Rekenkamer: Jeugdhulp ontspoord door 'vele fouten betrokkenen'

LELYSTAD • Do 9 september 2021 | 22:01 • Donderdag 9 september 2021 | 22:01

De samenwerking in de jeugdhulp in Lelystad is de afgelopen jaren niet goed verlopen en daardoor is de uitvoering van de jeugdhulp ontspoord. Dat concludeert de Rekenkamer van Lelystad in een rapport dat is opgesteld in opdracht van de gemeenteraad. "In de hele onderzoeksperiode hebben diverse betrokkenen vele fouten gemaakt," staat in het rapport.

Wie precies welke fouten heeft gemaakt wordt in het rapport niet duidelijk. Volgens Robert Douma, voorzitter van de Rekenkamer gaat het om allerlei personen in verschillende functies. "Er zijn situaties geweest dat rekeningen vanuit zorgaanbieders pas twee jaar later bij de gemeente kwamen. Er was op een gegeven moment te weinig personeel om de controle op de verantwoording van de zorg goed te regelen, binnen het JGT (Jeugd- en Gezinsteam). Maar er was ook bij de gemeenteorganisatie weinig personeel, waardoor die het hele proces niet goed kon begeleiden."

Het onderzoek werd gedaan na een motie vorig jaar, van de collegepartijen Mooi Lelystad, VVD, Leefbaar Lelystad, InwonersPartij en Forum voor de Ouderen, en kreeg steun van de oppositiepartijen CDA, PVV en DENK. De indieners van de motie constateerden dat besluiten rondom de jeugdzorg en de bestuurscultuur niet transparant waren. Dit heeft geleid tot verstoorde relaties tussen betrokken organisaties in de stad.

"Als het ambtelijk apparaat het niet goed weet, kan deze het college niet goed informeren en die kan op zijn beurt de raad niet goed informeren. Terwijl de raad daar wel behoefte aan heeft. Dan ziet u het ontstaan dat men elkaar een beetje kwijtraakt," vertelt Douma.

Periode 2014 tot en met 2020
Concreet richt het onderzoek zich op de periode 2014 tot en met 2020. Douma: "In het begin is er heel erg op de inhoud gewerkt, de kinderen mochten vooral niet te kort komen. Vervolgens zie je dat de gemeente in zijn geheel, college, raad en de ambtenaren, grip kwijtraken op de jeugdzorg. En daarmee is de controle achtergebleven." Ook hebben de wisselingen in de raad en het college volgens Douma geen positief effect gehad. "Ik kan mij voorstellen dat bij alle wisselingen de overdracht niet optimaal is geweest, waardoor je stukjes historie en afspraken kwijt bent."

In het rapport wordt ook een aantal aanbevelingen gedaan. Het personeelstekort zou inmiddels opgelost zijn, zegt Douma. "Ik denk dat het voor het college belangrijk is om duidelijke afspraken te maken en die ook goed met de raad te communiceren. En daar ook periodiek over te rapporteren, wat er van terechtkomt en waar de 'hick ups' zitten. Zodat de raad ook in zijn rol kan komen."

Douma adviseert JEL, de organisatie waar de jeugdzorg nu onder valt, het rapport te bekijken. "Bekijk de discussie van raad en college en hoe ze het samen wil aanpakken straks. Bouw daar op voort." Volgende week wordt er ook een Rekenkamerrapport over de kwaliteit van de jeugdhulp in Almere aan de gemeenteraad overhandigd.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel