De Beurs: kiezen voor historie of ruim 900 woningen?

ALMERE • Di 15 juni 2021 | 17:14 • Dinsdag 15 juni 2021 | 17:14

Het stadsbestuur van Almere gaat kijken of gebouw De Beurs aangewezen kan worden als gemeentelijk monument. Erfgoedvereniging Heemschut Flevoland heeft daar om gevraagd, met als doel de sloop van het pand te voorkomen. De Beurs was het eerste kantoorgebouw van Almere Stad, maar staat inmiddels al jaren leeg.

Projectontwikkelaar Van der Valk Investments wil op de plek vier woontorens, een kantoor, winkelruimten en een parkeergarage bouwen. De aangevraagde vergunning gaat uit van sloop en nieuwbouw van De Beurs. Het is de bedoeling dat er 937 woningen worden gerealiseerd. 511 daarvan zijn sociale huurwoningen, 426 stuks worden in de vrije sector verhuurd.

Wat weegt zwaarder: woningbouw of historie?
Het college van B en W gaat nu de nieuwbouwplannen en het behoud van De Beurs tegen elkaar afwegen. Binnen twee maanden moet de Commissie Welstand en Erfgoed een advies geven over de aanvraag van Heemschut. Vervolgens heeft het college nog eens drie maanden om een besluit te nemen. Tot die tijd mag het gebouw in elk geval niet worden gesloopt.

Erfgoedvereniging Heemschut is van mening dat De Beurs behouden moet blijven omdat het uniek is voor de stad. Die architectuurstijl heet Brutalisme en wordt gekenmerkt door vaak grote blokachtige structuren van ruw onafgewerkt gewapend beton of metselwerk. Ook loopt er een petitie van een inwoonster waarin gepleit wordt de sloop tegen te gaan.

Dit ontwerp ziet de welstandscommissie niet zitten:

Combinatie van oud en nieuw
De afgelopen tijd is gekeken of de nieuwbouwplannen ook mogelijk zijn in combinatie met behoud van De Beurs. Het volledige pand intact houden is volgens Van der Valk Investments financieel niet haalbaar, zo zegt de gemeente. Zonder ingrijpende en kostbare maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld ventilatie, geluid en de inval van daglicht voldoet het pand niet aan de huidige eisen voor een kantoorpand.

Vervolgens is onderzoek gedaan naar een plan waarbij weliswaar gesloopt wordt, maar 'de kenmerkende elementen' van De Beurs worden behouden. Dat biedt volgens het stadsbestuur het beste van twee werelden. "Het belang van het behoud van het gebouw De Beurs, alsmede de realisatie van 937 woningen in Almere Centrum." De commissie Welstand en Erfgoed heeft echter aangegeven niet in te stemmen met deze ontwerpen.

Monumentaal pand kan alsnog gesloopt worden
Als daadwerkelijk wordt besloten om het gebouw als monument aan te wijzen betekent dat overigens niet automatisch dat er ook niks aan mag veranderen.

Gedeeltelijke sloop behoort dan nog steeds tot de mogelijkheden, zo schrijft het college. "Almere heeft een 'light' beleid, waarbij uitgegaan wordt van zo min mogelijk beperkingen. Monumenten hoeven niet 'bevroren' te worden, zolang de betekenis en het verhaal van de plek niet verloren gaan."

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel