Heipalen Windpark Zeewolde door waterbeschermingslaag geslagen

ZEEWOLDE • Vr 7 mei 2021 | 13:19 • Vrijdag 7 mei 2021 | 13:19

De bouwers van het Windpark Zeewolde zijn met verkeerde heipalen door de waterbeschermingslaag gegaan. Volgens de provincie mag alleen met zogeheten prefab palen door de beschermende kleilaag heen, maar er zijn andere heipalen gebruikt die het risico op verontreiniging van het grondwater minder beperken.

De fout kwam aan het licht bij een controle van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Op een aantal plaatsen heeft het windpark met palen gewerkt die volgens de provincie daar niet zijn toegestaan. De gebruikte palen hebben volgens de provincie een 'iets groter risico op lekstromen' dan het materiaal dat de provincie in de grond wilde hebben. Bij lekkage kan het grondwater verontreinigd raken.

Ondanks dat de verkeerde palen zijn gebruikt, benadrukt de provincie dat er 'een minimaal risico' op lekkage is. De directeur van Windpark Zeewolde, Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma, zegt dat bij zo'n 7 van de 91 locaties heipalen zo diep zitten dat ze in de waterlaag zijn gekomen. Die heipalen staan in de buurt van de Schollevaarweg.

Veilig
Directeur Sieburgh Sjoerdsma zegt dat het grondwater niet in gevaar is. "De expertbedrijven die wij hebben ingehuurd hebben aangetoond dat we onze palen mogen gebruiken en dat ze veilig zijn. Wij gaan geen compromis sluiten ten opzichte van de veiligheid van de waterlagen."

De provincie vindt het niet verstandig om de al gezette palen uit de grond te halen. Dan wordt de bodem 'nog meer verstoord met kans op lekkage'. Voor de toekomst wil de provincie wel het gebruik van de zogeheten vibropalen bij het grondwaterniveau voorkomen.

Vertraging
Het windpark vindt de palen veilig genoeg en gaat verder met het heien met de gewraakte palen. De provincie had de bouwers wel 'met klem' verzocht de andere palen te gebruiken, maar daar is het windpark niet op ingegaan omdat het project daarmee vertraging oploopt.

"Dat kunnen wij niet maken naar onze omgeving toe", zegt directeur Sieburgh Sjoerdsma. Hij vertelt dat het maanden zou kosten om de juiste palen te krijgen. "Als het een korte periode was geweest, hadden we echt wel gekeken of we dat eventueel konden doen om iemand te plezieren. Maar het is een te grote impact en onze palen zijn veilig."

Tegenstrijdig
Het windpark kan niet worden gedwongen om andere palen te gebruiken, blijkt uit de brief van de provincie. In de vergunning die de gemeente Zeewolde heeft verleend, staat namelijk niet dat alleen prefab palen gebruikt mogen worden. "Doordat de vergunning nu onherroepelijk is, is bestuursrechtelijk handhaven niet meer mogelijk", zo staat in de brief.

De provincie zegt dat er in haar omgevingsverordening staat dat alleen prefab heipalen zijn toegestaan bij plaatsen waar het grondwaterniveau wordt geraakt. Maar daar is niks van terug te lezen in de vergunning die de gemeente Zeewolde verleende. "Helaas is deze tegenstrijdigheid tijdens de procedures door niemand opgemerkt en viel het pas op tijdens een vrije veld-controle door de toezichthouder van de Omgevingsdienst."

De gemeente Zeewolde laat weten dat de vergunning aan haar eigen voorwaarden voldoet. "Wij hoeven het niet te toetsen aan de voorwaarden die andere overheden stellen", aldus een woordvoerder. Provinciebestuurder Harold Hofstra (CU) vindt dat meerdere betrokkenen bij de overheid niet hebben opgelet. "Op de vergunning is door de gemeente onvoldoende een check gedaan richting de verordening van de provincie. En ik moet eerlijk zeggen dat wij als provincie ook een zienswijze hadden kunnen indienen op zo'n vergunning. Maar het was ons ook niet opgevallen", zegt Hofstra. "Ook de Rijksoverheid was erbij betrokken en die was het ook niet opgevallen."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel