijn fractie had toch wel moeite met hoe dit debat als een nachtkaars uitging. We willen nu actie. Maar voel dat we daar wenig steun voor vinden hier.

22.07:
Vergadering leek op z'n eind te lopen. Maar de Partij voor de Dieren wil een schorsing. Die komt er. 15 minuten.

21.45:
Wethouder Jan Hoek weer aan het woord. Verduidelijkt het een en ander qua tijdspanne:
In december heeft de Floriade BV opdracht gegeven aan Arcadis om onderzoek te doen naar de kosten. Dat was eind januari klaar. College eind maart geïnformeerd.

21.39:
PvdA, Ruud de Jonge: College moet goed bij zichzelf te rade gaan of we nu echt de onderste steen boven hebben. Geduld is wel een beetje op.

21.26:
PVV, Toon van Dijk: Noemt wat er nu gebeurt een 'salami-tactiek'. Namelijk het opdelen van slecht nieuws in kleine stukjes. Ook het CDA haalde dat eerder deze avond aan. Van Dijk: "Waar zitten we in die worst? Zitten we aan het begin van die worst? Zitten we er middenin? Ik zeg u: we zitten zeker niet aan het eind van die worst. Er gaan nog heel veel salami-plakjes onze kant op vallen."
College is overduidelijk de grip en regie over het evenement kwijt. Raad is met de rug tegen de muur gezet. We kunnen niet veel anders als nu tegen het college van B en W zeggen: gaat u het maar oplossen en kom daar maar in mei bij ons op terug.
PVV wil dat ook de optie afgelasten van de Floriade in de overweging wordt meegenomen. "Ik zeg niet dat wij daar nu een voorstander van zijn. We zijn namelijk heel ver met het project. Maar we moeten het wel voorgerekend krijgen." Van Dijk herhaalt een eerdere voorspelling: "We gaan dik over de 100 miljoen."

21.15:
Partij voor de Dieren, Jesse Luijendijk: Bij de PvdD zijn we nog niet bekomen van de hoge salarissen, de dieselbussen en kabelbaan; en het volgende dient zich alweer aan. "Wat kan er allemaal verder nog gebeuren dit laatste jaar dat niet voorzien was." Wat voor een lijken gaan er nog meer uit de kast vallen, vraagt Luijendijk zich af. Nu nog zes weken alles in het duister houden is onacceptabel.
Luijendijk maakte een opmerking over een 'handen in de zakken houding' bij wethouder Jan Hoek. Komt hem op kritiek te staan van de GroenLinks-fractie.

21.13:
Raadsleden verzanden enigszins in een onderlinge discussie over de positieve zaken die de Floriade Almere kan brengen. Burgemeester Weerwind vraagt als voorzitter van de vergadering om weer naar de hoofdvraag terug te keren.

21.00:
VVD, Colette Holter: "We voelen ons in de zeik gezet." Dit moeten ze eerder geweten hebben. Ook vraagtekens bij de rol van de Raad van Commissarissen. Holter wil dat de Floriade BV naar andere manieren gaat zoeken om aan geld te komen. Raadslid Hassan Buyatui vraagt of de VVD uiteindelijk wel bereid is extra geld op tafel te leggen. Holter laat zich daar nu nog niet over uit. Zegt eerst alle info te willen hebben.

20.56:
Kees Ahles (Leefbaar Almere): Ontsteltenis, woede en onbegrip. Hoe is het in vredesnaam mogelijk? Er is iets gruwelijks misgegaan bij de Floriade BV. Dit kan niet van de een op andere dag zijn ontstaan. "Ik hoorde de wethouder zeggen dat het al in januari gonsde van de geruchten binnen de BV. Dat lijkt me nog rijkelijk laat."
Ahles noemt het opmerkelijk dat het slechte nieuws naar buiten komt op het moment dat één van de directeuren (Pieter Cloo) vertrekt.

20.53:
Hassan Buyatui (NIDA): Deelt het college de mening dat we ons moeten houden aan de afspraken van een jaar geleden, en geen cent meer? Buyatui maakt een verspreking. Heeft het over 15.000 euro ipv 15 miljoen. Klein gelach in de zaal en hij wordt snel verbeterd door andere raadsleden.

20.51:
Hans Everhard (SP) richting de wethouder: U zegt dat u het niet wist. U voelt zich overvallen. Maar had u het niet moeten weten? Vindt u uzelf nog de aangewezen persoon om dit op te lossen?

20.44:
Hans van Dijk (ChristenUnie): Met stijgende verbazing, omslaand in boosheid, kennisgenomen van dit tekort. Ons vertrouwen in de Floriade BV is hierdoor zeer geschaad. Deze bedragen moeten al langer bekend zijn geweest binnen de directie. Heeft de RvC niet een enorme steek laten vallen in haar taak de directie te controleren namens de aandeelhouder? Over de hoogte van het bedrag: waar gaat het over? Krijgen we opeens gouden kranen op de toiletten?
Over de vraag 'hoe nu verder?': "De ChristenUnie zal pas een afweging maken als alle gevraagde informatie beschikbaar is en er een raadsvoorstel ligt."

20:41:
Bastiaan Malotaux (CDA) grijpt terug naar een jaar geleden. Toen sprak de raad na het uitbreken van de coronacrisis over de toekomst van de Floriade. Uitstel, stoppen of doorgaan waren de opties. Malotaux vraagt zich af hoe het kan dat toen niks bekend was over deze mogelijke tekorten.

20.39:
Schorsing voorbij. Toon van Dijk: Afgevraagd of een debat op dit moment wel zinvol is. Dit aangezien de wethouder zegt dat op veel vragen nu nog geen antwoord te geven valt. Conclusie lijkt te zijn dat we toch gewoon doorgaan met het debat.

20.36:
Vergadering nog steeds geschorst.

20.16:
Toon van Dijk (PVV) vraagt een schorsing aan van 15 minuten.

20.14:
D66: Never a dull moment. D66 is nog steeds niet bijgekomen van verbazing over de gevraagde 15 miljoen. "Ook dat de Raad van Commissarissen niet eerder is geïnformeerd, is bijzonder." Jan Lems geeft aan dat verbazing inmiddels is omgeslagen in boosheid richting de Floriade-directie. Is dit een nalatenschap van eerdere directies, vraagt hij zich af. Is het mogelijk dat hier al over gesproken is voordat we vorig jaar besloten om door te gaan met het evenement? [toen de coronacrisis losbarstte, red]
Ook voor D66 wordt het steeds lastiger om uit te leggen aan de kiezers hoe dit kan en hoe het verder moet.

20.10:
PvdA: Wij zijn voorstander van de Floriade, en dat blijven we. Maar we zijn wel kritisch. Vandaar ook dat we behoefte hebben aan een degelijke analyse en een goed plan. Als dat enige tijd kost: dan is dat zo.

20.08:
Jan Hoek is klaar met zijn verhaal. De verschillende fracties komen nu aan het woord.

20:06:
Johan de Leeuw (AP/OPA): Zegt in algemeenheden iets over het geheime stuk. "Eigenlijk als je een keuken inricht: dan heb je potten en pannen nodig. En dat is het niveau van dit stuk." Schetst het beeld dat de zaken waar het extra geld voor nodig zijn vrij basale dingen zijn.

20.01:
Toon van Dijk (PVV) benoemt dat wat hem betreft ook stoppen met de Floriade overwogen moet worden.

20.00:
Wethouder Jan Hoek: hoe nu verder? We willen nog steeds gaan voor een succesvolle Floriade. Maar vinden ook dat die niet meer moet kosten dan nodig.
Beschrijft dat het college van B en W de komende weken wil gebruiken om te kijken wat er nou echt nodig is aan extra financiën. Inzet is dan 'Zo dicht mogelijk bij de 0 en niet de 15'. Hoek denk daar half mei een antwoord op te kunnen geven.

19.53:
Ruud de Jonge (PvdA) wil van het college weten wat ze willen doen met het verzoek van de Floriade. Wethouder geeft aan dat hij op dit moment onvoldoende informatie van de Floriade-organisatie heeft gekregen om daar een afweging over te maken.

19.45:
Toon van Dijk geeft aan moeite te hebben met de manier waarop nu gesproken wordt over het onderwerp. De wethouder benoemt namelijk een aantal zaken die ook in de geheime documenten staan. Waar kunnen we nou wel of niet vrij over spreken vraagt de PVV zich af?

19.38:
"Eind januari gonsde het in de BV al over het tekort", aldus Hoek. Pas vorige week is het door de BV aan de gemeente medegedeeld. Op dezelfde dag ook aan de RvC van de Floriade.

19.33:
Wethouder Jan Hoek begint zijn verhaal. Gooit er een harde 'Hoe dan?!' in om zijn reactie op het verzoek van de Floriade BV te beschrijven.

19.32:
Toon van Dijk (PVV): Ik ben me kapot geschrokken van de informatie.

19.26:
Aangezien het gaat om financiële informatie die alleen de raadsleden mogen zien: houdt er rekening mee dat het debat straks (deels) achter gesloten deuren gaat plaatsvinden.

19.20:
Op verzoek van de PVV wordt de leespauze verlengd tot 19.30 uur.

19.15:
Raadsleden lezen de documenten die ze hebben gekregen in de zaal. Eén setje papieren per fractie is er uitgedeeld. Een korte introductie die bij de geheime stukken hoort is wel openbaar. Deze is hier te vinden.

19.05:
Er komt een leespauze van 15 minuten. Raadsleden hebben geheime documenten over het verzoek van de Floriade gekregen.

19.00:
Burgemeester Weerwind opent de vergadering. Raadszaal zit goed vol. Méér raadsleden dan alleen de woordvoerders zijn aanwezig. Eventuele stemmingen gaan digitaal plaatsvinden. Dit zodat ook de raadsleden die niet fysiek aanwezig willen of kunnen zijn dan mee kunnen doen. Dit was vooraf nog onduidelijk.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel