Onderzoek Rekenkamer naar aansturing jeugdzorg

LELYSTAD • Wo 11 november 2020 | 12:20 • Woensdag 11 november 2020 | 12:20

Er komt een onderzoek naar hoe het college van B en W van Lelystad de afgelopen jaren de jeugdzorg heeft aangestuurd en hoe de gemeenteraad hierover is geïnformeerd.

Met 28 stemmen voor en zeven tegen heeft de raad dinsdagavond een motie aangenomen, waarin de Rekenkamer van Lelystad wordt gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. De motie is een initiatief van de collegepartijen Mooi Lelystad, VVD, Leefbaar Lelystad, InwonersPartij en Forum voor de Ouderen, en kreeg steun van de oppositiepartijen CDA, PVV en DENK.

De indieners van de motie constateren dat besluiten rondom de jeugdzorg en de bestuurscultuur omtrent dit dossier niet transparant zijn. Dit heeft geleid tot verstoorde relaties tussen betrokken organisaties in de stad.

Onderzoek naar periode 2014-2020
Concreet richt het onderzoek zich op de periode 2014 tot en met 2020. Indiener Mooi Lelystad richtte haar pijlen twee weken terug hierbij op de destijds verantwoordelijke wethouders Elly van Wageningen (ChristenUnie) en Nelly den Os (PvdA). Dit tot wrevel van de twee fracties, die vonden dat er op de man werd gespeeld. Ook was er verbazing dat het onderzoek niet keek naar de periode waarin VVD-wethouder Meta Jacobs (tot maart 2014) en de huidige wethouder Madelon van Noort (Mooi Lelystad) verantwoordelijk waren en zijn. Van Noort gaf aan er geen moeite mee te hebben dat ook naar haar optreden wordt gekeken. Zij is pas sinds juli verantwoordelijk voor de jeugdzorg.

Het onderzoek van de Rekenkamer kijkt naar het handelen van het college, de ambtelijke organisatie, de gemeenteraad, maar ook naar de rol van de Cliëntenraad. Het moet leiden tot aanbevelingen voor de toekomst en zou uiterlijk voor de zomer van volgend jaar klaar moeten zijn.

Al jaren grote tekorten
Sinds de gemeente in 2015 verantwoordelijk werd voor de jeugdzorg en jeugdhulp, kampt Lelystad met grote tekorten. Dit komt aan de ene kant doordat de gemeente minder geld van het Rijk heeft gekregen. Aan de andere kant telt Lelystad een groter dan gemiddeld aantal kinderen en gezinnen dat complexe en dure zorg nodig heeft.
Sinds 2014 is geprobeerd om de kosten omlaag te brengen, maar met wisselend succes. In juli besloot de raad tot een pakket bezuinigingen van 5,9 miljoen op een kostenpost van ruim 35 miljoen.

De nieuwe Jeugd BV vervangt vanaf juli het huidige Jeugd- en Gezinsteam (JGT) en moet leiden tot goedkopere zorg. Het college komt voor half december met een transitieplan, waarin de overgang van de oude naar de nieuwe zorg wordt uitgewerkt. De gemeente en het JGT hebben in een verklaring laten weten dat er weer goed wordt samengewerkt in deze overgangsfase. Onlangs stuurde het JGT nog een brief naar de gemeenteraad om zich te beklagen over het gebrek aan voortgang.

Voorstellen van de PvdA en GroenLinks om de bezuinigingen op de jeugdzorg te verzachten werden dinsdagavond weggestemd.

WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 06 - 52 52 4891 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!

Deel artikel