'Te weinig aandacht voor natuur bij onderhoud stadsruimte'

ALMERE • Do 26 augustus 2021 | 21:33 • Donderdag 26 augustus 2021 | 21:33

Er wordt in de toekomstplannen voor het onderhoud van Almere te weinig rekening gehouden met de natuur. Dat vinden meerdere politieke partijen in de stad, waaronder GroenLinks, de SP en de Partij voor de Dieren.

Ze reageren daarmee op de Visie Openbare Ruimte Almere. Daarin staat bijvoorbeeld hoe de stad de komende jaren het onderhoud aan wegen, voetpaden en het groen gaat uitvoeren. Ook wordt erin beschreven welke zaken het meeste aandacht verdienen, en welke vooral ambitie zijn. De grootste prioriteit ligt bij het onderhoud van de woonwijken. Daarbij moet gedacht worden aan goede wandelpaden en weinig zwerfafval. Maar volgens de wethouder staat ook het groen hoog op de prioriteitenlijst.

De SP vindt het plan "veel te slap" als het aankomt op het nastreven van de kilmaatdoelstellingen. De partij pleit voor minder bestrating, zodat water beter weg kan lopen. Dat is ook goed voor het bodemleven en de natuur. De partij zegt dat vooral de ecologische gezondheid van Almere leidend moet zijn in het nieuwe beleidsplan.

"We gaan nu van alles een beetje doen. Echt een heel klein beetje, want er is geen geld"

— Jesse Luijendijk, Partij voor de Dieren

Een partij die zich daar prima in kan vinden is de Partij voor de Dieren. Die is van mening dat de urgentie van een recent en alarmerend klimaatrapport nog niet is doorgedrongen bij het stadsbestuur. Er moet meer aandacht voor de natuur zijn, zodat het klimaat verbeterd kan worden. Verder hekelt de PvdD dat er te weinig geld beschikbaar is voor het gebruikelijke onderhoud, laat staan de ambities. "We gaan nu van alles een beetje doen. Echt een heel klein beetje, want er is geen geld", zegt fractievoorzitter Jesse Luijendijk van de PvdD. "We proberen echt alleen maar de eindjes aan elkaar te knopen. Hoe kan er dan nog ruimte zijn voor extra ambities?"

'Visie gaat niet over beter klimaat'
Wethouder Hilde van Garderen van de VVD zegt dat deze visie niet gaat over het nastreven van een beter klimaat. "Die gaat over het onderhoud van de openbare ruimte." Ze geeft toe dat het budget daarvoor heel krap is. Dat heeft ook te maken met een eerdere bezuiniging van 10 miljoen euro. Hierdoor is nog 50 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het onderhoud. Dit terwijl een aantal wijken, bruggen en wegen hard aan onderhoud toe zijn. Eerder maakte het college van B en W bekend dat er te weinig geld is voor het grote onderhoud in bepaalde delen van de stad.

In dat probleem zijn volgens haar ook oplossingen te vinden. Zo kan onderhoud goedkoper worden als er circulair wordt onderhouden. Stoeptegels kunnen bijvoorbeeld opnieuw worden gebruikt. Datzelfde geldt voor bepaalde delen van bruggen.

De brug op het Micheauxpad in Almere Hout is laatst vernieuwd. Hier is voor een deel gebruik gemaakt van circulaire materialen. Bijvoorbeeld de houten brugdelen: daarvoor zijn de oude delen opgeknapt en teruggeplaatst.

Genoeg aandacht voor duurzaamheid en natuur
Partijen als de ChristenUnie en de VVD zijn het niet eens met de stelling dat in de visie te weinig aandacht is voor de natuur en duurzaamheid. Zij zijn juist blij verrast dat in het plan speciaal aandacht wordt besteed aan die onderdelen. Alle partijen zijn het erover eens dat aan deze visie een prijskaartje gehangen moet worden. Nu is niet duidelijk wat het normale onderhoud gaat kosten in de toekomst. Ook zijn de kosten van extra ambities niet opgenomen in het plan. De wethouder belooft dat er een kostenplaatje ligt voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel